Brit + Co Guides Logo

How to make a insect in wire

Make a Insect in Wire

163
STEPS
TOOLS

Du beh\u00f6ver st\u00e5ltr\u00e5d, t\u00e4nger och p\u00e4rlor

Du behöver ståltråd, tänger och pärlor

Vad \u00e4r typiskt f\u00f6r en insekt? Leta upp en bild p\u00e5 internet.

Vad är typiskt för en insekt? Leta upp en bild på internet.

INSEKT = 6 ben, 3 kroppsdelar, antenner, eventuellt vingar.

INSEKT = 6 ben, 3 kroppsdelar, antenner, eventuellt vingar.

G\u00f6r en liten \u00f6gla.

Gör en liten ögla.

Vira runt \u00f6glan s\u00e5 att du f\u00e5r ett huvud.

Vira runt öglan så att du får ett huvud.

Vira runt i en 8:a s\u00e5 att du f\u00e5r tre kroppsdelar.

Vira runt i en 8:a så att du får tre kroppsdelar.

Vira runt mellankroppen. Dra inte s\u00e5 h\u00e5rt.

Vira runt mellankroppen. Dra inte så hårt.

Forts\u00e4tt vira runt tredje kroppen.

Fortsätt vira runt tredje kroppen.

Titta p\u00e5 din bild p\u00e5 insekten och se hur vingarna ser ut. Vira metalltr\u00e5den diagonalt.

Titta på din bild på insekten och se hur vingarna ser ut. Vira metalltråden diagonalt.

Nu har du grunden till kroppen.

Nu har du grunden till kroppen.

M\u00e4t ut dubbel l\u00e4ngd till bakbenen.

Mät ut dubbel längd till bakbenen.

Vik den dubbelt och vira ett varv runt kroppen.

Vik den dubbelt och vira ett varv runt kroppen.

G\u00f6r likadant p\u00e5 andra sidan. F\u00e4st runt kroppen.

Gör likadant på andra sidan. Fäst runt kroppen.

Ta tag l\u00e4ngst ut och vira ihop benen.

Ta tag längst ut och vira ihop benen.

Forts\u00e4tt vira med handen.

Fortsätt vira med handen.

Forts\u00e4tt p\u00e5 samma s\u00e4tt med de andra benen.

Fortsätt på samma sätt med de andra benen.

Nu har du 6 ben.

Nu har du 6 ben.

M\u00e4t ut 30 cm och klipp av metalltr\u00e5den.

Mät ut 30 cm och klipp av metalltråden.

Tr\u00e4 upp en p\u00e4rla.

Trä upp en pärla.

Placera \u00f6gat p\u00e5 huvudet.

Placera ögat på huvudet.

Vira runt huvudet n\u00e5gra varv.

Vira runt huvudet några varv.

Tr\u00e4 upp det andra \u00f6gat och vira sedan runt huvudet.

Trä upp det andra ögat och vira sedan runt huvudet.

F\u00e4st tr\u00e5den genom att tr\u00e4 in \u00e4nden p\u00e5 tr\u00e5den genom huvudet.

Fäst tråden genom att trä in änden på tråden genom huvudet.

Dra ut \u00e4nden med t\u00e5ngen.

Dra ut änden med tången.

Klipp av tr\u00e5d\u00e4nden.

Klipp av trådänden.

Nu \u00e4r din insekt klar. B\u00f6j till benen.

Nu är din insekt klar. Böj till benen.

Klipp till en lagom bit metalltr\u00e5d till antennerna och tr\u00e4 in dem i huvudet.

Klipp till en lagom bit metalltråd till antennerna och trä in dem i huvudet.

Dekorera din insekt med lite f\u00e4rgad metalltr\u00e5d om din insekt har n\u00e5gon f\u00e4rg du vill f\u00f6rst\u00e4rka.

Dekorera din insekt med lite färgad metalltråd om din insekt har någon färg du vill förstärka.

Ta en bild p\u00e5 din insekt.

Ta en bild på din insekt.

The creator of this guide has not included tools