How to make a necessär

Make a Necessär

196
STEPS
TOOLS

Rita av m\u00f6nstret p\u00e5 m\u00f6nsterpapper. Var noga s\u00e5 du f\u00e5r med alla streck och ord.

Rita av mönstret på mönsterpapper. Var noga så du får med alla streck och ord.

Rita av fickan p\u00e5 ett separat m\u00f6nsterpapper.

Rita av fickan på ett separat mönsterpapper.

Klipp ut b\u00e5da m\u00f6nsterdelarna.

Klipp ut båda mönsterdelarna.

N\u00e5la fast den stora m\u00f6nsterdelen p\u00e5 vliselin. Den glansiga sidan med lim ska ligga ned\u00e5t.

Nåla fast den stora mönsterdelen på vliselin. Den glansiga sidan med lim ska ligga nedåt.

Anv\u00e4nd en m\u00e5ttlisa och rita ut en centimeter s\u00f6msm\u00e5n runt om.

Använd en måttlisa och rita ut en centimeter sömsmån runt om.

Var noga i h\u00f6rnen! Det ska vara r\u00e4ta vinklar.

Var noga i hörnen! Det ska vara räta vinklar.

Grovklipp runt om.

Grovklipp runt om.

L\u00e4gg vliselinet p\u00e5 tygets avigsida med limmet ned\u00e5t. T\u00e4nk p\u00e5 tr\u00e5driktningen. Pilen p\u00e5 m\u00f6nstret ska f\u00f6lja tr\u00e5darna i tyget.

Lägg vliselinet på tygets avigsida med limmet nedåt. Tänk på trådriktningen. Pilen på mönstret ska följa trådarna i tyget.

Stryk fast.

Stryk fast.

L\u00e4gg tyget med det faststrukna vliselinet ovanp\u00e5 fodertyget. N\u00e5la fast.

Lägg tyget med det faststrukna vliselinet ovanpå fodertyget. Nåla fast.

Klipp ut alla lager samtidigt. B\u00f6rja med rektangeln och avsluta med att klippa ut alla h\u00f6rn.

Klipp ut alla lager samtidigt. Börja med rektangeln och avsluta med att klippa ut alla hörn.

Ta loss n\u00e5larna och du har b\u00e5de yttertyg och fodertyg f\u00e4rdigt utklippt.

Ta loss nålarna och du har både yttertyg och fodertyg färdigt utklippt.

N\u00e5la fast fickdelen p\u00e5 tyget.

Nåla fast fickdelen på tyget.

Använd en måttlisa till att rita ut en centimeter sömsmån runtom. Var noga i hörnen! Det ska vara räta vinklar.

Plocka bort nålar och mönsterpapper.

Vik in en cm längs långsidan och stryk.

Vik en gång till och stryk igen.

V\u00e4nd p\u00e5 fickbiten och stryk upp en centimeter p\u00e5 motst\u00e5ende l\u00e5ngsida.

Vänd på fickbiten och stryk upp en centimeter på motstående långsida.

Tv\u00e4rn\u00e5la p\u00e5 den sidan som \u00e4r vikt tv\u00e5 g\u00e5nger.

Tvärnåla på den sidan som är vikt två gånger.

Sy med raks\u00f6m.

Sy med raksöm.

H\u00e5ll kanten p\u00e5 tyget l\u00e4ngs med kanten p\u00e5 pressarfoten.

Håll kanten på tyget längs med kanten på pressarfoten.

F\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet genom att backa n\u00e5gra stygn. H\u00e5ll in backknappen s\u00e5 att den lyser r\u00f6tt medan du trycker ner pedalen med foten.

Fäst i början och slutet genom att backa några stygn. Håll in backknappen så att den lyser rött medan du trycker ner pedalen med foten.

Klart!

Klart!

L\u00e4gg fickbiten med r\u00e4tsidan upp p\u00e5 fodertygets r\u00e4tsida. \u00d6ppningen d\u00e4r du sytt en s\u00f6m ska vara v\u00e4nd mot mitten.

Lägg fickbiten med rätsidan upp på fodertygets rätsida. Öppningen där du sytt en söm ska vara vänd mot mitten.

Kolla med m\u00e5ttlisan s\u00e5 att fickan hamnar 3 cm fr\u00e5n kanten.

Kolla med måttlisan så att fickan hamnar 3 cm från kanten.

Tv\u00e4rn\u00e5la l\u00e4ngs med hela fickans nederkant.

Tvärnåla längs med hela fickans nederkant.

Sy med raks\u00f6m.

Sy med raksöm.

Sy s\u00e5 l\u00e5ngt ut i kanten du kan.

Sy så långt ut i kanten du kan.

Klart!

Klart!

M\u00e4t ut var du vill ha dina fickor och markera med en penna f\u00f6r tyg.

Mät ut var du vill ha dina fickor och markera med en penna för tyg.

Jag har valt att g\u00f6ra fyra fickor.

Jag har valt att göra fyra fickor.

