Brit + Co Guides Logo

How to make a jeansbag

Make a Jeansbag

6
STEPS
TOOLS

Du beh\u00f6ver ett par jeans med raka ben.

Du behöver ett par jeans med raka ben.

Klipp av b\u00e5da benen ca 40 cm fr\u00e5n nederkanten.

Klipp av båda benen ca 40 cm från nederkanten.

Vr\u00e4ng benet ut och in och klipp bort den s\u00f6mmen som inte \u00e4r en dekors\u00f6m p\u00e5.

Vräng benet ut och in och klipp bort den sömmen som inte är en dekorsöm på.

Vik ut byxbenet och stryk sl\u00e4tt med strykj\u00e4rn.

Vik ut byxbenet och stryk slätt med strykjärn.

Vill du ha m\u00e4rket som dekoration p\u00e5 din kasse ska du spr\u00e4tta loss det.

Vill du ha märket som dekoration på din kasse ska du sprätta loss det.

L\u00e4gg b\u00e5da tygbitarna r\u00e4ta mot r\u00e4ta och klipp rakt s\u00e5 de blir lika stora.

Lägg båda tygbitarna räta mot räta och klipp rakt så de blir lika stora.

Sy fast etiketten d\u00e4r du vill ha den.

Sy fast etiketten där du vill ha den.

Sy ihop l\u00e4ngs med sidorna och botten p\u00e5 symaskinen, v\u00e4nd sedan kassen r\u00e4tt.

Sy ihop längs med sidorna och botten på symaskinen, vänd sedan kassen rätt.

Klipp till tv\u00e5 remsor fr\u00e5n byxornas framsida, ca 8 cm breda och 40 cm l\u00e5nga.

Klipp till två remsor från byxornas framsida, ca 8 cm breda och 40 cm långa.

Vik dem som p\u00e5 bilden och pressa med strykj\u00e4rn.

Vik dem som på bilden och pressa med strykjärn.

Sy stickningar l\u00e4ngs med kanterna.

Sy stickningar längs med kanterna.

N\u00e5la fast handtagen p\u00e5 insidan av kassen. Var noga med att f\u00e5 dem lika l\u00e5ngt fr\u00e5n sids\u00f6mmarna och lika l\u00e5nga.

Nåla fast handtagen på insidan av kassen. Var noga med att få dem lika långt från sidsömmarna och lika långa.

Sy fast dem, g\u00e4rna med f\u00f6rst\u00e4rkt raks\u00f6m.

Sy fast dem, gärna med förstärkt raksöm.

Klart!

Klart!

Hitta gärna på en annan dekoration!

  • Jeans
  • Sax
  • Symaskin
  • Sprättare
  • Måttband
  • Knappnålar