How to make en ask

Make en Ask

37
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj vilket papper du vill ha till din ask. Du beh\u00f6ver tv\u00e5 A4 papper till denna storlek. V\u00e4lj vilket du vill ha till botten och lock.

Välj vilket papper du vill ha till din ask. Du behöver två A4 papper till denna storlek. Välj vilket du vill ha till botten och lock.

H\u00e4r \u00e4r mallarna till din ask. Den mall som ska bli lock m\u00e5ste vara 1 cm st\u00f6rre \u00e4n botten. Du kan g\u00f6ra egna mallar i vilken storlek som helst, dock m\u00e5ste de vara kvadratiska.

Här är mallarna till din ask. Den mall som ska bli lock måste vara 1 cm större än botten. Du kan göra egna mallar i vilken storlek som helst, dock måste de vara kvadratiska.

Rita av mallen till lock p\u00e5 det papper som du valt till lock. Om du har ett A4 papper beh\u00f6ver du bara rita en linje.

Rita av mallen till lock på det papper som du valt till lock. Om du har ett A4 papper behöver du bara rita en linje.

Rita av mallen till botten p\u00e5 det andra pappret.

Rita av mallen till botten på det andra pappret.

Klipp ut dina tv\u00e5 bitar, klipp noga.

Klipp ut dina två bitar, klipp noga.

Rita ett kryss med hj\u00e4lp av en linjal fr\u00e5n h\u00f6rn till h\u00f6rn. Rita v\u00e4ldigt noga, det har stor betydelse f\u00f6r ett bra resultat.

Rita ett kryss med hjälp av en linjal från hörn till hörn. Rita väldigt noga, det har stor betydelse för ett bra resultat.

Vik upp ett h\u00f6rn mot mitten. Spetsen ska vara precis i krysset.

Vik upp ett hörn mot mitten. Spetsen ska vara precis i krysset.

G\u00f6r likadant med de andra h\u00f6rnen. Se till att det blir perfekt i mitten.

Gör likadant med de andra hörnen. Se till att det blir perfekt i mitten.

Vik upp en sida mot mitten. Du ska vara prick d\u00e4r pennan har sin spets.

Vik upp en sida mot mitten. Du ska vara prick där pennan har sin spets.

Vik upp den andra sidan p\u00e5 samma s\u00e4tt.

Vik upp den andra sidan på samma sätt.

Vik upp. G\u00f6r likadant men fr\u00e5n de andra tv\u00e5 sidorna.

Vik upp. Gör likadant men från de andra två sidorna.

Nu ska du klippa i de vek som jag ritat linjer i p\u00e5 bilden. P\u00e5 vissa papper ser man viklinjen mycket tydligare \u00e4n p\u00e5 detta papper, d\u00e5 beh\u00f6ver man inte rita.

Nu ska du klippa i de vek som jag ritat linjer i på bilden. På vissa papper ser man viklinjen mycket tydligare än på detta papper, då behöver man inte rita.

Klipp.

Klipp.

Nu ser det ut s\u00e5 h\u00e4r.

Nu ser det ut så här.

Vik ut tv\u00e5 snibbar p\u00e5 detta s\u00e4tt.

Vik ut två snibbar på detta sätt.

Vik upp sidorna, h\u00e5ll ihop....

Vik upp sidorna, håll ihop....

....och vik \u00f6ver och in snibben.

....och vik över och in snibben.

G\u00f6r likadant p\u00e5 den andra sidan. S\u00e4tt en bit tejp i mitten som h\u00e5ller ihop snibbarna. Eller lite limstift under snibbarna.

Gör likadant på den andra sidan. Sätt en bit tejp i mitten som håller ihop snibbarna. Eller lite limstift under snibbarna.

Klart!

Klart!

G\u00f6r nu likadant med den andra delen.

Gör nu likadant med den andra delen.

Lock och botten \u00e4r klara.

Lock och botten är klara.

Kolla om de passar..

Kolla om de passar..

Perfekt!

Perfekt!

Man kan göra i olika storlekar, olika papper och dekorera om man vill.

The creator of this guide has not included tools