How to make a scrunchie

Make a Scrunchie

28
STEPS
TOOLS

Klipp till en tygbit i m\u00e5tten 12x40 cm. Det finns en mall att rita av om man vill.

Klipp till en tygbit i måtten 12x40 cm. Det finns en mall att rita av om man vill.

K\u00f6r med sicksack p\u00e5 symaskinen runt hela tygbiten.

Kör med sicksack på symaskinen runt hela tygbiten.

Vik tyget p\u00e5 l\u00e4ngden som p\u00e5 bilden, tv\u00e4rn\u00e5la l\u00e4ngs med l\u00e5ngsidan.

Vik tyget på längden som på bilden, tvärnåla längs med långsidan.

Sy med raks\u00f6m, en pressarfotsbredd in.

Sy med raksöm, en pressarfotsbredd in.

V\u00e4nd r\u00e4tt.

Vänd rätt.

Klipp till en bit res\u00e5rband som \u00e4r ca 17 cm.

Klipp till en bit resårband som är ca 17 cm.

N\u00e5la ihop den som p\u00e5 bilden.

Nåla ihop den som på bilden.

Sy med sicksack p\u00e5 symaskin fram och tillbaka s\u00e5 de sitter ihop ordentligt.

Sy med sicksack på symaskin fram och tillbaka så de sitter ihop ordentligt.

L\u00e4gg den ena \u00e4nden i den andra och vik in kanterna lite. Be fr\u00f6ken om hj\u00e4lp om det \u00e4r sv\u00e5rt. S\u00e4tt n\u00e5gra knappn\u00e5lar.

Lägg den ena änden i den andra och vik in kanterna lite. Be fröken om hjälp om det är svårt. Sätt några knappnålar.

Sy igen h\u00e5let f\u00f6r hand med sytr\u00e5d.

Sy igen hålet för hand med sytråd.

Färdig att användas!

  • Trygrester
  • Resårband
  • Symaskin
  • Knappnålar