How to make en vetevärmare efter barncancerfondens guide

Make en Vetevärmare Efter Barncancerfondens Guide

2
STEPS
TOOLS

G\u00f6r 3 pappersmallar med m\u00e5tten:  35x20 cm, 37x22 cm, 46x22 cm Anv\u00e4nd dig av vinkelhaken och se till att m\u00e5tten blir r\u00e4tt.

Gör 3 pappersmallar med måtten: 35x20 cm, 37x22 cm, 46x22 cm Använd dig av vinkelhaken och se till att måtten blir rätt.

H\u00e4r har du dina 3 pappersmallar.

Här har du dina 3 pappersmallar.

N\u00e5la fast mallen till innerkudden p\u00e5 ett enf\u00e4rgat bomullstyg. Vik tyget dubbelt d\u00e5 du beh\u00f6ver 2 bitar.

Nåla fast mallen till innerkudden på ett enfärgat bomullstyg. Vik tyget dubbelt då du behöver 2 bitar.

Klipp ut b\u00e5da lagerna tyg med en tygsax.

Klipp ut båda lagerna tyg med en tygsax.

Tv\u00e4rn\u00e5la ihop tygerna runt alla 4 sidorna.

Tvärnåla ihop tygerna runt alla 4 sidorna.

M\u00e4t och rita  en \u00f6ppning p\u00e5 15 cm p\u00e5 mitten av en av l\u00e5ngsidorna.

Mät och rita en öppning på 15 cm på mitten av en av långsidorna.

Sy med raks\u00f6m 1 cm fr\u00e5n kanten. ( 1cm s\u00f6msm\u00e5n) F\u00f6lj tygets kant mot strecket d\u00e4r det st\u00e5r 10 (=1cm)  Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna n\u00e4r du b\u00f6rjar och slutar genom att anv\u00e4nda backen eller fix.

Sy med raksöm 1 cm från kanten. ( 1cm sömsmån) Följ tygets kant mot strecket där det står 10 (=1cm) Glöm inte att fästa trådarna när du börjar och slutar genom att använda backen eller fix.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 sick-sack som p\u00e5 v\u00e5ra maskiner \u00e4r s\u00f6m nr 4.

Ställ in symaskinen på sick-sack som på våra maskiner är söm nr 4.

D\u00e5 ser det ut s\u00e5h\u00e4r.

Då ser det ut såhär.

Vr\u00e4ng tyget ut och in och peta ut h\u00f6rnen ordentligt.

Vräng tyget ut och in och peta ut hörnen ordentligt.

Stryk innerkudden s\u00e5 att den blir sl\u00e4t och fin.

Stryk innerkudden så att den blir slät och fin.

Rita ut ett str\u00e4ck med tygpenna mitt p\u00e5 innerkudden.

Rita ut ett sträck med tygpenna mitt på innerkudden.

Rita \u00e4ven ut streck ca 4 cm fr\u00e5n mitten och ned\u00e5t enligt bilden.

Rita även ut streck ca 4 cm från mitten och nedåt enligt bilden.

Sy i de ritade strecken med raks\u00f6m. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna i b\u00f6rjan och slutet av s\u00f6mmen.

Sy i de ritade strecken med raksöm. Glöm inte att fästa trådarna i början och slutet av sömmen.

Steg 16-18 hoppar du \u00f6ver om vetev\u00e4rmaren ska sk\u00e4nkas till Barncancerfonden. Annars stoppar du p\u00e5sen med lagom mycket vete.

Steg 16-18 hoppar du över om vetevärmaren ska skänkas till Barncancerfonden. Annars stoppar du påsen med lagom mycket vete.

N\u00e5la f\u00f6r \u00f6ppningen n\u00e4r du har stoppat f\u00e4rdigt s\u00e5 att inte vetet trillar ut.

Nåla för öppningen när du har stoppat färdigt så att inte vetet trillar ut.

Sy f\u00f6r h\u00e5let f\u00f6rhand med syn\u00e5l och sytr\u00e5d. Se till att sy t\u00e4tt och f\u00e4st tr\u00e5den ordentligt s\u00e5 att inte vetet kan trilla ut.

Sy för hålet förhand med synål och sytråd. Se till att sy tätt och fäst tråden ordentligt så att inte vetet kan trilla ut.

V\u00e4lj vilket tyg du vill ha till ytterp\u00e5sen.

Välj vilket tyg du vill ha till ytterpåsen.

