Brit + Co Guides Logo

How to make metallskål!

Make Metallskål!

85
STEPS
TOOLS

Formen på din skål får vara max 15cm stor. Du kan välja olika former så som cirkel, kvadrat och triangel.

Formen p\u00e5 din sk\u00e5l f\u00e5r vara max 15cm stor. Du kan v\u00e4lja olika former s\u00e5 som cirkel, kvadrat och triangel.

Rita på formen i hörnet av metallen. Så långt ut i ett hörn du kan.

Rita p\u00e5 formen i h\u00f6rnet av metallen. S\u00e5 l\u00e5ngt ut i ett h\u00f6rn du kan.

Klipp ut din form i en plåtsax. Klipp nära din linje men linjen ska vara kvar.

Klipp ut din form i en pl\u00e5tsax. Klipp n\u00e4ra din linje men linjen ska vara kvar.

Sätt upp din form i skruvstädet.

S\u00e4tt upp din form i skruvst\u00e4det.

Fila ner alla hack och fila tills alla vassa kanter är borta.

Fila ner alla hack och fila tills alla vassa kanter \u00e4r borta.

Metallfilar har röda kantiga handtag. Dubbelgradig fil tar mycket och enkelgradig fil gör det lent. Smärgelduken använder du sist.

Metallfilar har r\u00f6da kantiga handtag. Dubbelgradig fil tar mycket och enkelgradig fil g\u00f6r det lent. Sm\u00e4rgelduken anv\u00e4nder du sist.

Visa Maria din form. När den är mjuk på alla kanter är det dax att Glödga. Då värmer man upp den till ca 600grader med Gasol. Maria gör detta tillsammans med dig.

Visa Maria din form. N\u00e4r den \u00e4r mjuk p\u00e5 alla kanter \u00e4r det dax att Gl\u00f6dga. D\u00e5 v\u00e4rmer man upp den till ca 600grader med Gasol. Maria g\u00f6r detta tillsammans med dig.

Här är betbadet. Det är ett för Mässing, ett för koppar. Det är syra så använd målarjacka. Allt sot ska bort så doppa ner metallen i vätskan och pensla tills inget sot är kvar. Skölj med vatten efter.

H\u00e4r \u00e4r betbadet. Det \u00e4r ett f\u00f6r M\u00e4ssing, ett f\u00f6r koppar. Det \u00e4r syra s\u00e5 anv\u00e4nd m\u00e5larjacka. Allt sot ska bort s\u00e5 doppa ner metallen i v\u00e4tskan och pensla tills inget sot \u00e4r kvar. Sk\u00f6lj med vatten efter.

Ta fram en grund och en djup skålform. Drivhammaren ska du slå med och den ska vara rund i formen.

Ta fram en grund och en djup sk\u00e5lform. Drivhammaren ska du sl\u00e5 med och den ska vara rund i formen.

Den grunda börjar du med. Du slår i en spiral, utifrån och in. Maria visar.

Den grunda b\u00f6rjar du med. Du sl\u00e5r i en spiral, utifr\u00e5n och in. Maria visar.

Du ska slå med en platt drivhammare och pfaff. Du hittar verktygen i skåpet för metallverktyg

Du ska sl\u00e5 med en platt drivhammare och pfaff. Du hittar verktygen i sk\u00e5pet f\u00f6r metallverktyg

Om skålen blir för hård, glödga och lägg i betbad igen. Nu ska du planera utsidan. Maria visar.

Om sk\u00e5len blir f\u00f6r h\u00e5rd, gl\u00f6dga och l\u00e4gg i betbad igen. Nu ska du planera utsidan. Maria visar.

Insidan gnuggar du med stålull för att få fin.

Insidan gnuggar du med st\u00e5lull f\u00f6r att f\u00e5 fin.

Utsidan polerar Maria i denna polermaskin.

Utsidan polerar Maria i denna polermaskin.

Du oljar med metallolja på utsidan och insidan. Det ska torka 20-50min.

Du oljar med metallolja p\u00e5 utsidan och insidan. Det ska torka 20-50min.

Nu är din skål klar. Skriv en riktigt bra utvärdering och skicka in.

The creator of this guide has not included tools