How to make ett träd av ståltråd

Make Ett Träd Av Ståltråd

304
STEPS
TOOLS

Snurra st\u00e5ltr\u00e5d runt en tr\u00e4bit, ca 15~20 cm l\u00e5ng. Det \u00e4r lagom med 50 varv.

Snurra ståltråd runt en träbit, ca 15~20 cm lång. Det är lagom med 50 varv.

Klipp upp i ena \u00e4nden, anv\u00e4nd t\u00e5ng.

Klipp upp i ena änden, använd tång.

Sp\u00e4nn fast den \u00f6ppna \u00e4nden i b\u00e4nken, stick in en skruvmejsel i \u00f6glan som du ser p\u00e5 bilden.

Spänn fast den öppna änden i bänken, stick in en skruvmejsel i öglan som du ser på bilden.

Snurra runt s\u00e5 stammen bildas.

Snurra runt så stammen bildas.

Ta loss tr\u00e4det fr\u00e5n b\u00e4nken.

Ta loss trädet från bänken.

Sp\u00e4nn fast p\u00e5 andra h\u00e5llet med stammen ned. Forma tr\u00e4dkronan genom att tvinna tr\u00e5dar om varann. B\u00f6rja med m\u00e5nga tr\u00e5dar f\u00f6r att g\u00f6ra stora grenar och ta sen f\u00e4rre tr\u00e5dar f\u00f6r att g\u00f6ra tunna grenar.

Spänn fast på andra hållet med stammen ned. Forma trädkronan genom att tvinna trådar om varann. Börja med många trådar för att göra stora grenar och ta sen färre trådar för att göra tunna grenar.

Jobba inifr\u00e5n stammen och ut mot grenarnas toppar. N\u00e4r du \u00e4r n\u00f6jd tar du loss tr\u00e4det.

Jobba inifrån stammen och ut mot grenarnas toppar. När du är nöjd tar du loss trädet.

Slipa till en liten tr\u00e4bit och forma n\u00e5gra \u00f6glor nedtill s\u00e5 tr\u00e4det g\u00e5r att skruva fast.

Slipa till en liten träbit och forma några öglor nedtill så trädet går att skruva fast.

Anv\u00e4nd korta skruvar som inte g\u00e5r igenom tr\u00e4biten. Kl\u00e4m ihop \u00f6glorna (st\u00e5ltr\u00e5den) med t\u00e5ng om det beh\u00f6vs.

Använd korta skruvar som inte går igenom träbiten. Kläm ihop öglorna (ståltråden) med tång om det behövs.

Nu är ditt träd klart! Vill du justera några grenar går det självklart bra.

  • Ståltråd
  • Verktyg