Snapguide
STEPS
TOOLS
L\u00e4gg tyget dubbelt med avigsidan ut och rita runt mallen. G\u00f6r markeringar f\u00f6r \u00f6ppningen ocks\u00e5.

Lägg tyget dubbelt med avigsidan ut och rita runt mallen. Gör markeringar för öppningen också.

S\u00e4tt n\u00e5gra n\u00e5lar genom b\u00e5da tyglagren s\u00e5 de h\u00e5ller ihop. Klipp lite utanf\u00f6r hj\u00e4rtat s\u00e5 det \u00e4r l\u00e4tt att f\u00e5 in i symaskinen.

Sätt några nålar genom båda tyglagren så de håller ihop. Klipp lite utanför hjärtat så det är lätt att få in i symaskinen.

Sy med raks\u00f6m p\u00e5 linjen. B\u00f6rja och sluta vid \u00f6ppningsmarkeringarna. Gl\u00f6m inte f\u00e4sta s\u00f6mmen i b\u00f6rjan och slutet.

Sy med raksöm på linjen. Börja och sluta vid öppningsmarkeringarna. Glöm inte fästa sömmen i början och slutet.

Klipp ut hj\u00e4rtat ca 1 cm utanf\u00f6r s\u00f6mmen. Anv\u00e4nd sicksacksax eller vanlig sax.

Klipp ut hjärtat ca 1 cm utanför sömmen. Använd sicksacksax eller vanlig sax.

Klipp tre jack som de r\u00f6da markeringarna visar p\u00e5 bilden men klipp INTE i s\u00f6mmen. Be en vuxen om hj\u00e4lp om du tycker det \u00e4r sv\u00e5rt.

Klipp tre jack som de röda markeringarna visar på bilden men klipp INTE i sömmen. Be en vuxen om hjälp om du tycker det är svårt.

V\u00e4nd hj\u00e4rtat r\u00e4tt genom h\u00e5let.

Vänd hjärtat rätt genom hålet.

Fyll ditt hj\u00e4rta med 5 dl vete.

Fyll ditt hjärta med 5 dl vete.

N\u00e5la noga igen h\u00e5let och sy med raks\u00f6m. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet och kolla s\u00e5 det s\u00e4kert inte blev n\u00e5got h\u00e5l.

Nåla noga igen hålet och sy med raksöm. Glöm inte att fästa i början och slutet och kolla så det säkert inte blev något hål.

Färdig! Värm ca 1-2 minuter i micron.

The creator of this guide has not included tools