How to make a snake😀

Make a Snake😀

36
STEPS
TOOLS

I p\u00e4rmen maskins\u00f6mnad finns m\u00f6nster till orm i 2 olika storlekar. Rita av de olika delarna d\u00e4r eller rita din egen kroppsmall. Min \u00e4r 30\u202215cm. Klipp ut kroppen i olika tyger och s\u00e5 m\u00e5nga bitar du vill

I pärmen maskinsömnad finns mönster till orm i 2 olika storlekar. Rita av de olika delarna där eller rita din egen kroppsmall. Min är 30•15cm. Klipp ut kroppen i olika tyger och så många bitar du vill

N\u00e5la fast mallen p\u00e5 tyget och klipp, s\u00f6msm\u00e5n \u00e4r inr\u00e4knat s\u00e5 klipp l\u00e4ngst kanten p\u00e5 m\u00f6nstret.

Nåla fast mallen på tyget och klipp, sömsmån är inräknat så klipp längst kanten på mönstret.

L\u00e4gg ut alla delar i den ordning du vill ha dem.

Lägg ut alla delar i den ordning du vill ha dem.

L\u00e4gg ihop de 2 f\u00f6rsta bitarna r\u00e4ta mot r\u00e4ta (de fina sidorna mot varandra) och n\u00e5la ihop den ena l\u00e5ngsidan.

Lägg ihop de 2 första bitarna räta mot räta (de fina sidorna mot varandra) och nåla ihop den ena långsidan.

Sy med raks\u00f6m 1 cm fr\u00e5n kanten, f\u00f6lj stygnpl\u00e5ten d\u00e4r det st\u00e5r 10. Gl\u00f6m inte att backa i b\u00f6rjan och slutet f\u00f6r att f\u00e4sta s\u00f6mmen.

Sy med raksöm 1 cm från kanten, följ stygnplåten där det står 10. Glöm inte att backa i början och slutet för att fästa sömmen.

G\u00f6r likadant med alla delarna, f\u00f6lj steg 4 och 5.

Gör likadant med alla delarna, följ steg 4 och 5.

Kalkera av hur du vill ha dina \u00f6gon och brodera dem med stj\u00e4lkstygn. \u00c4r du os\u00e4ker p\u00e5 hur man broderar s\u00e5 titta p\u00e5 en instruktionsfilm p\u00e5 Youtube.

Kalkera av hur du vill ha dina ögon och brodera dem med stjälkstygn. Är du osäker på hur man broderar så titta på en instruktionsfilm på Youtube.

Sy fast ansiktet p\u00e5 samma s\u00e4tt som de andra kroppsdelarna, r\u00e4ta mot r\u00e4ta med raks\u00f6m.

Sy fast ansiktet på samma sätt som de andra kroppsdelarna, räta mot räta med raksöm.

N\u00e4r alla delarna \u00e4r ihopsydda s\u00e5 pressa (stryk) med strykj\u00e4rnet is\u00e4r alla s\u00f6mmarna som bilden visar.

När alla delarna är ihopsydda så pressa (stryk) med strykjärnet isär alla sömmarna som bilden visar.

Nu ser ditt arbete ut s\u00e5h\u00e4r \ud83d\ude00  Bra jobbat!

Nu ser ditt arbete ut såhär 😀 Bra jobbat!

Klipp nu ut en tunga i filt.

Klipp nu ut en tunga i filt.

N\u00e5la fast den som p\u00e5 bilden med ansiktet.

Nåla fast den som på bilden med ansiktet.

Vik ihop ormen p\u00e5 mitten med r\u00e4tsidan in\u00e5t. S\u00e4tt en n\u00e5l vid varje s\u00f6m. Se \u00e4ven n\u00e4sta bild.

Vik ihop ormen på mitten med rätsidan inåt. Sätt en nål vid varje söm. Se även nästa bild.

P\u00e5 den sista kroppsdelen ritar du ut en spets om du vill ha \u201dsvansen\u201d lite spetsig.

På den sista kroppsdelen ritar du ut en spets om du vill ha ”svansen” lite spetsig.

M\u00e4rk ut med 2 streck ungef\u00e4r mitt p\u00e5 ormen. H\u00e4r ska du inte sy d\u00e5 du m\u00e5ste kunna v\u00e4nda och stoppa din orm.

Märk ut med 2 streck ungefär mitt på ormen. Här ska du inte sy då du måste kunna vända och stoppa din orm.

B\u00f6rja att sy ihop den uppe i ansiktet, gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5den genom att backa n\u00e4r du startar. Sy 1cm in fr\u00e5n kanten (=1cm s\u00f6msm\u00e5n)

Börja att sy ihop den uppe i ansiktet, glöm inte att fästa tråden genom att backa när du startar. Sy 1cm in från kanten (=1cm sömsmån)

Stanna och f\u00e4st tr\u00e5den genom att backa n\u00e4r du kommer till det f\u00f6rsta strecket.

Stanna och fäst tråden genom att backa när du kommer till det första strecket.

B\u00f6rja sy fr\u00e5n andra strecket och f\u00e4st tr\u00e5den n\u00e4r du b\u00f6rjar. Avsluta s\u00f6mmen l\u00e4ngst ner p\u00e5 \u201dsvansen\u201d.

Börja sy från andra strecket och fäst tråden när du börjar. Avsluta sömmen längst ner på ”svansen”.

Klipp ner s\u00f6msm\u00e5nen p\u00e5 svansen, ca 1cm fr\u00e5n s\u00f6mmen.

Klipp ner sömsmånen på svansen, ca 1cm från sömmen.

Stick in handen i ormen och v\u00e4nd ut och in p\u00e5 den s\u00e5 du f\u00e5r den r\u00e4ta sidan ut\u00e5t.

Stick in handen i ormen och vänd ut och in på den så du får den räta sidan utåt.

H\u00e4r \u00e4r halva ormen v\u00e4nd, forts\u00e4tt k\u00e4mpa \ud83d\ude09

Här är halva ormen vänd, fortsätt kämpa 😉

Stoppa nu ormen med vadd lagom tjockt.

Stoppa nu ormen med vadd lagom tjockt.

N\u00e4stan klart h\u00e4r.

Nästan klart här.

Sy ihop den sista biten f\u00f6rhand med syn\u00e5l och sytr\u00e5d med kaststygn. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5den ordentligt i slutet genom att sticka in n\u00e5len i \u00f6glan ca 4 g\u00e5nger.

Sy ihop den sista biten förhand med synål och sytråd med kaststygn. Glöm inte att fästa tråden ordentligt i slutet genom att sticka in nålen i öglan ca 4 gånger.

Grattis 👏🏻 Nu är din fina orm klar, bra jobbat 👍🏻

The creator of this guide has not included tools