Snapguide
STEPS
TOOLS
Till detta fodral anv\u00e4nds tv\u00e5 mallar. Den till tygerna \u00e4r 25 x 30 cm. Den till s\u00f6mnadslinjerna \u00e4r 21 x 53 cm, d\u00e4r mittlinjen \u00e4r 1 cm f\u00f6rskjuten. Men anpassa efter egna m\u00e5tt.

Till detta fodral används två mallar. Den till tygerna är 25 x 30 cm. Den till sömnadslinjerna är 21 x 53 cm, där mittlinjen är 1 cm förskjuten. Men anpassa efter egna mått.

Rita av mallen p\u00e5 yttertyget. Klipp ut.

Rita av mallen på yttertyget. Klipp ut.

Du beh\u00f6ver tv\u00e5 delar.

Du behöver två delar.

Klipp ut tv\u00e5 delar av det mjuka innertyget. Du kan anv\u00e4nda dina bitar tyg som mall.

Klipp ut två delar av det mjuka innertyget. Du kan använda dina bitar tyg som mall.

Nu har du alla bitar tyg du beh\u00f6ver.

Nu har du alla bitar tyg du behöver.

Du beh\u00f6ver en bit res\u00e5r. H\u00e4r har jag valt rundres\u00e5r. Klipp av 15 cm.

Du behöver en bit resår. Här har jag valt rundresår. Klipp av 15 cm.

Det g\u00e5r inte n\u00e5la i rundres\u00e5r s\u00e5 anv\u00e4nd tejp och s\u00e4tt fast res\u00e5ren mitt p\u00e5 en kortsida som bilden visar. L\u00e5t ca 2 cm av res\u00e5ren sticka utanf\u00f6r kanten.

Det går inte nåla i rundresår så använd tejp och sätt fast resåren mitt på en kortsida som bilden visar. Låt ca 2 cm av resåren sticka utanför kanten.

St\u00e4ll in trestegssick, nr 5. St\u00e4ll in bredden till 6,0 mm och l\u00e4ngden till 0,0 mm. Det betyder att maskinen kommer att sy p\u00e5 samma st\u00e4lle.

Ställ in trestegssick, nr 5. Ställ in bredden till 6,0 mm och längden till 0,0 mm. Det betyder att maskinen kommer att sy på samma ställe.

Nu sitter res\u00e5ren fast, d\u00e5 kan du ta bort tejpen.

Nu sitter resåren fast, då kan du ta bort tejpen.

L\u00e4gg ihop ett yttertyg och ett innertyg med r\u00e4tsidan in\u00e5t.

Lägg ihop ett yttertyg och ett innertyg med rätsidan inåt.

Tv\u00e4rn\u00e5la ihop kortsidorna som bilden visar.

Tvärnåla ihop kortsidorna som bilden visar.

Sy ihop kortsidorna med raks\u00f6m.

Sy ihop kortsidorna med raksöm.

L\u00e4gg ihop de tv\u00e5 delarna r\u00e4tsida mot r\u00e4tsida. Se till att s\u00f6mmarna ligger p\u00e5 varandra, se n\u00e4sta bild. Tv\u00e4rn\u00e5la runt hela arbetet.

Lägg ihop de två delarna rätsida mot rätsida. Se till att sömmarna ligger på varandra, se nästa bild. Tvärnåla runt hela arbetet.

Se till att de b\u00e5da s\u00f6mmarna passar ihop.

Se till att de båda sömmarna passar ihop.

Eftersom tyget nu \u00e4r lite on\u00f6digt stort, anv\u00e4nd mallen och rita av s\u00f6mnadslinjerna p\u00e5 ditt tyg. Som du ser \u00e4r det mjuka tyget, innertyget 1 cm kortare, det beh\u00f6vs mindre tyg till insidan.

Eftersom tyget nu är lite onödigt stort, använd mallen och rita av sömnadslinjerna på ditt tyg. Som du ser är det mjuka tyget, innertyget 1 cm kortare, det behövs mindre tyg till insidan.

H\u00e4r \u00e4r det ritat och det finns en \u00f6ppning p\u00e5 sidan av det mjuka tyget.

Här är det ritat och det finns en öppning på sidan av det mjuka tyget.

Sy ihop ditt fodral, sy i den ritade linjen. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta vid var sida om \u00f6ppningen.

Sy ihop ditt fodral, sy i den ritade linjen. Glöm inte att fästa vid var sida om öppningen.

F\u00e4rdigsytt.

Färdigsytt.

Klipp nu bort tyget 1 cm utanf\u00f6r raks\u00f6mmen.

Klipp nu bort tyget 1 cm utanför raksömmen.

Klipp bort h\u00f6rnen, men var f\u00f6rsiktig s\u00e5 du inte klipper i s\u00f6mmen.

Klipp bort hörnen, men var försiktig så du inte klipper i sömmen.

V\u00e4nd ut och in genom \u00f6ppningen.

Vänd ut och in genom öppningen.

Peta ut h\u00f6rnen tex med en pincett.

Peta ut hörnen tex med en pincett.

N\u00e5la ihop \u00f6ppningen.

Nåla ihop öppningen.

Sy ihop \u00f6ppningen, f\u00f6r hand eller p\u00e5 maskin. Om du syr p\u00e5 maskin kan du sy med raks\u00f6m eller sicksack l\u00e4ngst ut i kanten.

Sy ihop öppningen, för hand eller på maskin. Om du syr på maskin kan du sy med raksöm eller sicksack längst ut i kanten.

Stoppa in innertyget inuti fodralet.

Stoppa in innertyget inuti fodralet.

Se till att det \u00e4r j\u00e4mt och snyggt i ovankanten.

Se till att det är jämt och snyggt i ovankanten.

Tv\u00e4rn\u00e5la runt ovankanten.

Tvärnåla runt ovankanten.

Sy en raks\u00f6m (stickning) runt ovankanten. Det blir en snygg kant och s\u00e5 h\u00e5lls tygerna p\u00e5 plats.

Sy en raksöm (stickning) runt ovankanten. Det blir en snygg kant och så hålls tygerna på plats.

V\u00e4lj en knapp och sy fast.

Välj en knapp och sy fast.

KLART!

KLART!

Snyggt och användbart.

The creator of this guide has not included tools