N\u00e5la fast de 2 andra pappersmallarna p\u00e5 tyget. Du ska bara ha en tygbitar av varje m\u00f6nsterdel.

Nåla fast de 2 andra pappersmallarna på tyget. Du ska bara ha en tygbitar av varje mönsterdel.

Klipp ut dem med tygsaxen. S\u00f6msm\u00e5n \u00e4r redan inr\u00e4knat s\u00e5 du kan klippa direkt efter kanten.

Klipp ut dem med tygsaxen. Sömsmån är redan inräknat så du kan klippa direkt efter kanten.

M\u00e4t ut och rita 2 cm in p\u00e5 en av kortsidorna. G\u00f6r s\u00e5 p\u00e5 b\u00e5da tygerna

Mät ut och rita 2 cm in på en av kortsidorna. Gör så på båda tygerna

Pressa in dessa 2 cm med strykj\u00e4rnet. Vik en g\u00e5ng till och pressa igen. Kanten ska nu vara  dubbelvikt.

Pressa in dessa 2 cm med strykjärnet. Vik en gång till och pressa igen. Kanten ska nu vara dubbelvikt.

Sy med raks\u00f6m 1,5cm fr\u00e5n kanten. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna i b\u00f6rjan och slutet av s\u00f6mmen.

Sy med raksöm 1,5cm från kanten. Glöm inte att fästa trådarna i början och slutet av sömmen.

P\u00e5 den l\u00e4ngre av bitarna m\u00e4ter du nu och viker in 9 cm mot avigsidan av tyget. S\u00e4tt fast med n\u00e5gra n\u00e5lar.

På den längre av bitarna mäter du nu och viker in 9 cm mot avigsidan av tyget. Sätt fast med några nålar.

Sy ytterligare en raks\u00f6m 1.5 cm fr\u00e5n kanten. F\u00e4st tr\u00e5darna i b\u00f6rjan och slutet av s\u00f6mmen.

Sy ytterligare en raksöm 1.5 cm från kanten. Fäst trådarna i början och slutet av sömmen.

V\u00e4lj ett matchande band och m\u00e4t ut 14 cm. Klipp av.

Välj ett matchande band och mät ut 14 cm. Klipp av.

N\u00e5la fast bandet ca 7 cm fr\u00e5n kanten d\u00e4r du vek in kortsidan. Titta ordentligt p\u00e5 bilden hur det ska ligga.

Nåla fast bandet ca 7 cm från kanten där du vek in kortsidan. Titta ordentligt på bilden hur det ska ligga.

L\u00e4gg nu de tv\u00e5 tygbitarna med r\u00e4tsidorna mot varandra och tv\u00e4rn\u00e5la runt alla 4 sidorna.

Lägg nu de två tygbitarna med rätsidorna mot varandra och tvärnåla runt alla 4 sidorna.

Sy raks\u00f6m 1 cm in fr\u00e5n kanten p\u00e5 3 av sidorna. L\u00e4mna \u00f6ppet den kortsidan d\u00e4r kanterna redan \u00e4r insydda. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna.

Sy raksöm 1 cm in från kanten på 3 av sidorna. Lämna öppet den kortsidan där kanterna redan är insydda. Glöm inte att fästa trådarna.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 sick-sack.

Ställ in symaskinen på sick-sack.

Sick-sacka nu de 3 sidorna som du redan har sytt med raks\u00f6m. T\u00e4nk p\u00e5 att sick-sacken ska sitta l\u00e4ngst ut p\u00e5 kanten. Detta g\u00f6r du f\u00f6r att inte kanterna p\u00e5 tyget ska trassla upp sig.

Sick-sacka nu de 3 sidorna som du redan har sytt med raksöm. Tänk på att sick-sacken ska sitta längst ut på kanten. Detta gör du för att inte kanterna på tyget ska trassla upp sig.

Vr\u00e4ng nu p\u00e5sen ut och in s\u00e5 att du f\u00e5r den fina sidan (r\u00e4tsidan) ut\u00e5t.

Vräng nu påsen ut och in så att du får den fina sidan (rätsidan) utåt.

Nu har du b\u00e5da p\u00e5sarna f\u00e4rdiga, grattis \ud83d\ude00  Om det beh\u00f6vs kan du stryka ytterkudden med raks\u00f6m.

Nu har du båda påsarna färdiga, grattis 😀 Om det behövs kan du stryka ytterkudden med raksöm.

Såhär blir den när den är klar. Redo att värma i mikron 😀

The creator of this guide has not included tools