How to make a small bag

Make a Small Bag

4
STEPS
TOOLS

Rita av m\u00f6nstret p\u00e5 m\u00f6nsterpapper. Alla streck och ord ska ritas av!

Rita av mönstret på mönsterpapper. Alla streck och ord ska ritas av!

Klipp ut.

Klipp ut.

L\u00e4gg de tv\u00e5 tygen du valt p\u00e5 varandra. R\u00e4ta mot r\u00e4ta (den fina sidan mot den fina sidan).

Lägg de två tygen du valt på varandra. Räta mot räta (den fina sidan mot den fina sidan).

L\u00e4gg m\u00f6nstret ovanp\u00e5 b\u00e5da tygen n\u00e5gra cm in fr\u00e5n kanten. T\u00e4nk p\u00e5 tr\u00e5draken, pilen p\u00e5 m\u00f6nstret ska g\u00e5 l\u00e4ngs med stadkanten (sidan av tyget som syns l\u00e4ngst ned i bild).

Lägg mönstret ovanpå båda tygen några cm in från kanten. Tänk på trådraken, pilen på mönstret ska gå längs med stadkanten (sidan av tyget som syns längst ned i bild).

Anv\u00e4nd en m\u00e5ttlisa och rita ut en centimeter s\u00f6msm\u00e5n runt om.

Använd en måttlisa och rita ut en centimeter sömsmån runt om.

Var noga i h\u00f6rnen! Det ska vara r\u00e4ta vinklar.

Var noga i hörnen! Det ska vara räta vinklar.

Klart!

Klart!

Klipp ut b\u00e5da tygerna samtidigt.

Klipp ut båda tygerna samtidigt.

Klart!

Klart!

Ta bort n\u00e5lar och m\u00f6nster, du ska ha tv\u00e5 rektanglar som ligger r\u00e4ta mot r\u00e4ta.

Ta bort nålar och mönster, du ska ha två rektanglar som ligger räta mot räta.

Tv\u00e4rn\u00e5la ihop kortsidorna. De ska ligga j\u00e4mnt, kant i kant.

Tvärnåla ihop kortsidorna. De ska ligga jämnt, kant i kant.

Sy raksöm längs båda kortsidorna med en cm sömsmån.

Kanten på tyget ska löpa längs med kanten på pressarfoten.

Fäst i början och slutet genom att backa några stygn. Det gör du genom att hålla in pilen (knappen ska lysa rött) medan du trycker ner pedalen med foten.

S\u00e5h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r det \u00e4r klart!

Såhär ska det se ut när det är klart!

Stryk is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nerna med ett strykj\u00e4rn.

Stryk isär sömsmånerna med ett strykjärn.

V\u00e4nd tuben ut och in.

Vänd tuben ut och in.

Stryk. S\u00f6mmarna ska vara l\u00e4ngst ut p\u00e5 b\u00e5da sidorna s\u00e5 att du f\u00e5r en hel sida i varje tyg.

Stryk. Sömmarna ska vara längst ut på båda sidorna så att du får en hel sida i varje tyg.

Tv\u00e4rn\u00e5la l\u00e5ngsidorna.

Tvärnåla långsidorna.

Sy ihop b\u00e5da l\u00e5ngsidorna med sicksack. S\u00f6m nummer 5.

Sy ihop båda långsidorna med sicksack. Söm nummer 5.

Sy s\u00e5 l\u00e5ngt ut i kanten som du kan.

Sy så långt ut i kanten som du kan.

S\u00e5h\u00e4r!

Såhär!

Klipp av en dragkedja i valfri f\u00e4rg. Den ska vara 18 cm l\u00e5ng och det ska finnas en l\u00f6pare p\u00e5 din bit.

Klipp av en dragkedja i valfri färg. Den ska vara 18 cm lång och det ska finnas en löpare på din bit.

Sy stopps\u00f6mmar i b\u00e5da \u00e4ndarna av dragkedjan. Raks\u00f6mmar fram och tillbaka fyra g\u00e5nger.

Sy stoppsömmar i båda ändarna av dragkedjan. Raksömmar fram och tillbaka fyra gånger.

Backa genom att h\u00e5lla in knappen med pilen som d\u00e5 lyser r\u00f6tt.

Backa genom att hålla in knappen med pilen som då lyser rött.

Klart!

Klart!

L\u00e4gg dragkedjan p\u00e5 r\u00e4tsidan av tyget 4 cm in fr\u00e5n kanten.

Lägg dragkedjan på rätsidan av tyget 4 cm in från kanten.

N\u00e5la fast den.

Nåla fast den.

Sy fast den med raks\u00f6m i kanten.

Sy fast den med raksöm i kanten.

Ha pressarfoten kloss mot sj\u00e4lva dragkedjan i mitten.

