How to make en tygkasse

Make en Tygkasse

104
STEPS
TOOLS

N\u00e5la fast mallen p\u00e5 tyget, se till s\u00e5 att n\u00e5larna inte sticker utanf\u00f6r tyget f\u00f6r d\u00e5 klipper du i dem och saxen blir d\u00e5 f\u00f6rst\u00f6rd. Se \u00e4ven till att spara p\u00e5 tyget s\u00e5 mycket du kan.

Nåla fast mallen på tyget, se till så att nålarna inte sticker utanför tyget för då klipper du i dem och saxen blir då förstörd. Se även till att spara på tyget så mycket du kan.

Klipp tyget l\u00e4ngst kanten p\u00e5 mallen med en tygsax. S\u00f6msm\u00e5n \u00e4r redan tillagt p\u00e5 mallen.

Klipp tyget längst kanten på mallen med en tygsax. Sömsmån är redan tillagt på mallen.

Plocka bort mallen fr\u00e5n tyget genom att ta bort knappn\u00e5larna och ta fram och tr\u00e4 din symaskin.

Plocka bort mallen från tyget genom att ta bort knappnålarna och ta fram och trä din symaskin.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 sick-sack, vi anv\u00e4nder s\u00f6m nr 4. Se inst\u00e4llningen p\u00e5 bilden.

Ställ in symaskinen på sick-sack, vi använder söm nr 4. Se inställningen på bilden.

S\u00e5h\u00e4r ska den sick-sackade kanten se ut.

Såhär ska den sick-sackade kanten se ut.

Om du inte redan har best\u00e4mt vilket motiv du vill ha p\u00e5 din kasse s\u00e5 m\u00e5ste du g\u00f6ra det nu. S\u00f6k inspiration p\u00e5 n\u00e4tet eller designa n\u00e5got sj\u00e4lv.

Om du inte redan har bestämt vilket motiv du vill ha på din kasse så måste du göra det nu. Sök inspiration på nätet eller designa något själv.

F\u00f6lj instruktionen som finns h\u00e4r i Snapguide p\u00e5 hur man syr en Applikation.  Den heter How to sy en Applikation.

Följ instruktionen som finns här i Snapguide på hur man syr en Applikation. Den heter How to sy en Applikation.

N\u00e4r du \u00e4r klar med din applikation s\u00e5 viker du ihop kassen med r\u00e4tsidan in\u00e5t.

När du är klar med din applikation så viker du ihop kassen med rätsidan inåt.

N\u00e4rbild p\u00e5 tv\u00e4rn\u00e5lningen.

Närbild på tvärnålningen.

Tv\u00e4rn\u00e5la ihop de 2 sidorna.

Tvärnåla ihop de 2 sidorna.

St\u00e4ll nu in symaskinen p\u00e5 raks\u00f6m, nr 1 p\u00e5 v\u00e5ra maskiner. St\u00e4ll \u00e4ven in backen genom att trycka p\u00e5 pilen. Se bilden.

Ställ nu in symaskinen på raksöm, nr 1 på våra maskiner. Ställ även in backen genom att trycka på pilen. Se bilden.

H\u00e4r ser du raks\u00f6mmen 1 cm in fr\u00e5n kanten. Gl\u00f6m inte att backa b\u00e5de i b\u00f6rjan och i slutet av s\u00f6mmen.

Här ser du raksömmen 1 cm in från kanten. Glöm inte att backa både i början och i slutet av sömmen.

Nu ska din kasse se ut s\u00e5h\u00e4r.

Nu ska din kasse se ut såhär.

Under strykbordet st\u00e5r denna pressh\u00e4st. Ta fram denna, s\u00e4tt \u00e4ven ig\u00e5ng strykj\u00e4rnet.

Under strykbordet står denna presshäst. Ta fram denna, sätt även igång strykjärnet.

Stick in kassen i pressh\u00e4sten som bilden visar och stryk is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nerna.

Stick in kassen i presshästen som bilden visar och stryk isär sömsmånerna.

N\u00e4rbild p\u00e5 detta.

Närbild på detta.

Vik nu in 4 cm av kanten upptill p\u00e5 din kasse mot baksidan och tv\u00e4rn\u00e5la den.

Vik nu in 4 cm av kanten upptill på din kasse mot baksidan och tvärnåla den.

Plocka bort l\u00e5dan som sitter bak p\u00e5 symaskinen.

Plocka bort lådan som sitter bak på symaskinen.

Stick in din kasse som p\u00e5 bilden. Man m\u00e5ste t\u00e4nka p\u00e5 hur man syr s\u00e5 att man inte syr f\u00f6r \u00f6ppningen.

Stick in din kasse som på bilden. Man måste tänka på hur man syr så att man inte syr för öppningen.

Sy runt om med raks\u00f6m med 3 cm s\u00f6msm\u00e5n. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna i b\u00f6rjan och slutet av s\u00f6mmen.

Sy runt om med raksöm med 3 cm sömsmån. Glöm inte att fästa trådarna i början och slutet av sömmen.

En bild till p\u00e5 samma moment, att sy raks\u00f6m 3 cm fr\u00e5n kanten.

En bild till på samma moment, att sy raksöm 3 cm från kanten.

Rita ut med en textilpenna s\u00e5 att str\u00e4cket blir 6-8 cm l\u00e5ngt.

Rita ut med en textilpenna så att sträcket blir 6-8 cm långt.

Nu ska du sy s\u00e5 att du f\u00e5r en botten p\u00e5 din kasse om du vill ha det. Titta p\u00e5 Maries kasse s\u00e5 ser du vad som menas. Vik kassen som p\u00e5 bilden.

Nu ska du sy så att du får en botten på din kasse om du vill ha det. Titta på Maries kasse så ser du vad som menas. Vik kassen som på bilden.

Nu \u00e4r sj\u00e4lva kassen f\u00e4rdig :)  Nu har du bara handtagen kvar att g\u00f6ra.

Nu är själva kassen färdig :) Nu har du bara handtagen kvar att göra.

Titta p\u00e5 Maries och se om du tycker att handtagen \u00e4r lagom l\u00e5nga. Annars f\u00e5r du justera l\u00e4ngden p\u00e5 mallen.

Titta på Maries och se om du tycker att handtagen är lagom långa. Annars får du justera längden på mallen.

Vik tyget dubbelt d\u00e5 du vill ha 2 st handtag.  N\u00e5la fast mallen p\u00e5 tyget och klipp, s\u00f6msm\u00e5nerna \u00e4r redan inr\u00e4knade.

Vik tyget dubbelt då du vill ha 2 st handtag. Nåla fast mallen på tyget och klipp, sömsmånerna är redan inräknade.

Stryk med strykj\u00e4rnet och vik handtagen p\u00e5 mitten med r\u00e4tsidan (den fina sidan) ut\u00e5t.

Stryk med strykjärnet och vik handtagen på mitten med rätsidan (den fina sidan) utåt.

Vik igen och stryk nu kanten in mot mitten d\u00e4r det redan finns en stryklinje.

Vik igen och stryk nu kanten in mot mitten där det redan finns en stryklinje.

G\u00f6r samma sak med andra sidan.

Gör samma sak med andra sidan.

Vik nu handtagen en sista g\u00e5ng och nu ska inga klippta tygkanter synas p\u00e5 l\u00e5ngsidorna.

Vik nu handtagen en sista gång och nu ska inga klippta tygkanter synas på långsidorna.

Sy ute p\u00e5 kanten med raks\u00f6m. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna.

Sy ute på kanten med raksöm. Glöm inte att fästa trådarna.

The creator of this guide has not included tools