Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Samla ihop metall-lock, korkar, kapsyler och liknande.

Samla ihop metall-lock, korkar, kapsyler och liknande.

Du beh\u00f6ver en metallsax, g\u00e4rna en bultsax, och en "skruttsax" (en sax som f\u00e5r bli sl\u00f6).

Du behöver en metallsax, gärna en bultsax, och en "skruttsax" (en sax som får bli slö).

Du beh\u00f6ver ocks\u00e5 ett underl\u00e4gg, en syl, en tr\u00e4klubba, j\u00e4rntr\u00e5d (0,7 mm) och en avbitart\u00e5ng.

Du behöver också ett underlägg, en syl, en träklubba, järntråd (0,7 mm) och en avbitartång.

Klipp jack i locket.

Klipp jack i locket.

Klipp symmetriskt runt hela locket. Anv\u00e4nd en pl\u00e5tsax eller en bultsax.

Klipp symmetriskt runt hela locket. Använd en plåtsax eller en bultsax.

Klipp sedan bort den tjocka kanten.

Klipp sedan bort den tjocka kanten.

Klipp en bit in mot mitten och forma flikarna till blomblad i \u00f6nskad form.

Klipp en bit in mot mitten och forma flikarna till blomblad i önskad form.

G\u00f6r flera laget blad till din blomma.

Gör flera laget blad till din blomma.

Placera dem p\u00e5 varandra och sl\u00e5 fyra h\u00e5l rakt igenom med en syl.

Placera dem på varandra och slå fyra hål rakt igenom med en syl.

H\u00e5len st\u00e4mmer med knappen.

Hålen stämmer med knappen.

Knipsa av en bit j\u00e4rntr\u00e5d ca 40 cm.

Knipsa av en bit järntråd ca 40 cm.

Ta av tr\u00e5den p\u00e5 h\u00e4lften och forma som bilden med en platt\u00e5ng.

Ta av tråden på hälften och forma som bilden med en plattång.

F\u00f6r tr\u00e5den genom h\u00e5len.

För tråden genom hålen.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut p\u00e5 baksidan.

Så här ser det ut på baksidan.

Fäst blomman vid en pinne genom att vira trådarna runt pinnen. Måla pinnen om du vill. Klart!

 • Metallsax
 • Bultsax
 • "Skruttsax"
 • Metallock, kapsyler och liknande
 • Syl
 • Träklubba
 • Underlägg
 • Tunn järntråd
 • Sidavbitare
 • Knapp
 • Träpinne