Brit + Co Guides Logo

How to make a metallros

Här kan du se hur man tillverkar en metallros.

1680
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att  markera ut p\u00e5 aluminiumremsor. Du beh\u00f6ver 6 pl\u00e5tar. 5st som ska vara 5x5 cm och en som ska vara 6x6cm. Fredrik har f\u00e4rdiga remsor:-)

Börja med att markera ut på aluminiumremsor. Du behöver 6 plåtar. 5st som ska vara 5x5 cm och en som ska vara 6x6cm. Fredrik har färdiga remsor:-)

Rita ut str\u00e4cken d\u00e4r du markerat. Anv\u00e4nd dig av en vinkelhake. Se till att vinkelhaken ligger in till pl\u00e5ten innan du ritar s\u00e5 det blir 90 grader.

Rita ut sträcken där du markerat. Använd dig av en vinkelhake. Se till att vinkelhaken ligger in till plåten innan du ritar så det blir 90 grader.

Klipp ut dina kvadrater. Markera centrum p\u00e5 pl\u00e5tarna genom att rita ett str\u00e4ck fr\u00e5n h\u00f6rna till h\u00f6rna.

Klipp ut dina kvadrater. Markera centrum på plåtarna genom att rita ett sträck från hörna till hörna.

G\u00f6r ett k\u00f6rnslag i centrum med en k\u00f6rnare och hammare. Denna markering beh\u00f6ver du  n\u00e4r  du ska anv\u00e4nda passare och n\u00e4r du l\u00e4ngre fram ska borra h\u00e5l.

Gör ett körnslag i centrum med en körnare och hammare. Denna markering behöver du när du ska använda passare och när du längre fram ska borra hål.

S\u00e4tt en ritspassare i markeringen. St\u00e4ll in passaren efter pl\u00e5ten och ritsa en cirkel. Jag tycker det \u00e4r enklast att h\u00e5lla passaren still och snurra pl\u00e5ten.

Sätt en ritspassare i markeringen. Ställ in passaren efter plåten och ritsa en cirkel. Jag tycker det är enklast att hålla passaren still och snurra plåten.

Nu ska dina 6 pl\u00e5tar se ut s\u00e5 h\u00e4r!

Nu ska dina 6 plåtar se ut så här!

Klipp ut dina cirklar med guldsmedssax.

Klipp ut dina cirklar med guldsmedssax.

Borra h\u00e5l i pl\u00e5ten med 4 mm borr i pelarborrmaskinen. OBS  h\u00e5ll pl\u00e5ten med en t\u00e5ng. Fredrik visar dig hur du ska g\u00f6ra.

Borra hål i plåten med 4 mm borr i pelarborrmaskinen. OBS håll plåten med en tång. Fredrik visar dig hur du ska göra.

Rita ut cirklar s\u00e5 att blir som en fyrkl\u00f6ver.

Rita ut cirklar så att blir som en fyrklöver.

S\u00e5 ska det se ut.

Så ska det se ut.

Klipp ut efter dina str\u00e4ck med en guldsmedssax.

Klipp ut efter dina sträck med en guldsmedssax.

M\u00e4rk ut hur l\u00e5ng stj\u00e4lk du vill ha p\u00e5 4 mm rundst\u00e5ng och s\u00e5ga av med en b\u00e5gfil.

Märk ut hur lång stjälk du vill ha på 4 mm rundstång och såga av med en bågfil.

Fila rundst\u00e5ngen med en engradig fil s\u00e5 att graderna f\u00f6rsvinner.

Fila rundstången med en engradig fil så att graderna försvinner.

G\u00f6r g\u00e4nget p\u00e5 rundstaven. Fredrik visar dig hur.

Gör gänget på rundstaven. Fredrik visar dig hur.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r du \u00e4r klar.

Så här ser det ut när du är klar.

Skruva p\u00e5 en mutter s\u00e5 l\u00e5ngt ner som m\u00f6jligt.

Skruva på en mutter så långt ner som möjligt.

S\u00e4tt p\u00e5 dina klippta pl\u00e5tar b\u00f6rja med det st\u00f6rsta (7x7cm)  och avsluta med den minsta. L\u00e4gg dem lite om lott.

Sätt på dina klippta plåtar börja med det största (7x7cm) och avsluta med den minsta. Lägg dem lite om lott.

Skruva p\u00e5  en mutter till och sp\u00e4nn ordentligt.

Skruva på en mutter till och spänn ordentligt.

Sp\u00e4nn fast rosen i b\u00e4nkstycket.

Spänn fast rosen i bänkstycket.

S\u00e5ga av den del av  rundst\u00e5ngen som sticker ut  intill muttern.

Såga av den del av rundstången som sticker ut intill muttern.

Nu ska du nita fast muttern så att den inte kan trilla av. Fredrik visar dig hur du ska göra.

Forma dina blad med en rundst\u00e5ng. Fredrik kan visa dig hur du ska b\u00f6rja.

Forma dina blad med en rundstång. Fredrik kan visa dig hur du ska börja.

Din ros b\u00f6rjar bli klar! Bra jobbat:-)

Din ros börjar bli klar! Bra jobbat:-)

Om du vill kan du göra löv till den och en platta att montera den på.

The creator of this guide has not included tools