Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Uzeti prednju i zadnju stranu za uvez (plasti\u010dnu i kartonsku) i prona\u0107i adekvatnu veli\u010dinu spirale za uvez (ovisno o debljini dokumenta)

Uzeti prednju i zadnju stranu za uvez (plastičnu i kartonsku) i pronaći adekvatnu veličinu spirale za uvez (ovisno o debljini dokumenta)

Staviti dokument izme\u0111u prednje i zadnje strane

Staviti dokument između prednje i zadnje strane

Staviti spiralu tako da zupci gledaju prema dolje

Staviti spiralu tako da zupci gledaju prema dolje

Razvu\u0107i spiralu tako da lijevom ru\u010dicom povu\u010dete lagano prema dolje

Razvući spiralu tako da lijevom ručicom povučete lagano prema dolje

Staviti dokument do bijelog no\u017ei\u0107a i povu\u0107i desnu ru\u010dicu do kraja dolje pa gore (kako bi se probu\u0161ile rupe)

Staviti dokument do bijelog nožića i povući desnu ručicu do kraja dolje pa gore (kako bi se probušile rupe)

Staviti probu\u0161eni dokument u razvu\u010denu spiralu i vratiti lijevu ru\u010dicu do kraja gore

Staviti probušeni dokument u razvučenu spiralu i vratiti lijevu ručicu do kraja gore

Spiralni uvez je gotov!

The creator of this guide has not included tools