Brit + Co Guides Logo

How to make ett läderarmband.

Make Ett Läderarmband.

31
STEPS
TOOLS

N\u00e4r man arbetar med l\u00e4der anv\u00e4nder man en hel del speciella verktyg. Du ska l\u00e4ra dig namn och anv\u00e4nda verktygen p\u00e5 r\u00e4tt s\u00e4tt.

När man arbetar med läder använder man en hel del speciella verktyg. Du ska lära dig namn och använda verktygen på rätt sätt.

L\u00e4der och skinn finns i olika tjocklekar och kvaliteter.

Läder och skinn finns i olika tjocklekar och kvaliteter.

N\u00e4r du ska g\u00f6ra ett armband \u00e4r det viktigt med r\u00e4tt m\u00e5tt. M\u00e4t l\u00f6st runt din handled. L\u00e4gg till 4 cm f\u00f6r kn\u00e4ppning.

När du ska göra ett armband är det viktigt med rätt mått. Mät löst runt din handled. Lägg till 4 cm för knäppning.

G\u00f6r en mall p\u00e5 rutigt papper efter dina m\u00e5tt. Skriv namn.

Gör en mall på rutigt papper efter dina mått. Skriv namn.

Du f\u00e5r hj\u00e4lp att sk\u00e4ra ut ditt armband i l\u00e4der. Rullkniven \u00e4r v\u00e4ldigt vass och anv\u00e4nds bara av vuxna.

Du får hjälp att skära ut ditt armband i läder. Rullkniven är väldigt vass och används bara av vuxna.

Fasa av kanten med ett kantj\u00e4rn. Var noga med att h\u00e5lla kantj\u00e4rnet i 45 graders vinkel.

Fasa av kanten med ett kantjärn. Var noga med att hålla kantjärnet i 45 graders vinkel.

Om du ska ha h\u00e5l p\u00e5 ditt armband s\u00e5 g\u00f6r du det nu. Markera p\u00e5 din mall var du ska g\u00f6ra h\u00e5l. Tejpa fast mallen med maskeringstejp. Anv\u00e4nd h\u00e5lt\u00e5ngen och en bit kartong under ditt armband.

Om du ska ha hål på ditt armband så gör du det nu. Markera på din mall var du ska göra hål. Tejpa fast mallen med maskeringstejp. Använd håltången och en bit kartong under ditt armband.

Ta bort mallen men beh\u00e5ll den. Du kommer att beh\u00f6va den igen.

Ta bort mallen men behåll den. Du kommer att behöva den igen.

Nu ska du f\u00e4rga ditt l\u00e4derarmband. OBS denna f\u00e4rg g\u00e5r INTE bort fr\u00e5n kl\u00e4der, m\u00f6bler, golv mm s\u00e5 var f\u00f6rsiktig. Du m\u00e5ste ha f\u00f6rkl\u00e4de och handskar och du m\u00e5ste h\u00e5lla dig i l\u00e5dan n\u00e4r du f\u00e4rgar.

Nu ska du färga ditt läderarmband. OBS denna färg går INTE bort från kläder, möbler, golv mm så var försiktig. Du måste ha förkläde och handskar och du måste hålla dig i lådan när du färgar.

Att anv\u00e4nda f\u00f6rkl\u00e4de och handskar \u00e4r ett m\u00e5ste.

Att använda förkläde och handskar är ett måste.

F\u00e4rga in l\u00e4dret med hj\u00e4lp av en pensel. \u00c4ven kanter och baksida. L\u00e5t l\u00e4dret torka och se efter om du vill ha en m\u00f6rkare, djupare f\u00e4rg. Det kan beh\u00f6vas flera omg\u00e5ngar med l\u00e4derf\u00e4rg.

Färga in lädret med hjälp av en pensel. Även kanter och baksida. Låt lädret torka och se efter om du vill ha en mörkare, djupare färg. Det kan behövas flera omgångar med läderfärg.

Nu ska du anv\u00e4nda bivax till kanterna...

Nu ska du använda bivax till kanterna...

...se till att vaxen hamnar p\u00e5 kanten men inte p\u00e5 fram - och baksidan.

...se till att vaxen hamnar på kanten men inte på fram - och baksidan.

Nu ska du bearbeta kanten med ett falsben. Ju mer man gnider desto b\u00e4ttre resultat. Du ska dock inte trycka f\u00f6r h\u00e5rt.

Nu ska du bearbeta kanten med ett falsben. Ju mer man gnider desto bättre resultat. Du ska dock inte trycka för hårt.

Baksidan ska bli sl\u00e4t och glansig.

Baksidan ska bli slät och glansig.

Nu ska du anv\u00e4nda l\u00e4derfett...

Nu ska du använda läderfett...

....ta l\u00e4derfett p\u00e5 fingret och bearbeta in det i l\u00e4dret p\u00e5 b\u00e5de fram - och baksidan p\u00e5 armbandet.

....ta läderfett på fingret och bearbeta in det i lädret på både fram - och baksidan på armbandet.

Ta en bit tyg och torka av armbandet.

Ta en bit tyg och torka av armbandet.

M\u00e4t ut p\u00e5 mallen var du ska s\u00e4tta dina tryckknappar. 1 cm fr\u00e5n ytterkanten och exakt p\u00e5 mitten om du ska ha en tryckknapp. Har du bredare armband kanske du ska ha tv\u00e5 tryckknappar.

Mät ut på mallen var du ska sätta dina tryckknappar. 1 cm från ytterkanten och exakt på mitten om du ska ha en tryckknapp. Har du bredare armband kanske du ska ha två tryckknappar.

Tejpa fast mallen och g\u00f6r h\u00e5l.

Tejpa fast mallen och gör hål.

Nu ska du g\u00f6ra din dekoration utifr\u00e5n din design.

Nu ska du göra din dekoration utifrån din design.

Detta \u00e4r de tv\u00e5 delarna du beh\u00f6ver till \u00f6verdelen av din tryckknapp.

Detta är de två delarna du behöver till överdelen av din tryckknapp.

Tryck fast \u00f6verdelen av din tryckknapp i spindelpressen. OBS du ska ha baksidan av ditt armband UPP\u00c5T.

Tryck fast överdelen av din tryckknapp i spindelpressen. OBS du ska ha baksidan av ditt armband UPPÅT.

Detta \u00e4r de tv\u00e5 delarna till underdelen av din tryckknapp.

Detta är de två delarna till underdelen av din tryckknapp.

S\u00e4tt fast underdelen av din tryckknapp i spindelpressen. OBS du ska framsidan UPP\u00c5T nu.

Sätt fast underdelen av din tryckknapp i spindelpressen. OBS du ska framsidan UPPÅT nu.

KLART

The creator of this guide has not included tools