Tv\u00e4rn\u00e5la.

Tvärnåla.

Sy med raks\u00f6m. F\u00e4st noga i b\u00f6rjan och slutet genom att backa n\u00e5gra stygn.

Sy med raksöm. Fäst noga i början och slutet genom att backa några stygn.

Klart!

Klart!

Baksidan.

Baksidan.

Vill du dekorera din necess\u00e4r s\u00e5 \u00e4r det dags nu! Jag har valt ett g\u00f6ra en applikation av ett hj\u00e4rta.

Vill du dekorera din necessär så är det dags nu! Jag har valt ett göra en applikation av ett hjärta.

L\u00e4gg mallen p\u00e5 vflisofix. Rita runt.

Lägg mallen på vflisofix. Rita runt.

Grovklipp.

Grovklipp.

Stryk fast p\u00e5 avigsidan av tyget du valt till din applikation.

Stryk fast på avigsidan av tyget du valt till din applikation.

Klipp ut.

Klipp ut.

Dra bort pappret p\u00e5 baksidan.

Dra bort pappret på baksidan.

L\u00e4gg hj\u00e4rtat d\u00e4r du vill ha det, med den glansiga sidan med limmet ned\u00e5t.

Lägg hjärtat där du vill ha det, med den glansiga sidan med limmet nedåt.

Stryk fast.

Stryk fast.

Sy fast applikationen med t\u00e4t sicksack. V\u00e4lj s\u00f6m nummer fem och minska stygnl\u00e4ngden till 0,6 genom att trycka p\u00e5 minus p\u00e5 knappen l\u00e4ngst upp till h\u00f6ger.

Sy fast applikationen med tät sicksack. Välj söm nummer fem och minska stygnlängden till 0,6 genom att trycka på minus på knappen längst upp till höger.

Sy \u00f6ver kanten. Kanten p\u00e5 tyget ska l\u00f6pa i "\u00f6ppningen" p\u00e5 pressarfoten.

Sy över kanten. Kanten på tyget ska löpa i "öppningen" på pressarfoten.

Dra igenom tr\u00e5darna till baksidan med en syn\u00e5l.

Dra igenom trådarna till baksidan med en synål.

Knyt ihop.

Knyt ihop.

Klart!

Klart!

L\u00e4gg ihop yttertyget och fodertyget med avigsidorna mot varandra.

Lägg ihop yttertyget och fodertyget med avigsidorna mot varandra.

Tv\u00e4rn\u00e5la runt alla kanter.

Tvärnåla runt alla kanter.

Sy sicksack runt om. S\u00f6m nummer 5. F\u00f6rs\u00f6k sy s\u00e5 l\u00e5ngt ut i kanten som m\u00f6jligt.

Sy sicksack runt om. Söm nummer 5. Försök sy så långt ut i kanten som möjligt.

Vid h\u00f6rn, s\u00e4nk ner n\u00e5len genom att trycka p\u00e5 knappen med tv\u00e5 trianglar. N\u00e4r n\u00e5len \u00e4r nere lyfter du pressarfoten, snurrar tyget till r\u00e4tt l\u00e4ge. S\u00e4nker pressarfoten och forts\u00e4tter sy.

Vid hörn, sänk ner nålen genom att trycka på knappen med två trianglar. När nålen är nere lyfter du pressarfoten, snurrar tyget till rätt läge. Sänker pressarfoten och fortsätter sy.

Klart!

Klart!

Klipp till en dragkedja 20 cm l\u00e5ng. Det ska finnas en l\u00f6pare p\u00e5 din bit.

Klipp till en dragkedja 20 cm lång. Det ska finnas en löpare på din bit.

Sy stopps\u00f6mmar i b\u00e5da \u00e4ndarna genom att sy raks\u00f6m fram och tillbaka fyra g\u00e5nger.

Sy stoppsömmar i båda ändarna genom att sy raksöm fram och tillbaka fyra gånger.

Backa genom att trycka in knappen med pilen s\u00e5 att den lyser r\u00f6tt samtidigt som du trycker ned pedalen med foten.

Backa genom att trycka in knappen med pilen så att den lyser rött samtidigt som du trycker ned pedalen med foten.

S\u00e5h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r det \u00e4r klart.

Såhär ska det se ut när det är klart.

L\u00e4gg dragkedjan p\u00e5 r\u00e4tsidan av yttertyget. Tv\u00e4rn\u00e5la fast.

Lägg dragkedjan på rätsidan av yttertyget. Tvärnåla fast.

Sy raks\u00f6m l\u00e4ngs b\u00e5da sidor. H\u00e5ll pressarfoten kloss mot dragkedjan i mitten s\u00e5 kommer s\u00f6mmen p\u00e5 r\u00e4tt plats.

Sy raksöm längs båda sidor. Håll pressarfoten kloss mot dragkedjan i mitten så kommer sömmen på rätt plats.