Ha pressarfoten kloss mot själva dragkedjan i mitten.

N\u00e4r du kommer till l\u00f6paren. Tryck p\u00e5 knappen med de tv\u00e5 trianglarna f\u00f6r att f\u00e5 n\u00e5len att stanna nere i tyget. Lyft sedan pressarfoten, dra f\u00f6rsiktigt f\u00f6rbi l\u00f6paren. S\u00e4nk pressarfoten och forts\u00e4tt sy.

När du kommer till löparen. Tryck på knappen med de två trianglarna för att få nålen att stanna nere i tyget. Lyft sedan pressarfoten, dra försiktigt förbi löparen. Sänk pressarfoten och fortsätt sy.

N\u00e4r du dragit f\u00f6rbi l\u00f6paren ska det se ut s\u00e5h\u00e4r.

När du dragit förbi löparen ska det se ut såhär.

Klart!

Klart!

Nu ska du v\u00e4lja sicksack s\u00f6m 5. Minska stygnl\u00e4ngden genom att trycka minus p\u00e5 knappen l\u00e4ngst upp till h\u00f6ger tills det st\u00e5r 0,6 i rutan.

Nu ska du välja sicksack söm 5. Minska stygnlängden genom att trycka minus på knappen längst upp till höger tills det står 0,6 i rutan.

Sy p\u00e5 samma s\u00e4tt med pressarfoten kloss mot dragkedjan i mitten. G\u00f6r likadant som f\u00f6rut n\u00e4r du kommer till l\u00f6paren.

Sy på samma sätt med pressarfoten kloss mot dragkedjan i mitten. Gör likadant som förut när du kommer till löparen.

Klart!

Klart!

Klipp f\u00f6rsiktigt bort tyget bakom dragkedjan. Vinkla saxen s\u00e5 g\u00e5r det l\u00e4ttare.

Klipp försiktigt bort tyget bakom dragkedjan. Vinkla saxen så går det lättare.

Klart!

Klart!

V\u00e4nd upp r\u00e4tsidan.

Vänd upp rätsidan.

Vik dubbelt s\u00e5 kanterna till v\u00e4nster ligger kant i kant med varandra.

Vik dubbelt så kanterna till vänster ligger kant i kant med varandra.

Tv\u00e4rn\u00e5la b\u00e5da sidorna.

Tvärnåla båda sidorna.

Sy b\u00e5da sidorna med raks\u00f6m med  en centimeter s\u00f6msm\u00e5n.

Sy båda sidorna med raksöm med en centimeter sömsmån.

Kanten p\u00e5 tyget ska l\u00f6pa l\u00e4ngs med kanten p\u00e5 pressarfoten.

Kanten på tyget ska löpa längs med kanten på pressarfoten.

Klart!

Klart!

Klipp bort alla tr\u00e5dar och \u00e4ndarna p\u00e5 dragkedjan. Vr\u00e4ng p\u00e5sen ut och in. Var noga s\u00e5 du f\u00e5r ut h\u00f6rnen ordentligt.

Klipp bort alla trådar och ändarna på dragkedjan. Vräng påsen ut och in. Var noga så du får ut hörnen ordentligt.

Stryk lite f\u00f6rsiktigt.

Stryk lite försiktigt.

Klipp av ett bomullsband i valfri l\u00e4ngd.

Klipp av ett bomullsband i valfri längd.

L\u00e4gg in \u00e4ndarna mellan tyglagren. T\u00e4nk p\u00e5 att inte snurra bandet. Tv\u00e4rn\u00e5la ihop hela \u00f6versidan, var noga s\u00e5 att tygerna ligger kant i kant.

Lägg in ändarna mellan tyglagren. Tänk på att inte snurra bandet. Tvärnåla ihop hela översidan, var noga så att tygerna ligger kant i kant.

Sy raks\u00f6m l\u00e4ngst med kanten, f\u00f6rs\u00f6k att sy s\u00e5 l\u00e5ngt ut i kanten som det g\u00e5r.

Sy raksöm längst med kanten, försök att sy så långt ut i kanten som det går.

F\u00e4st noga i b\u00f6rjan och slutet genom att backa n\u00e5gra stygn.

Fäst noga i början och slutet genom att backa några stygn.

Nu har du gjort en egen prylficka!

Nu har du gjort en egen prylficka!

Fyll med grejer och h\u00e4ng den runt halsen! ;)

Fyll med grejer och häng den runt halsen! ;)

Jag valde att dekorera min v\u00e4ska med en metallbricka med ett stansat motiv!

Jag valde att dekorera min väska med en metallbricka med ett stansat motiv!

No. 1

No. 1

  • Canvastyg
  • Bomullstyg, lakansväv
  • Dragkedja
  • Bomullsband
  • Mönsterpärm "Väskor"