How to make konstruktion med brädor

Make Konstruktion Med Brädor

42
STEPS
TOOLS

Du börjar med att skissa flera olika förslag på vad du vill göra. Du får använda 150cm lång bräda.

Du b\u00f6rjar med att skissa flera olika f\u00f6rslag p\u00e5 vad du vill g\u00f6ra. Du f\u00e5r anv\u00e4nda 150cm l\u00e5ng br\u00e4da.

När du bestämt dig vad du ska göra så gör du en ritning på ritbordet. • Ta fram och sätt upp ritbordet. • Tejpa fast pappret rakt med hjälp av ritlinjalen.

N\u00e4r du best\u00e4mt dig vad du ska g\u00f6ra s\u00e5 g\u00f6r du en ritning p\u00e5 ritbordet.    \u2022 Ta fram och s\u00e4tt upp ritbordet.  \u2022 Tejpa fast pappret rakt med hj\u00e4lp av ritlinjalen.

Rita ritningen i naturlig skala - så stor den ska vara i verkligheten. Tjockleken på brädorna är 2cm. Mät och sätt ut mått.

Rita ritningen i naturlig skala - s\u00e5 stor den ska vara i verkligheten. Tjockleken p\u00e5 br\u00e4dorna \u00e4r 2cm. M\u00e4t och s\u00e4tt ut m\u00e5tt.

Skriv Designen du ska ha. • Färg du vill måla med. •Bredd på bräda (7,5cm, 10cm, 12,5cm eller 15cm) Räkna ihop den totala längden på brädorna. De får vara som längst 150cm tillsammans. Visa Maria!

Skriv Designen du ska ha. \u2022 F\u00e4rg du vill m\u00e5la med. \u2022Bredd p\u00e5 br\u00e4da (7,5cm, 10cm, 12,5cm eller 15cm) R\u00e4kna ihop den totala l\u00e4ngden p\u00e5 br\u00e4dorna. De f\u00e5r vara som l\u00e4ngst 150cm tillsammans. Visa Maria!

Hämta bräda och mät ut dina brädor. Använd vinkelhake för raka streck.

H\u00e4mta br\u00e4da och m\u00e4t ut dina br\u00e4dor. Anv\u00e4nd vinkelhake f\u00f6r raka streck.

Kapa av brädorna i såglåda med fogsvans. Var noga med att brädan ligger intill kanten i såglådan och att den inte sticker upp i luften när du ska såga.

Kapa av br\u00e4dorna i s\u00e5gl\u00e5da med fogsvans. Var noga med att br\u00e4dan ligger intill kanten i s\u00e5gl\u00e5dan och att den inte sticker upp i luften n\u00e4r du ska s\u00e5ga.

Lägg ut dina brädor på ritningen när du har sågat dem så du får med alla.

L\u00e4gg ut dina br\u00e4dor p\u00e5 ritningen n\u00e4r du har s\u00e5gat dem s\u00e5 du f\u00e5r med alla.

Hyvla brädorna som Maria visat på genomgången. Hyvla på 4 långsidor på alla brädor.

Hyvla br\u00e4dorna som Maria visat p\u00e5 genomg\u00e5ngen. Hyvla p\u00e5 4 l\u00e5ngsidor p\u00e5 alla br\u00e4dor.

Hyvla de smala långsidorna tillsammans.

Hyvla de smala l\u00e5ngsidorna tillsammans.

När du hyvlat klart ska du slipa kanterna på brädorna med P150 fem gånger. Ställ upp brädorna på ritningen, visa Maria. Hon drar streck där du ska rita ut för hålen. 2cm från kanten och i mitten.

N\u00e4r du hyvlat klart ska du slipa kanterna p\u00e5 br\u00e4dorna med P150 fem g\u00e5nger. St\u00e4ll upp br\u00e4dorna p\u00e5 ritningen, visa Maria. Hon drar streck d\u00e4r du ska rita ut f\u00f6r h\u00e5len. 2cm fr\u00e5n kanten och i mitten.

Tryck små hål med sylen.

Tryck sm\u00e5 h\u00e5l med sylen.

Ta fram skyddsplatta för borr, borrmaskin och borr i storleken ;3,5mm. När du borrar ta hjälp av en kompis så det blir rakt.

Försänk i hålen på baksidan av hålen.

F\u00f6rs\u00e4nk i h\u00e5len p\u00e5 baksidan av h\u00e5len.

Sätt upp brädorna du ska skruva ihop. Kolla så de ligger rakt.

S\u00e4tt upp br\u00e4dorna du ska skruva ihop. Kolla s\u00e5 de ligger rakt.

Ta fram skruv och skruvbits. Ta fram skruvdragare.

Ta fram skruv och skruvbits. Ta fram skruvdragare.

Skruva ihop brädorna. Håll ordentligt i brädorna.

Skruva ihop br\u00e4dorna. H\u00e5ll ordentligt i br\u00e4dorna.

Skruva ihop alla delarna.

The creator of this guide has not included tools