Brit + Co Guides Logo

How to make a neat braid bun

Make a Neat Braid Bun

5
STEPS
TOOLS

Put your hair in a ponytail

Put your hair in a ponytail

Braid it but do not put a hair tie in

Braid it but do not put a hair tie in

Now wrap it around the base of the braid and put it in a hair tie

Now wrap it around the base of the braid and put it in a hair tie

There you are done hope you like your cool bun

  • 2 hair ties