Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Du beh\u00f6ver en tjock tr\u00e4bit, en bit plywood och sex glas eller stenkulor.

Du behöver en tjock träbit, en bit plywood och sex glas eller stenkulor.

Se p\u00e5 bilden hur man g\u00f6r f\u00f6r att m\u00e4rka ut var h\u00e5len ska borras.

Se på bilden hur man gör för att märka ut var hålen ska borras.

Borra h\u00e5l fr\u00e5n ena kanten d\u00e4r kulorna ska f\u00f6rvaras. Var noga med att sp\u00e4nna fast biten i skruvstycket.

Borra hål från ena kanten där kulorna ska förvaras. Var noga med att spänna fast biten i skruvstycket.

Testa att kulorna f\u00e5r plats. Borra sen d\u00e4r du ritat kryssen.

Testa att kulorna får plats. Borra sen där du ritat kryssen.

S\u00e5ga till en bit plywood, borra ett h\u00e5l i den och skruva fast den mellan h\u00e5len.

Såga till en bit plywood, borra ett hål i den och skruva fast den mellan hålen.

M\u00e5la och dekorera p\u00e5 valfritt s\u00e4tt.

Måla och dekorera på valfritt sätt.

Utmana en kompis på en match!

The creator of this guide has not included tools