How to make a m9 bayonet

Make a M9 Bayonet

253
STEPS
TOOLS

legg pappret p\u00e5 en 6 mm br\u00e4da och rita ut den

legg pappret på en 6 mm bräda och rita ut den

anv\u00e4nd den elektriska figur s\u00e5gen och sk\u00e4r ut mallen som du ruta ut

använd den elektriska figur sågen och skär ut mallen som du ruta ut

anv\u00e4nd sylen till att g\u00f6r ett litet h\u00e5l till n\u00e4r du ska borra

använd sylen till att gör ett litet hål till när du ska borra

borra h\u00e5let med boren och anv\u00e4nd h\u00e5let som du gjorde med sylen och ett b\u00e5ren d\u00e4r

borra hålet med boren och använd hålet som du gjorde med sylen och ett båren där

nu ska du anv\u00e4nda den elektriska figur s\u00e5gen f\u00f6r att s\u00e5ga ut h\u00e5let och du ska helst fr\u00e5ga Fredrik om hj\u00e4lp f\u00f6r du ska ta av s\u00e5gen och set de in i det h\u00e5let du gjorde

nu ska du använda den elektriska figur sågen för att såga ut hålet och du ska helst fråga Fredrik om hjälp för du ska ta av sågen och set de in i det hålet du gjorde

s\u00e5 h\u00e4r ska det se ut

så här ska det se ut

legg den tr\u00e4biten som du s\u00e5gat ut p\u00e5 en ana 9 mm tr\u00e4bit men bara d\u00f6r de tv\u00e5 tr\u00e4bitarna sticker ut och ner\u00e5t och om du inte f\u00f6rst\u00e5r s\u00e5 visar jag p\u00e5 n\u00e4sta bild hur det ska se ut

legg den träbiten som du sågat ut på en ana 9 mm träbit men bara dör de två träbitarna sticker ut och neråt och om du inte förstår så visar jag på nästa bild hur det ska se ut

nu n\u00e4r du har ritat ut de delarna s\u00e5 ska du anv\u00e4nda den elektriska figurs\u00e5gen och s\u00e5g ut dom

nu när du har ritat ut de delarna så ska du använda den elektriska figursågen och såg ut dom

dessa delarna ska du ha nu

dessa delarna ska du ha nu

nu ska du limma fast delarna p\u00e5 var sin sida

nu ska du limma fast delarna på var sin sida

anv\u00e4nd n\u00e5gra kl\u00e4mmor s\u00e5 den sitter h\u00e5rt fast

använd några klämmor så den sitter hårt fast

jag valde att g\u00f6ra 2 handtag till s\u00e5 att handtaget skulle vara mer runt och s\u00e5 ska du bara g\u00f6ra som f\u00f6r

jag valde att göra 2 handtag till så att handtaget skulle vara mer runt och så ska du bara göra som för

s\u00e5ga ut dom

såga ut dom

s\u00e5 h\u00e4r ska det se ut nu

så här ska det se ut nu

s\u00e4tt din kniv p\u00e5 en fil kl\u00e4mma

sätt din kniv på en fil klämma

ta en rasp

ta en rasp

och b\u00f6ra att slipa den rund och du kan flyta kniven p\u00e5 fil kl\u00e4mman s\u00e5 du f\u00e5r den rund och om du tycker det tar f\u00f6r l\u00e5ng tid s\u00e5 kan du fr\u00e5ga om du f\u00e5r anv\u00e4nda sp\u00e5ns\u00e5gen

och böra att slipa den rund och du kan flyta kniven på fil klämman så du får den rund och om du tycker det tar för lång tid så kan du fråga om du får använda spånsågen

s\u00e5 h\u00e4r kan det se ut eller om du vill han den mer rund s\u00e5 kan du anv\u00e4nda raspen mer

så här kan det se ut eller om du vill han den mer rund så kan du använda raspen mer

ta de 3 olika slip papprena och en korkkloss

ta de 3 olika slip papprena och en korkkloss

ta en stryk mot och en penna och m\u00e4t p\u00e5 varje sida d\u00e4r du ska g\u00f6ra den Vasa delen

ta en stryk mot och en penna och mät på varje sida där du ska göra den Vasa delen

set den p\u00e5 en fil kl\u00e4mma och s\u00e5 kan du ta en rasp och slipa

set den på en fil klämma och så kan du ta en rasp och slipa

du kam ocks\u00e5 anv\u00e4nda en dremel

du kam också använda en dremel

ta en passare och en penna och som jag gjorde

ta en passare och en penna och som jag gjorde

ta och anv\u00e4nd sp\u00e5nsugen f\u00f6r att g\u00f6ra sederna som vi rita ut rund

ta och använd spånsugen för att göra sederna som vi rita ut rund

slipa kanterna som du precis gjorde

slipa kanterna som du precis gjorde

f\u00e4rdig

färdig

The creator of this guide has not included tools