Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Best\u00e4m om du vill g\u00f6ra den lilla eller stora scrunchien, n\u00e5la fast mallen p\u00e5 det tyg du valt. Om du vill ha andra m\u00e5tt p\u00e5 den g\u00e5r det ocks\u00e5 bra.

Bestäm om du vill göra den lilla eller stora scrunchien, nåla fast mallen på det tyg du valt. Om du vill ha andra mått på den går det också bra.

P\u00e5 mina mallar har jag redan inkluderat 1cm s\u00f6msm\u00e5n s\u00e5 det g\u00e5r bra att klippa ut direkt efter mallen.

På mina mallar har jag redan inkluderat 1cm sömsmån så det går bra att klippa ut direkt efter mallen.

Vik ihop tyget med r\u00e4tsidan in\u00e5t och tv\u00e4rn\u00e5la l\u00e5ngsidan.  M\u00e4t och markera en \u00f6ppning ca 5 cm i varje sida.

Vik ihop tyget med rätsidan inåt och tvärnåla långsidan. Mät och markera en öppning ca 5 cm i varje sida.

Tr\u00e4 nu din symaskin med tr\u00e5d. Om du anv\u00e4nder ett strechigt tyg st\u00e4ller du in symaskinen p\u00e5 s\u00f6m nummer 3, annars syr du med raks\u00f6m. Sy 1cm fr\u00e5n kanten, f\u00e4st tr\u00e5darna med fix eller genom att backa.

Trä nu din symaskin med tråd. Om du använder ett strechigt tyg ställer du in symaskinen på söm nummer 3, annars syr du med raksöm. Sy 1cm från kanten, fäst trådarna med fix eller genom att backa.

T\u00e4nk p\u00e5 att du INTE ska sy de 5 f\u00f6rsta och sista centimetrarna p\u00e5 \u00e4ndarna.

Tänk på att du INTE ska sy de 5 första och sista centimetrarna på ändarna.

V\u00e4nd tyget ut och in s\u00e5 du f\u00e5r r\u00e4tsidan ut.

Vänd tyget ut och in så du får rätsidan ut.

L\u00e4gg ihop kortsidorna r\u00e4ta mot r\u00e4ta, tv\u00e4rn\u00e5la och sy ihop. Se \u00e4ven n\u00e4sta bild.

Lägg ihop kortsidorna räta mot räta, tvärnåla och sy ihop. Se även nästa bild.

M\u00e4t ut 25cm till det stora bandet och 20cm till det lilla av gummiband/res\u00e5r. Du kan \u00e4ven v\u00e4lja en valfri l\u00e4ngd p\u00e5 res\u00e5ren.

Mät ut 25cm till det stora bandet och 20cm till det lilla av gummiband/resår. Du kan även välja en valfri längd på resåren.

S\u00e4tt fast en s\u00e4kerhetsn\u00e5l i en av \u00e4ndarna p\u00e5 gummibandet.

Sätt fast en säkerhetsnål i en av ändarna på gummibandet.

Tr\u00e4 i gummibandet med hj\u00e4lp av s\u00e4kerhetsn\u00e5len.

Trä i gummibandet med hjälp av säkerhetsnålen.

Knyt ihop \u00e4ndarna som p\u00e5 bilden.

Knyt ihop ändarna som på bilden.

N\u00e5la ihop den lilla \u00f6ppningen.

Nåla ihop den lilla öppningen.

Sy ihop \u00f6ppningen med raks\u00f6m, gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna i b\u00f6rjan och i slutet av s\u00f6mmen.

Sy ihop öppningen med raksöm, glöm inte att fästa trådarna i början och i slutet av sömmen.

NU är din scrunchie KLAR 👏🏻👏🏻😛 BRA JOBBAT, hoppas att du är nöjd. Annars får du göra en till och ändra på det du inte är nöjd med. Lycka till! 👍🏻

The creator of this guide has not included tools