How to make knapp i trä

Make Knapp I Trä

38
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att v\u00e4lja vilket material du vill g\u00f6ra dina knappar i. Bitarna ska vara torra. H\u00e4mta sedan slipklossar. 150, 240 & 400

Börja med att välja vilket material du vill göra dina knappar i. Bitarna ska vara torra. Hämta sedan slipklossar. 150, 240 & 400

https://youtu.be/RQtOqEfzXrU B\u00f6rja med att titta p\u00e5 filmen. Slipa sedan f\u00f6rst med 150 papper i en roterande r\u00f6relse. B\u00f6rja med 150 tills s\u00e5gm\u00e4rkena \u00e4r helt borta.

https://youtu.be/RQtOqEfzXrU Börja med att titta på filmen. Slipa sedan först med 150 papper i en roterande rörelse. Börja med 150 tills sågmärkena är helt borta.

N\u00e4r alla slipm\u00e4rkena \u00e4r borta kan du g\u00e5 vidare till slipa p\u00e5 240

När alla slipmärkena är borta kan du gå vidare till slipa på 240

Till sist slipar du p\u00e5 400 pappret. Roterande r\u00f6relse

Till sist slipar du på 400 pappret. Roterande rörelse

H\u00e4mta en fogsvans.  S\u00e5ga av en bit ca 5mm

Hämta en fogsvans. Såga av en bit ca 5mm

Nu har du snart en knapp

Nu har du snart en knapp

Slipa av den s\u00e5gade ytan.

Slipa av den sågade ytan.

Slipa lite p\u00e5 alla pappren igen som tidigare.

Slipa lite på alla pappren igen som tidigare.

H\u00e4mta en syl eller ritspets

Hämta en syl eller ritspets

Markera f\u00f6rsiktigt med sylen var du ska borra de tv\u00e5 h\u00e5len.

Markera försiktigt med sylen var du ska borra de två hålen.

H\u00e4mta ett borrunderlag, batteriborrmaskin och ett tunt borr.

Hämta ett borrunderlag, batteriborrmaskin och ett tunt borr.

H\u00e5ll i knappen samtidigt som du borrar f\u00f6rsiktigt. Om du vill provborra i en bit innan.

Håll i knappen samtidigt som du borrar försiktigt. Om du vill provborra i en bit innan.

H\u00e5ll ordentligt.

Håll ordentligt.

Nu har du tv\u00e5 h\u00e5l. Bra

Nu har du två hål. Bra

Nu ska du ytbehandla knappen. Ta fram en glasburk med gul/brun olja. L\u00e4gg lite olja p\u00e5 knappen med penseln som \u00e4r i oljan. Endast den penseln f\u00e5r anv\u00e4ndas. Arbeta p\u00e5 en tr\u00e4b\u00e4nk eller bricka.

Nu ska du ytbehandla knappen. Ta fram en glasburk med gul/brun olja. Lägg lite olja på knappen med penseln som är i oljan. Endast den penseln får användas. Arbeta på en träbänk eller bricka.

Massera in oljan p\u00e5 hela knappen med fingrarna.

Massera in oljan på hela knappen med fingrarna.

Nu har hela knappen olja.

Nu har hela knappen olja.

Torka av oljan som inte sugits in i knappen med papper.

Torka av oljan som inte sugits in i knappen med papper.

Nu har du en f\u00e4rdig knapp. Nu f\u00e5r den vila tills du ska sy fast den i textilsl\u00f6jden p\u00e5 ett annat projekt. Grattis, bra jobbat.

Nu har du en färdig knapp. Nu får den vila tills du ska sy fast den i textilslöjden på ett annat projekt. Grattis, bra jobbat.

Olika tr\u00e4slag ger olika intryck p\u00e5 knapparna. F\u00f6rs\u00f6k g\u00f6ra en knapp till i ett annat tr\u00e4slag.

Olika träslag ger olika intryck på knapparna. Försök göra en knapp till i ett annat träslag.

  • Torra grenar
  • Slippapper 3 olika
  • Såg
  • Borr
  • Borrmaskin / borrsväng
  • Olja