N\u00e4r du kommer till l\u00f6paren. Tryck p\u00e5 knappen med pilarna f\u00f6r att f\u00e5 n\u00e5len att g\u00e5 ner i tyget. Lyft pressarfoten och dra f\u00f6rsiktigt f\u00f6rbi l\u00f6paren. S\u00e4nk pressarfoten och forts\u00e4tt sy!

När du kommer till löparen. Tryck på knappen med pilarna för att få nålen att gå ner i tyget. Lyft pressarfoten och dra försiktigt förbi löparen. Sänk pressarfoten och fortsätt sy!

Klart!

Klart!

Nu ska du sy t\u00e4t sicksack \u00f6ver raks\u00f6mmen. V\u00e4lj s\u00f6m 5 och minska stygnl\u00e4ngden till 0,6 genom att trycka p\u00e5 minus p\u00e5 den h\u00f6gra knappen l\u00e4ngst upp.

Nu ska du sy tät sicksack över raksömmen. Välj söm 5 och minska stygnlängden till 0,6 genom att trycka på minus på den högra knappen längst upp.

Sy med pressarfoten kloss mot dragkedjan i mitten. G\u00f6r likadant p\u00e5 b\u00e5da sidor.

Sy med pressarfoten kloss mot dragkedjan i mitten. Gör likadant på båda sidor.

Klart!

Klart!

V\u00e4nd.

Vänd.

Klipp bort tyget under dragkedjan p\u00e5 avigsidan.

Klipp bort tyget under dragkedjan på avigsidan.

Klart.

Klart.

\u00d6ppna dragkedjan en bit s\u00e5 att det g\u00e5r att v\u00e4nda sedan.

Öppna dragkedjan en bit så att det går att vända sedan.

Klipp tv\u00e5 bomullsband, 10 cm l\u00e5nga.

Klipp två bomullsband, 10 cm långa.

N\u00e5la fast \u00e4nden p\u00e5 ena sidan av dragkedjan. P\u00e5 r\u00e4tsidan.

Nåla fast änden på ena sidan av dragkedjan. På rätsidan.

Vik bandet och n\u00e5la fast andra \u00e4nden p\u00e5 motsvarande sida av dragkedjan.

Vik bandet och nåla fast andra änden på motsvarande sida av dragkedjan.

G\u00f6r likadant p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Gör likadant på båda sidorna.

Vik ihop och passa in s\u00e5 att allt ligger kant i kant.

Vik ihop och passa in så att allt ligger kant i kant.

Tv\u00e4rn\u00e5la runt om.

Tvärnåla runt om.

Sy ihop de tre sidorna med raks\u00f6m och en centimeter s\u00f6msm\u00e5n.

Sy ihop de tre sidorna med raksöm och en centimeter sömsmån.

Kanten p\u00e5 tyget ska l\u00f6pa l\u00e4ngs med kanten p\u00e5 pressarfoten.

Kanten på tyget ska löpa längs med kanten på pressarfoten.

Sy allts\u00e5 INTE i vinkeln i h\u00f6rnen.

Sy alltså INTE i vinkeln i hörnen.

Klart!

Klart!

Nu ska du g\u00f6ra h\u00f6rnen p\u00e5 din necess\u00e4r.

Nu ska du göra hörnen på din necessär.

Vik is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nerna och tryck ihop s\u00f6mmarna s\u00e5 att de m\u00f6ts.

Vik isär sömsmånerna och tryck ihop sömmarna så att de möts.

Tv\u00e4rn\u00e5la.

Tvärnåla.

G\u00f6r likadant vid dragkedjan.

Gör likadant vid dragkedjan.

Nu ska det se ut s\u00e5 h\u00e4r!

Nu ska det se ut så här!

Sy raks\u00f6m med en centimeter s\u00f6msm\u00e5n l\u00e4ngs alla fyra kanter.

Sy raksöm med en centimeter sömsmån längs alla fyra kanter.

Kanten p\u00e5 tyget ska l\u00f6pa l\u00e4ngs med kanten p\u00e5 pressarfoten. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet genom att backa n\u00e5gra stygn.

Kanten på tyget ska löpa längs med kanten på pressarfoten. Glöm inte att fästa i början och slutet genom att backa några stygn.

Klipp bort alla tr\u00e5dar och dragkedjan som sticker ut.

Klipp bort alla trådar och dragkedjan som sticker ut.

V\u00e4nd ut och in genom den \u00f6ppna dragkedjan.

Vänd ut och in genom den öppna dragkedjan.

Klart!

Klart!

Jag valde att dekorera min necess\u00e4r med ett vinyltryck. Till det anv\u00e4nde jag en sk\u00e4rmaskin som kallas f\u00f6r Silhouette cameo.

Jag valde att dekorera min necessär med ett vinyltryck. Till det använde jag en skärmaskin som kallas för Silhouette cameo.

  • Bomullstyg, lakansväv
  • Fodertyg, vattenavstötande
  • Vlisofix
  • Dragkedja
  • Mellanlägg