How to make a grytlapp/grytunderlägg

Make a Grytlapp/grytunderlägg

49
STEPS
TOOLS

Knyt en dubbelknut med mattvarpen i en av spikarna, (se bild) varpa sen hela v\u00e4ven som p\u00e5 bilden. Sp\u00e4nn tr\u00e5darna s\u00e5 det inte h\u00e4nger n\u00e5gon tr\u00e5d l\u00f6s, avsluta med dubbelknut, be om hj\u00e4lp om det \u00e4r sv\u00e5rt.

Knyt en dubbelknut med mattvarpen i en av spikarna, (se bild) varpa sen hela väven som på bilden. Spänn trådarna så det inte hänger någon tråd lös, avsluta med dubbelknut, be om hjälp om det är svårt.

B\u00f6rja med att v\u00e4va n\u00e5gra varv med ett tunt garn. V\u00e4vtekniken \u00e4r under, \u00f6ver, under, \u00f6ver osv.

Börja med att väva några varv med ett tunt garn. Vävtekniken är under, över, under, över osv.

Var noga med att inte dra \u00e5t f\u00f6r h\u00e5rt i kanten!\ud83e\udd2c

Var noga med att inte dra åt för hårt i kanten!🤬

S\u00e5 h\u00e4r ska det vara!\ud83d\udc4d

Så här ska det vara!👍

B\u00f6rja sedan v\u00e4va med tygremsor. Det g\u00e5r att riva remsor av tyget, be en vuxen visa dig.

Börja sedan väva med tygremsor. Det går att riva remsor av tyget, be en vuxen visa dig.

Pressa ner remsorna med fingrarna allt eftersom du v\u00e4ver.

Pressa ner remsorna med fingrarna allt eftersom du väver.

N\u00e4r man byter f\u00e4rg, g\u00f6r som p\u00e5 bilden. Avsluta mitt i v\u00e4ven, inte vid kanten och l\u00e4gg \u00e4ndarna ner p\u00e5 baksidan. L\u00e4gg n\u00e4sta remsa lite omlott (ovanp\u00e5) den f\u00f6reg\u00e5ende remsan.

När man byter färg, gör som på bilden. Avsluta mitt i väven, inte vid kanten och lägg ändarna ner på baksidan. Lägg nästa remsa lite omlott (ovanpå) den föregående remsan.

N\u00e4r du v\u00e4vt fullt i ramen avslutar du med samma garn som du b\u00f6rjade. Detta f\u00f6r att det ska g\u00e5 l\u00e4ttare att kanta sedan.

När du vävt fullt i ramen avslutar du med samma garn som du började. Detta för att det ska gå lättare att kanta sedan.

Lossa din v\u00e4v fr\u00e5n ramen. Sitter det h\u00e5rt kan det vara bra att anv\u00e4nda en virkn\u00e5l. Klipp av vid knuten. Nu \u00e4r din v\u00e4v ganska \u00f6mt\u00e5lig innan den \u00e4r kantad s\u00e5 hantera den varsamt.

Lossa din väv från ramen. Sitter det hårt kan det vara bra att använda en virknål. Klipp av vid knuten. Nu är din väv ganska ömtålig innan den är kantad så hantera den varsamt.

Klipp till tv\u00e5 kantband som \u00e4r lite l\u00e4ngre (ca 4 cm extra) \u00e4n din v\u00e4vs kanter.

Klipp till två kantband som är lite längre (ca 4 cm extra) än din vävs kanter.

Be en vuxen om hj\u00e4lp av n\u00e5la fast kantbanden. Om du vill syr du fast dem sj\u00e4lv annars f\u00e5r du hj\u00e4lp med det ocks\u00e5.

Be en vuxen om hjälp av nåla fast kantbanden. Om du vill syr du fast dem själv annars får du hjälp med det också.

Klipp bort alla \u00e4ndar p\u00e5 baksidan.

Klipp bort alla ändar på baksidan.

Nu är den färdig! Använd som grytlapp eller grytunderlägg.

  • Vävram
  • Tygrester
  • Mattvarp
  • Kantband