Brit + Co Guides Logo

How to make en påse till cancerfondens supersnöre

Make en Påse Till Cancerfondens Supersnöre

2
STEPS
TOOLS

Rita av en pappersmall som \u00e4r 18#24 cm. Anv\u00e4nd linjal och var noggrann n\u00e4r du m\u00e4ter s\u00e5 du f\u00e5r r\u00e4tt m\u00e5tt.

Rita av en pappersmall som är 18#24 cm. Använd linjal och var noggrann när du mäter så du får rätt mått.

V\u00e4lj 2 st tyger. Ett till insidan och ett till utsidan av p\u00e5sen.

Välj 2 st tyger. Ett till insidan och ett till utsidan av påsen.

N\u00e5la fast pappersmallen p\u00e5 tygbitarna och klipp ut dem. Du ska ha 2 bitar av varje tyg.

Nåla fast pappersmallen på tygbitarna och klipp ut dem. Du ska ha 2 bitar av varje tyg.

L\u00e4gg ett av innertyget med den fina sidan (r\u00e4tsidan) upp\u00e5t.  L\u00e4gg ett av yttertygen ovanp\u00e5 med r\u00e4tsidan ned\u00e5t. Tv\u00e4rn\u00e5la runtom alla 4 sidorna.

Lägg ett av innertyget med den fina sidan (rätsidan) uppåt. Lägg ett av yttertygen ovanpå med rätsidan nedåt. Tvärnåla runtom alla 4 sidorna.

Sy en raks\u00f6m p\u00e5 en av kortsidorna 1 cm in fr\u00e5n kanten (1 cm s\u00f6msm\u00e5n) Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5den genom att anv\u00e4nda fix eller backen i b\u00f6rjan. och slutet av s\u00f6mmen. G\u00f6r samma sak med de andra 2 tygerna.

Sy en raksöm på en av kortsidorna 1 cm in från kanten (1 cm sömsmån) Glöm inte att fästa tråden genom att använda fix eller backen i början. och slutet av sömmen. Gör samma sak med de andra 2 tygerna.

Stryk is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nerna p\u00e5 b\u00e5da tygerna.

Stryk isär sömsmånerna på båda tygerna.

Tv\u00e4rn\u00e5la runtom alla 4 sidorna.

Tvärnåla runtom alla 4 sidorna.

Rita 2 str\u00e4ck med 7 cm mellanrum p\u00e5 en av l\u00e5ngsidorna.

Rita 2 sträck med 7 cm mellanrum på en av långsidorna.

Sy raks\u00f6m med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n runt om alla sidorna och f\u00e4st tr\u00e5darna.  L\u00e4mna \u00f6ppet mellan strecken, de 7 cm.

Sy raksöm med 1 cm sömsmån runt om alla sidorna och fäst trådarna. Lämna öppet mellan strecken, de 7 cm.

Vr\u00e4ng p\u00e5sen r\u00e4tt genom h\u00e5let och stryk med strykj\u00e4rnet s\u00e5 det blir sl\u00e4tt och fint.

Vräng påsen rätt genom hålet och stryk med strykjärnet så det blir slätt och fint.

Vik in kanterna p\u00e5 \u00f6ppningen och sy ihop \u00f6ppningen med en raks\u00f6m.  Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna.

Vik in kanterna på öppningen och sy ihop öppningen med en raksöm. Glöm inte att fästa trådarna.

Stoppa in innerp\u00e5sen i ytterp\u00e5sen.  Tv\u00e4rn\u00e5la kanten.

Stoppa in innerpåsen i ytterpåsen. Tvärnåla kanten.

Eller s\u00e5 l\u00e5ter man 1 cm av innerp\u00e5sen synas i \u00f6verkanten och n\u00e5lar d\u00e4r.

Eller så låter man 1 cm av innerpåsen synas i överkanten och nålar där.

Tr\u00e4 in p\u00e5sen \u00f6ver symaskinsarmen och sy en raks\u00f6m 5 cm ner fr\u00e5n \u00f6vre kanten runt hela p\u00e5sen.

Trä in påsen över symaskinsarmen och sy en raksöm 5 cm ner från övre kanten runt hela påsen.

Sy en raks\u00f6m till 7 cm fr\u00e5n kanten av tyget.

Sy en raksöm till 7 cm från kanten av tyget.

Spr\u00e4tta kants\u00f6mmen i yttertyget mellan de 2 s\u00f6mmarna p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Sprätta kantsömmen i yttertyget mellan de 2 sömmarna på båda sidorna.

Klipp 2 band som \u00e4r 50 cm l\u00e5nga. S\u00e4tt fast en av banden i en s\u00e4kerhetsn\u00e5l. Tr\u00e4 f\u00f6rsta bandet runt hela p\u00e5sen och knyt en knut.  Tr\u00e4 andra bandet p\u00e5 samma s\u00e4tt fast fr\u00e5n andra sidan.

Klipp 2 band som är 50 cm långa. Sätt fast en av banden i en säkerhetsnål. Trä första bandet runt hela påsen och knyt en knut. Trä andra bandet på samma sätt fast från andra sidan.

Grattis nu är du KLAR! Tack för din hjälp och din omtanke.

The creator of this guide has not included tools