How to make a wood calendar

Make a Wood Calendar

62
STEPS
TOOLS

Detta \u00e4r delarna du beh\u00f6ver f\u00f6r att bygga din tr\u00e4kalender.

Detta är delarna du behöver för att bygga din träkalender.

S\u00e5ga ut delarna med s\u00e5gl\u00e5da. M\u00e4t ut en del i taget. Var noggrann!

Såga ut delarna med såglåda. Mät ut en del i taget. Var noggrann!

S\u00e5 h\u00e4r skall det se ut n\u00e4r du s\u00e5gat klart. Slipa bort det fnasiga p\u00e5 varje bit, men runda inga kanter.

Så här skall det se ut när du sågat klart. Slipa bort det fnasiga på varje bit, men runda inga kanter.

Rita ut var undersidan ska sitta ihop. 70x70 + 40x70

Rita ut var undersidan ska sitta ihop. 70x70 + 40x70

Markera ut mitten p\u00e5 det korta h\u00e5llet och 15mm in fr\u00e5n kanten.

Markera ut mitten på det korta hållet och 15mm in från kanten.

L\u00e4gg dit lim och spika ihop med en 20mm dyckert.

Lägg dit lim och spika ihop med en 20mm dyckert.

Anv\u00e4nd kulhammare.

Använd kulhammare.

Kolla s\u00e5 du f\u00e5tt 90 graders vinkel med en vinkelhake.

Kolla så du fått 90 graders vinkel med en vinkelhake.

Skissa p\u00e5 olika f\u00f6rslag p\u00e5 dina sidor.

Skissa på olika förslag på dina sidor.

Vill ha den helt rak...

Vill ha den helt rak...

...eller vill du vinkla den lite upp\u00e5t.

...eller vill du vinkla den lite uppåt.

N\u00e4r du best\u00e4mt dig, l\u00e4gg lim p\u00e5 kanterna och s\u00e4tt ihop den med en tving.

När du bestämt dig, lägg lim på kanterna och sätt ihop den med en tving.

Slipa av kanter och oj\u00e4mnheter.

Slipa av kanter och ojämnheter.

Ytbehandla dina delar. T\u00e4nk p\u00e5 att inte m\u00e5la f\u00f6r tjockt, d\u00e5 kanske du inte f\u00e5r i klossarna i h\u00e5llaren. Jag har anv\u00e4nt mig av bets.

Ytbehandla dina delar. Tänk på att inte måla för tjockt, då kanske du inte får i klossarna i hållaren. Jag har använt mig av bets.

Skriv text och datum p\u00e5 kalendern. H\u00e4r finns det stor chans att dekorera och skapa sitt eget utryck. Anv\u00e4nd f\u00e4rg eller br\u00e4nnpenna. Anv\u00e4nd siffror du hittat i tidningar, det kan f\u00e4stas med decopagelack

Skriv text och datum på kalendern. Här finns det stor chans att dekorera och skapa sitt eget utryck. Använd färg eller brännpenna. Använd siffror du hittat i tidningar, det kan fästas med decopagelack

H\u00e4r \u00e4r fyra olika s\u00e4tt du kan dekorera p\u00e5. Sj\u00e4lvklart finns det hur m\u00e5nga olika s\u00e4tt som helst att dekorera. Vilka siffror ska vara p\u00e5 t\u00e4rningarna f\u00f6r att kunna skriva alla datum?

Här är fyra olika sätt du kan dekorera på. Självklart finns det hur många olika sätt som helst att dekorera. Vilka siffror ska vara på tärningarna för att kunna skriva alla datum?

Så här kan den se ut när den är klar!

  • 250.0ml 8x70 Furu
  • 66.0ml 33x33 Furu
  • 140.0ml 16x16 Furu
  • 210.0ml 12x12 Furu
  • 2.0part 20mm Dyckert