How to make a green screen

Make a Green Screen

11
STEPS
TOOLS

S\u00e5ga en ram som passar dina m\u00e5tt p\u00e5 din och denna Green Screen \u00e4r 151cm X axel och 101 cm Y axel.

Såga en ram som passar dina mått på din och denna Green Screen är 151cm X axel och 101 cm Y axel.

N\u00e4r du \u00e4r klar med att s\u00e5ga ut ramen s\u00e5 anv\u00e4nder du sandpapper och slippar kanterna d\u00e4r var du har s\u00e5gat s\u00e5 den inte \u00e4r vass.

När du är klar med att såga ut ramen så använder du sandpapper och slippar kanterna där var du har sågat så den inte är vass.

N\u00e4r du \u00e4r klar med att slippa s\u00e5 skruvar du fast ramen.

När du är klar med att slippa så skruvar du fast ramen.

Om du m\u00e4rker att den \u00e4r lite vinglig kan du stabilisera den med trianglar som man spikar fast sen i ramen. Cirka 4 st.

Om du märker att den är lite vinglig kan du stabilisera den med trianglar som man spikar fast sen i ramen. Cirka 4 st.

N\u00e4r du v\u00e4l har s\u00e5gat ut dom s\u00e5 ska du ta tr\u00e4 lim och spikar.

När du väl har sågat ut dom så ska du ta trä lim och spikar.

N\u00e4r du \u00e4r klar med att spika s\u00e5 s\u00e5 ska den vara stabil nog.

När du är klar med att spika så så ska den vara stabil nog.

Nu tar du den gr\u00f6naste och finaste tygget du kan hitta rita ut en skiss p\u00e5 tyget och s\u00e4g till att den \u00e4r 10 cm l\u00e4ngre \u00e4n det vanliga m\u00e5ttet.

Nu tar du den grönaste och finaste tygget du kan hitta rita ut en skiss på tyget och säg till att den är 10 cm längre än det vanliga måttet.

Nu klipper du ut tygget efter din m\u00e5tt n\u00e4r du \u00e4r klar med att rita ut din skiss.

Nu klipper du ut tygget efter din mått när du är klar med att rita ut din skiss.

N\u00e4r du \u00e4r klar med att klippa ut tygget s\u00e5 ska hu h\u00e4fta fast det i ramen om den \u00e4r mycket l\u00e4ngre \u00e4n din ram s\u00e5 viker du tygget lite och h\u00e4ftar fast det d\u00e4r bak. (s\u00e4g till att den \u00e4r sp\u00e4nd ordentligt)

När du är klar med att klippa ut tygget så ska hu häfta fast det i ramen om den är mycket längre än din ram så viker du tygget lite och häftar fast det där bak. (säg till att den är spänd ordentligt)

Nu \u00e4r du klar med din Green screen s\u00e5 \u00e4r det bara stativet som ska h\u00e5lla den p\u00e5 plats.

Nu är du klar med din Green screen så är det bara stativet som ska hålla den på plats.

Nu n\u00e4r du ska b\u00f6rja med stativet ska du b\u00f6rja med Regeln och den kan vara typ 70-90 cm l\u00e5ng beror p\u00e5 hur h\u00f6gt din Green screen ska vara.

Nu när du ska börja med stativet ska du börja med Regeln och den kan vara typ 70-90 cm lång beror på hur högt din Green screen ska vara.

F\u00f6rhoppnings viss \u00e4r du klar med Regeln d\u00e5 ska du b\u00f6rja med bass platan som ska h\u00e5lla den s\u00e4g till att den \u00e4r mer \u00e4n 15 cm l\u00e5ng beror p\u00e5 hur stor den \u00e4r \u00e4r den super stor ha den typ 25cm eller st\u00f6rre.

Förhoppnings viss är du klar med Regeln då ska du börja med bass platan som ska hålla den säg till att den är mer än 15 cm lång beror på hur stor den är är den super stor ha den typ 25cm eller större.

Nu ska du g\u00f6ra den som h\u00e5ller Green screenen och du m\u00e4ter ut hur l\u00e5ng den ska vara det \u00e4r mellan 40-70 cm l\u00e5ng det beror p\u00e5 hur stor din Green screen \u00e4r (detta \u00e4r botten som ska h\u00e5lla Green screenen.

Nu ska du göra den som håller Green screenen och du mäter ut hur lång den ska vara det är mellan 40-70 cm lång det beror på hur stor din Green screen är (detta är botten som ska hålla Green screenen.

Nu ska du ha v\u00e4ggen p\u00e5 vars sin sia som ska h\u00e5lla Green screenen p\u00e5 plats och kom ih\u00e5g den ska vara lika l\u00e5ng som botten p\u00e5 h\u00e5llaren s\u00e4g till s\u00e5 att plankorna \u00e4r identiska i alla l\u00e4ngder.

Nu ska du ha väggen på vars sin sia som ska hålla Green screenen på plats och kom ihåg den ska vara lika lång som botten på hållaren säg till så att plankorna är identiska i alla längder.

Om du skruvar fast den i botten plankan och den \u00e4r lite f\u00f6r stor om du var os\u00e4ker p\u00e5 l\u00e4ngden s\u00e5 kan du bara s\u00e5ga av den sen eller nu n\u00e4r du har kommit s\u00e5 h\u00e4r l\u00e5ngt.

Om du skruvar fast den i botten plankan och den är lite för stor om du var osäker på längden så kan du bara såga av den sen eller nu när du har kommit så här långt.

S\u00e4g till att du slippar den f\u00f6r om den \u00e4r vass p\u00e5 kanterna s\u00e5 kan den ta i s\u00f6nder tyget.

Säg till att du slippar den för om den är vass på kanterna så kan den ta i sönder tyget.

S\u00e4g till att du centrerar den och anv\u00e4nde 2 skruvar f\u00f6r att h\u00e5lla den p\u00e5 plats efter det s\u00e5 kan du m\u00e5la den i samma f\u00e4rg som Green screenen.

Säg till att du centrerar den och använde 2 skruvar för att hålla den på plats efter det så kan du måla den i samma färg som Green screenen.

Din green screen lär se ut såhär när du är klar kanske mindre eller större.

The creator of this guide has not included tools