How to make a huntsman knife

Make a Huntsman Knife

44
STEPS
TOOLS

Först välj en bild från internet, jag valde denna.

F\u00f6rst v\u00e4lj en bild fr\u00e5n internet, jag valde denna.

Välj sedan en bräda och ta ett karbom- papper. Sen ska du tejpa på bilden på brädan och lägga karbom pappret i mellan.

V\u00e4lj sedan en br\u00e4da och ta ett karbom- papper. Sen ska du tejpa p\u00e5 bilden p\u00e5 br\u00e4dan och l\u00e4gga karbom pappret i mellan.

Sen när du har ritat klart ska det se ut ungefär såhär.

Sen n\u00e4r du har ritat klart ska det se ut ungef\u00e4r s\u00e5h\u00e4r.

Efter du har ritat ut kniven ska du såga ut den med figursågen.

Efter du har ritat ut kniven ska du s\u00e5ga ut den med figurs\u00e5gen.

Efter du har sågat ut kniven ska du göra två extra hantag, limma sedan på dom med trä lim och sätt på klämmor så att dom inte rör sig.

Efter du har s\u00e5gat ut kniven ska du g\u00f6ra tv\u00e5 extra hantag, limma sedan p\u00e5 dom med tr\u00e4 lim och s\u00e4tt p\u00e5 kl\u00e4mmor s\u00e5 att dom inte r\u00f6r sig.

Efter det så ser den ut så här ungefär

Efter det s\u00e5 ser den ut s\u00e5 h\u00e4r ungef\u00e4r

Nu ska du börja slipa med sand papper och en fil.

Nu ska du b\u00f6rja slipa med sand papper och en fil.

Efter när du har slipat ska du måla eller olja din kniv.

Efter n\u00e4r du har slipat ska du m\u00e5la eller olja din kniv.

D O N E

D O N E

The creator of this guide has not included tools