Brit + Co Guides Logo

How to make a swedish torch

Make a Swedish Torch

30
STEPS
TOOLS

B\u00e4st \u00e4r att anv\u00e4nda tall eller annat tj\u00e4rrikt tr\u00e4slag.

Bäst är att använda tall eller annat tjärrikt träslag.

Sn\u00f6re att knyta ihop med och n\u00e4ver som \u00e4r l\u00e4tt att t\u00e4nda

Snöre att knyta ihop med och näver som är lätt att tända

Du kan ha anv\u00e4ndning f\u00f6r kniv, s\u00e5g och yxa.

Du kan ha användning för kniv, såg och yxa.

Klyv veden i mindre bitar

Klyv veden i mindre bitar

Tillr\u00e4ckligt med virke.

Tillräckligt med virke.

L\u00e4gg n\u00e4ver och annat l\u00e4ttant\u00e4ndligt mellan vedtr\u00e4na.

Lägg näver och annat lättantändligt mellan vedträna.

N\u00e4ver och annat br\u00e4nnbart i mellanrummen.

Näver och annat brännbart i mellanrummen.

Knyt ihop vedtr\u00e4n och n\u00e4ver med ett sn\u00f6re eller \u00e4nnu b\u00e4ttre med st\u00e5ltr\u00e5d s\u00e5 det h\u00e5ller ihop n\u00e4r det brinner.

Knyt ihop vedträn och näver med ett snöre eller ännu bättre med ståltråd så det håller ihop när det brinner.

Tänd facklan!

The creator of this guide has not included tools