Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Till att b\u00f6rja med beh\u00f6ver vi detta!

Till att börja med behöver vi detta!

Nu har jag fel tejp h\u00e4r, maskeringstejp eller papperstejp \u00e4r b\u00e4ttre! Men just nu f\u00e5r ni se hur jag anv\u00e4nder vanlig tejp f\u00f6r att dela pappret i tv\u00e5 och f\u00e5 det att sitta fast!

Nu har jag fel tejp här, maskeringstejp eller papperstejp är bättre! Men just nu får ni se hur jag använder vanlig tejp för att dela pappret i två och få det att sitta fast!

Ha f\u00e4rgerna n\u00e4ra och g\u00e4rna lite papper till h\u00e4nder och pensel.

Ha färgerna nära och gärna lite papper till händer och pensel.

Ungef\u00e4r s\u00e5 h\u00e4r!

Ungefär så här!

Se till att f\u00e4rgerna \u00e4r rena! Man kan anv\u00e4nda antingen r\u00f6d eller gul i mitten, jag b\u00f6rjar med r\u00f6d!

Se till att färgerna är rena! Man kan använda antingen röd eller gul i mitten, jag börjar med röd!

Kolla vad h\u00e4rligt f\u00e4rgen sprider sig p\u00e5 det bl\u00f6ta pappret!

Kolla vad härligt färgen sprider sig på det blöta pappret!

Sedan jobbar vi vidare med bl\u00e5tt, ljusbl\u00e5tt n\u00e4rmast mitten och sedan m\u00f6rkare ju n\u00e4rmare kanten vi kommer.

Sedan jobbar vi vidare med blått, ljusblått närmast mitten och sedan mörkare ju närmare kanten vi kommer.

Jobba g\u00e4rna med svampen p\u00e5 slutet f\u00f6r att riktigt f\u00e5 ihop f\u00e4rgerna!

Jobba gärna med svampen på slutet för att riktigt få ihop färgerna!

Till v\u00e4nster = v\u00e5tt-i-v\u00e5tt! Till h\u00f6ger, d\u00e4r m\u00e5lade jag direkt p\u00e5 torrt papper, men d\u00e5 m\u00e5ste man ha mycket vatten i penseln!

Till vänster = vått-i-vått! Till höger, där målade jag direkt på torrt papper, men då måste man ha mycket vatten i penseln!

Nu lite r\u00f6k i nebulosan!

Nu lite rök i nebulosan!

R\u00f6k till v\u00e4nster!

Rök till vänster!

R\u00f6k i b\u00e5da!

Rök i båda!

Nu stj\u00e4rnor, prova f\u00f6rst hur f\u00e4rgen beter sig n\u00e4r du sprutar med tummen!

Nu stjärnor, prova först hur färgen beter sig när du sprutar med tummen!

S\u00e5 fint med alla sm\u00e5 stj\u00e4rnor!

Så fint med alla små stjärnor!

Dags f\u00f6r lite st\u00f6rre stj\u00e4rnor, fram med tandpetare!

Dags för lite större stjärnor, fram med tandpetare!

Stadig p\u00e5 handen!

Stadig på handen!

Oj, Karlavagnen! Kolla g\u00e4rna p\u00e5 n\u00e4tet efter olika stj\u00e4rnbilder, eller p\u00e5 baksidan av v\u00e5r Atlas!

Oj, Karlavagnen! Kolla gärna på nätet efter olika stjärnbilder, eller på baksidan av vår Atlas!

Snart klart!

Snart klart!

Tejpen är borta, kolla vad fint!

The creator of this guide has not included tools