Brit + Co Guides Logo

How to make prylfack

Make Prylfack

4
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att g\u00f6ra en skiss. Skriv ut vilka m\u00e5tt du vill ha p\u00e5 bakstycket och fickorna n\u00e4r det \u00e4r klart.

Börja med att göra en skiss. Skriv ut vilka mått du vill ha på bakstycket och fickorna när det är klart.

L\u00e4gg sedan till i kanterna f\u00f6r det du ska vika in. P\u00e5 bakstycket beh\u00f6ver du vika in 2cm p\u00e5 varje sida, l\u00e4gg d\u00e4rf\u00f6r till 4cm p\u00e5 dina m\u00e5tt. P\u00e5 en ficka l\u00e4gger du till 3cm p\u00e5 h\u00f6jden och 2cm p\u00e5 l\u00e4ngden.

Lägg sedan till i kanterna för det du ska vika in. På bakstycket behöver du vika in 2cm på varje sida, lägg därför till 4cm på dina mått. På en ficka lägger du till 3cm på höjden och 2cm på längden.

B\u00f6rja med att klippa ut ditt bakstycke. M\u00e4t noga och g\u00f6r markeringar som du sen kan dra en rak linje efter.

Börja med att klippa ut ditt bakstycke. Mät noga och gör markeringar som du sen kan dra en rak linje efter.

Klipp ut. Visa g\u00e4rna innan du klipper.

Klipp ut. Visa gärna innan du klipper.

Sy sicksack runt kanten. Anv\u00e4nd trestegssicksack, nr 4. Sy s\u00e5 n\u00e4ra kanten det g\u00e5r. Titta p\u00e5 hur pressarfoten \u00e4r p\u00e5 tygkanten p\u00e5 bilden.

Sy sicksack runt kanten. Använd trestegssicksack, nr 4. Sy så nära kanten det går. Titta på hur pressarfoten är på tygkanten på bilden.

Vik in alla kanter 2cm. M\u00e4t noga s\u00e5 det blir rakt och snyggt.

Vik in alla kanter 2cm. Mät noga så det blir rakt och snyggt.

N\u00e5la

Nåla

Sy med raks\u00f6m runt kanterna.

Sy med raksöm runt kanterna.

M\u00e4t och klipp ut fickan.

Mät och klipp ut fickan.

Sicksacka med trestegssicksack.

Sicksacka med trestegssicksack.

Vik ner \u00f6verkanten p\u00e5 fickan 2cm.

Vik ner överkanten på fickan 2cm.

Sy d\u00e4r du har vikt ner

Sy där du har vikt ner

Vik in de andra kanterna 1cm.

Vik in de andra kanterna 1cm.

N\u00e5la fast fickan d\u00e4r du vill ha den.

Nåla fast fickan där du vill ha den.

Sy med raks\u00f6m n\u00e4ra kanten. Backa i b\u00f6rjan och slutet s\u00e5 att fickan h\u00e5ller.

Sy med raksöm nära kanten. Backa i början och slutet så att fickan håller.

Blixtl\u00e5sficka: klipp ut efter de m\u00e5tt du har valt.

Blixtlåsficka: klipp ut efter de mått du har valt.

M\u00e4t ut var blixtl\u00e5set ska sitta och dra en linje.

Mät ut var blixtlåset ska sitta och dra en linje.

Klipp is\u00e4r.

Klipp isär.

Sicksacka runt delarna med trestegssicksack.

Sicksacka runt delarna med trestegssicksack.

Be om hj\u00e4lp att f\u00e5 ett blixtl\u00e5s tillklippt.

Be om hjälp att få ett blixtlås tillklippt.

N\u00e5la fast blixtl\u00e5set med framsidan ner mot r\u00e4tsidan p\u00e5 tyget.

Nåla fast blixtlåset med framsidan ner mot rätsidan på tyget.

Byt till en blixtl\u00e5spressarfot.

Byt till en blixtlåspressarfot.

Sy l\u00e4ngs den upph\u00f6jda kanten p\u00e5 blixtl\u00e5set med raks\u00f6m.

Sy längs den upphöjda kanten på blixtlåset med raksöm.

V\u00e4nd och stryk s\u00e5 att tyget ligger som p\u00e5 bilden.

Vänd och stryk så att tyget ligger som på bilden.

L\u00e4gg den mindre tygbiten med r\u00e4tsidan ner\u00e5t p\u00e5 blixtl\u00e5set.

Lägg den mindre tygbiten med rätsidan neråt på blixtlåset.

Sy med raks\u00f6m l\u00e4ngs upph\u00f6jningen p\u00e5 blixtl\u00e5set.

Sy med raksöm längs upphöjningen på blixtlåset.

Stryk s\u00e5 att \u00e4ven den biten ligger som bilden visar.

Stryk så att även den biten ligger som bilden visar.

Vik in fickans kanter 1cm runt om.

Vik in fickans kanter 1cm runt om.

N\u00e5la fast den p\u00e5 bakstycket.

Nåla fast den på bakstycket.

Sy med raksöm runt om, nära kanten. Sy väldigt försiktigt när du syr över blixtlåset. Kanske måste du lyfta pressarfoten och hoppa över precis på själva plasten.

The creator of this guide has not included tools