How to make a pokeball headset bag

Make a Pokeball Headset Bag

7
STEPS
TOOLS

Rita av m\u00f6nstret p\u00e5 m\u00f6nsterpapper.

Rita av mönstret på mönsterpapper.

Klipp ut!

Klipp ut!

Vik det r\u00f6da tyget dubbelt.

Vik det röda tyget dubbelt.

L\u00e4gg p\u00e5 m\u00f6nsterdel FRAM.

Lägg på mönsterdel FRAM.

N\u00e5la fast.

Nåla fast.

Klipp ut.

Klipp ut.

Ta loss n\u00e5lar och m\u00f6nster. Nu har du tv\u00e5 r\u00f6da halvcirklar.

Ta loss nålar och mönster. Nu har du två röda halvcirklar.

G\u00f6r samma sak med det vita tyget.

Gör samma sak med det vita tyget.

L\u00e4gg en r\u00f6d och en vit tygbit ovanp\u00e5 varandra r\u00e4ta mot r\u00e4ta. Se till s\u00e5 att de ligger kant i kant!

Lägg en röd och en vit tygbit ovanpå varandra räta mot räta. Se till så att de ligger kant i kant!

Tv\u00e4rn\u00e5la l\u00e4ngs den raka kanten. Sy en raks\u00f6m

Tvärnåla längs den raka kanten. Sy en raksöm

Fäst i början och slutet genom att backa några stygn. Backa genom att trycka in knappen med pilen så att den lyser rött.

Tygets kant ska löpa längs med kanten på pressarfoten.

Dela sömsmånen och stryk.

Klipp av en bit svart bomullsband, ca 15 cm.

Klipp av en bit svart bomullsband, ca 15 cm.

L\u00e4gg bandet \u00f6ver s\u00f6mmen p\u00e5 r\u00e4tsidan och n\u00e5la fast.

Lägg bandet över sömmen på rätsidan och nåla fast.

Sy fast med raks\u00f6m l\u00e5ngt ut i kanten p\u00e5 b\u00e5da sidor av bandet. \u00d6ka stygnl\u00e4ngden till 3,5 genom att trycka p\u00e5 plus p\u00e5 den h\u00f6gra knappen l\u00e4ngst upp.

Sy fast med raksöm långt ut i kanten på båda sidor av bandet. Öka stygnlängden till 3,5 genom att trycka på plus på den högra knappen längst upp.

F\u00f6rs\u00f6k sy s\u00e5 l\u00e5ng ut i kanten som m\u00f6jligt. Sikta p\u00e5 att kanten p\u00e5 bandet ska l\u00f6pa i "h\u00e5let" p\u00e5 pressarfoten.

Försök sy så lång ut i kanten som möjligt. Sikta på att kanten på bandet ska löpa i "hålet" på pressarfoten.

Klart!

Klart!

Klipp av en bit dragkedja ca 15 cm l\u00e5ng.

Klipp av en bit dragkedja ca 15 cm lång.

Sy stopps\u00f6mmar i b\u00e5da \u00e4ndar genom att sy raks\u00f6m fram och tillbaka fyra g\u00e5nger.

Sy stoppsömmar i båda ändar genom att sy raksöm fram och tillbaka fyra gånger.

Backa genom att h\u00e5lla in knappen med pilen s\u00e5 att den lyser r\u00f6tt.

Backa genom att hålla in knappen med pilen så att den lyser rött.

Klart!

Klart!

L\u00e4gg den vita halvcirkeln r\u00e4ta mot r\u00e4ta mot dragkedjan.

Lägg den vita halvcirkeln räta mot räta mot dragkedjan.

Tv\u00e4rn\u00e5la.

Tvärnåla.

Byt pressarfot, tryck p\u00e5 den r\u00f6da knappen bakom pressarfoten f\u00f6r att lossa den som sitter p\u00e5.

Byt pressarfot, tryck på den röda knappen bakom pressarfoten för att lossa den som sitter på.

S\u00e4tt p\u00e5 pressarfot E f\u00f6r dragkedja.

Sätt på pressarfot E för dragkedja.

Sy med raks\u00f6m l\u00e4ngst med dragkedjan.

Sy med raksöm längst med dragkedjan.

Vid l\u00f6paren. Tryck p\u00e5 knappen med tv\u00e5 trianglar f\u00f6r att f\u00e5 n\u00e5len att g\u00e5 ner. Lyft pressarfoten och skjut f\u00f6rsiktigt bak l\u00f6paren. S\u00e4nk pressarfoten och forts\u00e4tt sy. F\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet.

Vid löparen. Tryck på knappen med två trianglar för att få nålen att gå ner. Lyft pressarfoten och skjut försiktigt bak löparen. Sänk pressarfoten och fortsätt sy. Fäst i början och slutet.

Klart!

Klart!

Vik ut tyget och stryk.

Vik ut tyget och stryk.

L\u00e4gg p\u00e5 den r\u00f6da halvcirkeln r\u00e4ta mot r\u00e4ta p\u00e5 den andra sidan av dragkedjan.

