How to make a smällkaramell

Make a Smällkaramell

30
STEPS
TOOLS

Detta beh\u00f6ver du.

Detta behöver du.

M\u00e4t ut hur stor toarullen \u00e4r och hur l\u00e5ngt du ska vika pappret.

Mät ut hur stor toarullen är och hur långt du ska vika pappret.

Vik pappret veckat fram till markeringen f\u00f6r toarullen p\u00e5 b\u00e5da sidor.

Vik pappret veckat fram till markeringen för toarullen på båda sidor.

Klipp de vikta delarna fram till mitten markeringarna p\u00e5 var sida.

Klipp de vikta delarna fram till mitten markeringarna på var sida.

Rulla p\u00e5 pappret p\u00e5 toarullen och limma fast \u00e4nden.

Rulla på pappret på toarullen och limma fast änden.

Knyt fast sn\u00f6ret i \u00e4ndarna. Dekorera med klisterm\u00e4rke eller bokm\u00e4rke.

Knyt fast snöret i ändarna. Dekorera med klistermärke eller bokmärke.

  • 1.0 Toalettrulle
  • 2.0 Silkespapper
  • Bokmärke/ klistermärke
  • Snöre
  • Sax
  • Lim