How to make halsband

Make Halsband

6
STEPS
TOOLS

1: Det f\u00f6rsta man g\u00f6r \u00e4r att vika ett papper p\u00e5 mitten och m\u00e5la den figur man vill ha f\u00f6r att f\u00e5 den symmetrisk. Sedan klipper du ut figuren.

1: Det första man gör är att vika ett papper på mitten och måla den figur man vill ha för att få den symmetrisk. Sedan klipper du ut figuren.

2: V\u00e4lj sedan vilket tr\u00e4slag du vill ha och s\u00e4tt fast mallen p\u00e5 tr\u00e4slaget. Sedan m\u00e5lare du linjer efter din figur.

2: Välj sedan vilket träslag du vill ha och sätt fast mallen på träslaget. Sedan målare du linjer efter din figur.

3: Nu s\u00e5gar du ut figuren med en Konturs\u00e5g.

3: Nu sågar du ut figuren med en Kontursåg.

4: Sedan s\u00e4tter du i figuren i en filkl\u00e4mma f\u00f6r att den ska sitta fast. Efter det filar du figuren med en halvrund fil och sandpapprar figuren med alla tre sandpapperna.

4: Sedan sätter du i figuren i en filklämma för att den ska sitta fast. Efter det filar du figuren med en halvrund fil och sandpapprar figuren med alla tre sandpapperna.

5: Nu ska du m\u00e5la en punkt med en blyertspenna vart h\u00e5let ska vara. Efter det anv\u00e4nder du en syl och trycker den p\u00e5 markeringen du gjorde f\u00f6r att f\u00e5 ett tydligare h\u00e5l.

5: Nu ska du måla en punkt med en blyertspenna vart hålet ska vara. Efter det använder du en syl och trycker den på markeringen du gjorde för att få ett tydligare hål.

6: Nu ska du borra ett h\u00e5l med borrmaskinen d\u00e4r du har gjort markeringen. Du ska v\u00e4lja ett borr med m\u00e5ttet 2,5 eller 3 millimeter.

6: Nu ska du borra ett hål med borrmaskinen där du har gjort markeringen. Du ska välja ett borr med måttet 2,5 eller 3 millimeter.

7: N\u00e4r du har borrat ett h\u00e5l \u00e4r det dags f\u00f6rsatt olja figuren med linolja. L\u00e5t sedan figuren torka i en vecka.

7: När du har borrat ett hål är det dags försatt olja figuren med linolja. Låt sedan figuren torka i en vecka.

Nu ska du s\u00e4tta i ett sn\u00f6re. V\u00e4lj ett sn\u00f6re som inte \u00e4r t\u00f6jbart. Sedan dubblar du sn\u00f6ret och stoppar in det i h\u00e5let som du har borrat. D\u00e5 blir det som en \u00f6gla som du stoppar in tr\u00e5den p\u00e5 andra sidan.

Nu ska du sätta i ett snöre. Välj ett snöre som inte är töjbart. Sedan dubblar du snöret och stoppar in det i hålet som du har borrat. Då blir det som en ögla som du stoppar in tråden på andra sidan.

Ta ett utav sn\u00f6rena och knyt det p\u00e5 det andra sn\u00f6ret och sen g\u00f6r du samma sak med n\u00e4sta tr\u00e5d.  NU \u00c4R HALSBANDET F\u00c4RDIGT!!

Ta ett utav snörena och knyt det på det andra snöret och sen gör du samma sak med nästa tråd. NU ÄR HALSBANDET FÄRDIGT!!

The creator of this guide has not included tools