Lägg på den röda halvcirkeln räta mot räta på den andra sidan av dragkedjan.

Tv\u00e4rn\u00e5la.

Tvärnåla.

Sy raks\u00f6m, gl\u00f6m ej att f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet.

Sy raksöm, glöm ej att fästa i början och slutet.

G\u00f6r samma sak vid l\u00f6paren.

Gör samma sak vid löparen.

Klart!

Klart!

Stryk.

Stryk.

Byt till r\u00f6d tr\u00e5d.

Byt till röd tråd.

V\u00e4lj den v\u00e4nsterst\u00e4llda raks\u00f6mmen genom att trycka p\u00e5 knapp 1 s\u00e5 att knappen lyser gult ist\u00e4llet f\u00f6r gr\u00f6nt. \u00d6ka stygnl\u00e4ngden till 3 genom att trycka p\u00e5 plus p\u00e5 den h\u00f6gra knappen l\u00e4ngst upp.

Välj den vänsterställda raksömmen genom att trycka på knapp 1 så att knappen lyser gult istället för grönt. Öka stygnlängden till 3 genom att trycka på plus på den högra knappen längst upp.

Byt tillbaka till den vanliga pressarfoten.  Sy raks\u00f6m med pressarfoten kloss mot dragkedjans mitt. Gl\u00f6m ej f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet.

Byt tillbaka till den vanliga pressarfoten. Sy raksöm med pressarfoten kloss mot dragkedjans mitt. Glöm ej fästa i början och slutet.

Klart!

Klart!

Byt till vit sytr\u00e5d.

Byt till vit sytråd.

G\u00f6r samma sak p\u00e5 den vita sidan.

Gör samma sak på den vita sidan.

Stryk.

Stryk.

Klipp av en bit bomullsband, 10 cm.

Klipp av en bit bomullsband, 10 cm.

Vik det p\u00e5 mitten.

Vik det på mitten.

N\u00e5la fast det \u00f6ver dragkedjan med den \u00f6ppna delen ut\u00e5t.

Nåla fast det över dragkedjan med den öppna delen utåt.

N\u00e5la fast m\u00f6nsterdel BAK p\u00e5 vitt tyg.

Nåla fast mönsterdel BAK på vitt tyg.

Klipp ut och ta loss n\u00e5lar och m\u00f6nsterpapper.

Klipp ut och ta loss nålar och mönsterpapper.

Nu ska du ha tre delar!

Nu ska du ha tre delar!

\u00d6ppna dragkedjan lite s\u00e5 att du kan vr\u00e4nga v\u00e4skan genom det h\u00e5let n\u00e4r du sytt ihop. VIKTIGT!

Öppna dragkedjan lite så att du kan vränga väskan genom det hålet när du sytt ihop. VIKTIGT!

L\u00e4gg de tv\u00e5f\u00e4rgade bitarna ovanp\u00e5 varandra r\u00e4ta mot r\u00e4ta. T\u00e4nk p\u00e5 att passa in dragkedjan med det svarta bandet p\u00e5 bakstycket.

Lägg de tvåfärgade bitarna ovanpå varandra räta mot räta. Tänk på att passa in dragkedjan med det svarta bandet på bakstycket.

L\u00e4gg den vita cirkeln ovanp\u00e5.

Lägg den vita cirkeln ovanpå.

Tv\u00e4rn\u00e5la runt om.

Tvärnåla runt om.

Sy raks\u00f6m runt kanten med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Sy raksöm runt kanten med 1 cm sömsmån.

Ha kanten p\u00e5 pressarfoten l\u00e4ngs med kanten p\u00e5 tyget, f\u00f6lj den vita cirkeln som ligger \u00f6verst.

Ha kanten på pressarfoten längs med kanten på tyget, följ den vita cirkeln som ligger överst.

Var f\u00f6rsiktig n\u00e4r du syr \u00f6ver dragkedjan. Sy sakta! Gl\u00f6m ej f\u00e4sta n\u00e4r du sytt runt.

Var försiktig när du syr över dragkedjan. Sy sakta! Glöm ej fästa när du sytt runt.

Klart!

Klart!

Klipp bort halva s\u00f6msm\u00e5nen.

Klipp bort halva sömsmånen.

Vr\u00e4ng v\u00e4skan ut och in genom den \u00f6ppna dragkedjan.

Vräng väskan ut och in genom den öppna dragkedjan.

Peta ut alla kanter s\u00e5 att den f\u00e5r en fin rund form.

Peta ut alla kanter så att den får en fin rund form.

Stryk.

Stryk.

Nu \u00e4r din nya h\u00f6rlursv\u00e4ska redo att anv\u00e4ndas!

Nu är din nya hörlursväska redo att användas!

Vem har sagt att man bara ska ha en!?

  • Bomullstyg, lakansväv
  • Dragkedja 15 cm
  • Bomullsband ca 25 cm
  • Sytråd
  • Mönsterpapper