How to make lampa

Make Lampa

9
STEPS
TOOLS

M\u00e4t ut 19cm p\u00e5 furubr\u00e4dan du ska  anv\u00e4nda, markera med en penna.

Mät ut 19cm på furubrädan du ska använda, markera med en penna.

Sp\u00e4nn fast br\u00e4dan i s\u00e5gl\u00e5dan och s\u00e5ga av den.

Spänn fast brädan i såglådan och såga av den.

S\u00e5ga en till.  Anv\u00e4nd den f\u00f6rsta du s\u00e5gade som mall.

Såga en till. Använd den första du sågade som mall.

Hyvla ett par tag i br\u00e4dans  l\u00e4ngdriktning. OBS hyvla inte p\u00e5 de sidor d\u00e4r du ser \u00e5rsringarna.

Hyvla ett par tag i brädans längdriktning. OBS hyvla inte på de sidor där du ser årsringarna.

Slipa dina br\u00e4dor i tr\u00e4ets l\u00e4ngdriktning. Anv\u00e4nd 100/150/180 papper.

Slipa dina brädor i träets längdriktning. Använd 100/150/180 papper.

Nu ska du såga 4 rundstavar som du senare ska montera mellan dina brädor.

M\u00e4t ut 20cm p\u00e5 en rundstav i bj\u00f6rk. Rundstaven ska vara 10mm i diameter.

Mät ut 20cm på en rundstav i björk. Rundstaven ska vara 10mm i diameter.

S\u00e5ga av rundstaven i ett s\u00e5gtorn med en konturs\u00e5g.

Såga av rundstaven i ett sågtorn med en kontursåg.

Anv\u00e4nd den f\u00f6rsta som mall till de andra tre du ska s\u00e5ga.

Använd den första som mall till de andra tre du ska såga.

S\u00e5ga av resten av rundstavarna. Gl\u00f6m inte att anv\u00e4nda den f\u00f6rsta som mall till de andra tre.

Såga av resten av rundstavarna. Glöm inte att använda den första som mall till de andra tre.

Nu ska du markera där du ska borra. Du behöver hål så att du kan montera dina rundstavar. Du behöver även hål då att elen kan gå in i din lampa och hål så att värme och ljus kan komma ut.

Markera ut centrum genom att l\u00e4gga en linjal p\u00e5 diagonalen fr\u00e5n h\u00f6rna till h\u00f6rna. Rita ett litet kryss i centrum. OBS g\u00f6r detta p\u00e5 b\u00e5da br\u00e4dorna. H\u00e5len ska vara f\u00f6r elen och v\u00e4rme.

Markera ut centrum genom att lägga en linjal på diagonalen från hörna till hörna. Rita ett litet kryss i centrum. OBS gör detta på båda brädorna. Hålen ska vara för elen och värme.

Nu ska du st\u00e4lla in strykm\u00e5ttet p\u00e5 2,5cm och markera d\u00e4r du ska borra f\u00f6r rundstavarna du har gjort. Du ska ha en markering i varje h\u00f6rn p\u00e5 b\u00e5da br\u00e4dorna.

Nu ska du ställa in strykmåttet på 2,5cm och markera där du ska borra för rundstavarna du har gjort. Du ska ha en markering i varje hörn på båda brädorna.

Tryck med en syl d\u00e4r du markerat s\u00e5 att borret "hittar r\u00e4tt"

Tryck med en syl där du markerat så att borret "hittar rätt"

S\u00e4tt i ett 10mm borr i pelarborrmaskinen och st\u00e4ll in djupet s\u00e5 att borren g\u00e5r ner 2/3 av br\u00e4dans tjocklek.

Sätt i ett 10mm borr i pelarborrmaskinen och ställ in djupet så att borren går ner 2/3 av brädans tjocklek.

Borra de h\u00e5len som du markerat i h\u00f6rnorna. OBS borra inte i mitten \u00e4n!

Borra de hålen som du markerat i hörnorna. OBS borra inte i mitten än!

St\u00e4ll in borren s\u00e5 att det g\u00e5r ner en bit i skyddsplattan.

Ställ in borren så att det går ner en bit i skyddsplattan.

Sp\u00e4nn fast br\u00e4dan och borra i mitten av den ena br\u00e4dan.

Spänn fast brädan och borra i mitten av den ena brädan.

Byta borr till 41 mm kvistborr. St\u00e4ll djupet s\u00e5 att spetsen g\u00e5r en liten bit ner i skyddsplattan.

Byta borr till 41 mm kvistborr. Ställ djupet så att spetsen går en liten bit ner i skyddsplattan.

Sp\u00e4nn fast den andra br\u00e4dan och borra f\u00f6rsiktigt p\u00e5 hastighet 1.

Spänn fast den andra brädan och borra försiktigt på hastighet 1.

V\u00e4nd p\u00e5 br\u00e4dan och borra resten fr\u00e5n det h\u00e5llet. Gl\u00f6m inte sp\u00e4nna fast br\u00e4dan.

Vänd på brädan och borra resten från det hållet. Glöm inte spänna fast brädan.

Nu har du h\u00e5l r\u00e4tt igenom.

Nu har du hål rätt igenom.

Slipa bort de linjer som finns kvar efter markeringarna du gjorde.

Slipa bort de linjer som finns kvar efter markeringarna du gjorde.

Rulla \u00e4nden av rundstaven i lite lim.

Rulla änden av rundstaven i lite lim.

Sl\u00e5 ner dem i h\u00e5len. Lyssna p\u00e5 ljudet s\u00e5 h\u00f6r du n\u00e4r de \u00e4r i botten.

Slå ner dem i hålen. Lyssna på ljudet så hör du när de är i botten.

N\u00e4r du kommit s\u00e5 h\u00e4r l\u00e5ngt f\u00e5r du kalla p\u00e5 en kompis eller Fredrik.

När du kommit så här långt får du kalla på en kompis eller Fredrik.

Doppa rundstavarna i lim.

Doppa rundstavarna i lim.

Hj\u00e4lps \u00e5t med att styra pinnarna r\u00e4tt och sl\u00e5 ihop lampan f\u00f6rsiktigt med en tr\u00e4klubba.

Hjälps åt med att styra pinnarna rätt och slå ihop lampan försiktigt med en träklubba.

Kontrollera så att du har samma mått vid alla rundstavarna.

Dags att måla eller olja! Denna guide är inte riktigt klar än men vi arbetar vidare på den efterhand som vi kommer längre:-)

The creator of this guide has not included tools