How to make en vävram

Make en Vävram

43
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att ta fram planka med m\u00e5tten 40x20 mm & 25x20 mm. Om du inte har exakt de m\u00e5tten, ta det som ligger n\u00e4rmast.  L\u00e4rare, f\u00f6rbered.

Börja med att ta fram planka med måtten 40x20 mm & 25x20 mm. Om du inte har exakt de måtten, ta det som ligger närmast. Lärare, förbered.

Om det beh\u00f6vs, hyvla till plankorna tills de har de angivna m\u00e5tten.

Om det behövs, hyvla till plankorna tills de har de angivna måtten.

H\u00e4mta linjal eller tumstock

Hämta linjal eller tumstock

M\u00e4t ut 2x 250 mm p\u00e5 b\u00e5da plankorna. Det ska bli fyra bitar totalt

Mät ut 2x 250 mm på båda plankorna. Det ska bli fyra bitar totalt

H\u00e4mta vinkelhake

Hämta vinkelhake

L\u00e4gg det svarta biten mot plankan

Lägg det svarta biten mot plankan

Rita ett streck

Rita ett streck

G\u00f6r s\u00e5 vid alla markeringarna

Gör så vid alla markeringarna

Sp\u00e4nn fast f\u00f6rst den ena och sen den andra plankan p\u00e5 b\u00e4nken med b\u00e4nktvingen. Sp\u00e4nn fast med markeringen n\u00e4ra b\u00e4nken. (Skruvtving funkar ocks\u00e5)

Spänn fast först den ena och sen den andra plankan på bänken med bänktvingen. Spänn fast med markeringen nära bänken. (Skruvtving funkar också)

H\u00e4mta fogsvansen

Hämta fogsvansen

S\u00e5ga vid markeringarna. Om du vill kan du anv\u00e4nda en kloss att s\u00e5ga emot

Såga vid markeringarna. Om du vill kan du använda en kloss att såga emot

Nu ska du ha tv\u00e5 h\u00f6ga 40x20x250 mm och tv\u00e5 25x20x250 mm

Nu ska du ha två höga 40x20x250 mm och två 25x20x250 mm

Slipa \u00e4ndarna s\u00e5 de \u00e4r 90 grader

Slipa ändarna så de är 90 grader

L\u00e4gg undan de tv\u00e5 l\u00e5ga. Nu ska vi arbeta med de tv\u00e5 h\u00f6ga 40x20x250

Lägg undan de två låga. Nu ska vi arbeta med de två höga 40x20x250

G\u00f6r tv\u00e5 markeringar vid 10 mm p\u00e5 b\u00e5da bitarna. // M\u00e4t ut mitten p\u00e5 br\u00e4dorna

Gör två markeringar vid 10 mm på båda bitarna. // Mät ut mitten på brädorna

Dra ett streck p\u00e5 hela bitens l\u00e4ngd med linjal eller...

Dra ett streck på hela bitens längd med linjal eller...

.. det g\u00e5r \u00e4ven att anv\u00e4nda strykm\u00e5ttet.

.. det går även att använda strykmåttet.

G\u00f6r en f\u00f6rsta markering vid 20 mm p\u00e5 den f\u00f6rsta br\u00e4dan

Gör en första markering vid 20 mm på den första brädan

Och vid 25 mm p\u00e5 den andra br\u00e4dan

Och vid 25 mm på den andra brädan

G\u00f6r sedan markering var 15:e mm p\u00e5 b\u00e5da

Gör sedan markering var 15:e mm på båda

Ni beh\u00f6ver inte skriva siffrorna.

Ni behöver inte skriva siffrorna.

H\u00e4mta en syl

Hämta en syl

Markera vid varje streck

Markera vid varje streck

F\u00f6rsiktigt

Försiktigt

Ta fram rundstav ca 4-6mm

Ta fram rundstav ca 4-6mm

Kolla vilket borr som passar b\u00e4st. Kontrollera med skjutm\u00e5tt. Googla om du inte vet hur det fungerar.

Kolla vilket borr som passar bäst. Kontrollera med skjutmått. Googla om du inte vet hur det fungerar.

Ta en spillbit och provborra ett h\u00e5l

Ta en spillbit och provborra ett hål

Kolla s\u00e5 rundstaven sitter ordentligt

Kolla så rundstaven sitter ordentligt

G\u00e5 till pelarborrmaskinen. Om maskinen \u00e4r upptagen skriv upp dig p\u00e5 en turlista och kolla vidare i instruktionen om du kan g\u00f6ra n\u00e5got annat s\u00e5 l\u00e4nge.

Gå till pelarborrmaskinen. Om maskinen är upptagen skriv upp dig på en turlista och kolla vidare i instruktionen om du kan göra något annat så länge.

S\u00e4tt fast skruvstycket

Sätt fast skruvstycket

Markera ca 10mm p\u00e5 borret

Markera ca 10mm på borret

S\u00e4tt fast borret i chucken Vrid pilarna \u00e5t h\u00f6ger och det r\u00e4fflade \u00e5t andra h\u00e5llet

Sätt fast borret i chucken Vrid pilarna åt höger och det räfflade åt andra hållet

Kolla s\u00e5 borret tr\u00e4ffar en markering. Sp\u00e4nn \u00e5t skruvstycket

Kolla så borret träffar en markering. Spänn åt skruvstycket

F\u00e4ll fram skyddet

Fäll fram skyddet

Kolla s\u00e5 nyckeln sitter i och tryck in brytaren. Svarta knappen

Kolla så nyckeln sitter i och tryck in brytaren. Svarta knappen

Vrid hastighetsspaken till l\u00e4ge 2

Vrid hastighetsspaken till läge 2

Nu snurrar borret

Nu snurrar borret

Flytta och borra igen tills alla markeringar har h\u00e5l p\u00e5 b\u00e5da bitarna

Flytta och borra igen tills alla markeringar har hål på båda bitarna

Nu har b\u00e5da bitar alla h\u00e5l

Nu har båda bitar alla hål

H\u00e4mta rundstaven

Hämta rundstaven

H\u00e4mta konturs\u00e5g

Hämta kontursåg

H\u00e4mta s\u00e5gst\u00f6d

Hämta sågstöd

Nu ska vi s\u00e5ga pinnar till alla h\u00e5len. Pinnarna ska vara ca 25 mm l\u00e5nga. Om du har tur \u00e4r s\u00e5gst\u00f6det ca 25mm p\u00e5 ena sidan, om s\u00e4tt den till h\u00f6ger

Nu ska vi såga pinnar till alla hålen. Pinnarna ska vara ca 25 mm långa. Om du har tur är sågstödet ca 25mm på ena sidan, om sätt den till höger

H\u00e5ll fast rundstaven och s\u00e5ga

Håll fast rundstaven och såga

S\u00e5ga alla pinnar samtidigt

Såga alla pinnar samtidigt

Slipa pinnarnas \u00e4ndar lite \u00e4ven pennv\u00e4ssare funkar

Slipa pinnarnas ändar lite även pennvässare funkar

Slipa de h\u00f6ga bitarna

Slipa de höga bitarna

Ta fram rundfil eller fyrkantsfil Fila ett sp\u00e5r i ena sidan av pinnen. OBS! L\u00e5ngt upp

Ta fram rundfil eller fyrkantsfil Fila ett spår i ena sidan av pinnen. OBS! Långt upp

H\u00e4mta lim och tr\u00e4klubba

Hämta lim och träklubba

Sl\u00e5 i pinnarna med lite lim i \u00e4nden. Ha alla sp\u00e5r \u00e5t samma h\u00e5ll och upp\u00e5t

Slå i pinnarna med lite lim i änden. Ha alla spår åt samma håll och uppåt

Sl\u00e5 f\u00f6rsiktigt

Slå försiktigt

Nu \u00e4r det dags f\u00f6r att arbeta med alla bitar

Nu är det dags för att arbeta med alla bitar

Markera var de små är.

Ge dem olika namn s\u00e5 du vet p\u00e5 vilket h\u00e5ll de l\u00e5g n\u00e4r du markerade

Ge dem olika namn så du vet på vilket håll de låg när du markerade

Markera med syl / ritspets

Markera med syl / ritspets

H\u00e4mta f\u00f6rs\u00e4nkare Den g\u00e5r att anv\u00e4nda i borrsv\u00e4ng, borrskaft, borrmaskin eller pelarborrmaskin

Hämta försänkare Den går att använda i borrsväng, borrskaft, borrmaskin eller pelarborrmaskin

Testa s\u00e5 skruvhuvudet \u00e4r j\u00e4msmed tr\u00e4ytan

Testa så skruvhuvudet är jämsmed träytan

H\u00e4mta skruv 4,2x41/29

Hämta skruv 4,2x41/29

P\u00e5 f\u00f6rpackningen ser du ocks\u00e5 vilken bits du beh\u00f6ver

På förpackningen ser du också vilken bits du behöver

H\u00e4mta en bitssats. Prova vilken bits som passar din skruv

Hämta en bitssats. Prova vilken bits som passar din skruv

H\u00e4mta borrmaskin

Hämta borrmaskin

S\u00e4tt fast en smal j\u00e4msmed i b\u00e4nken

Sätt fast en smal jämsmed i bänken

L\u00e4gg den h\u00f6ga biten l\u00e4ngs med linjen som blir p\u00e5 b\u00e4nken

Lägg den höga biten längs med linjen som blir på bänken

Skruva i f\u00f6rsiktigt men best\u00e4mt

Skruva i försiktigt men bestämt

G\u00f6r tv\u00e5 L i b\u00e4nken som du sedan s\u00e4tter ihop. Klarttttt

Gör två L i bänken som du sedan sätter ihop. Klarttttt

Nu kan du br\u00e4nna in m\u00f6nster p\u00e5 den om du vill N\u00e4r du br\u00e4nt f\u00e4rdigt oljar du in den. Torka av oljan och l\u00e5t torka. N\u00e4sta steg kommer i textilsl\u00f6jden

Nu kan du bränna in mönster på den om du vill När du bränt färdigt oljar du in den. Torka av oljan och låt torka. Nästa steg kommer i textilslöjden

Nu har du en liten v\u00e4vram som du kan anv\u00e4nda hur m\u00e5nga g\u00e5nger du vill

Nu har du en liten vävram som du kan använda hur många gånger du vill

 • Virke
 • Fogsvans/ handsåg
 • Linjal
 • Borr
 • Birrsväng/ borrmaskin/ pelarbormaskin
 • Slippapper
 • Kontursåg
 • Sågstöd
 • Rundstav
 • Fil
 • Skruv
 • Skruvdragare / skruvmejsel
 • Träklubba