How to make a fidgetspinner i trä

Make a Fidgetspinner I Trä

82
STEPS
TOOLS

Välj en stock ca 8-15 cm.

V\u00e4lj en stock ca 8-15 cm.

Hämta fogsvans/handsåg

H\u00e4mta fogsvans/hands\u00e5g

Såga till en bit ca 8cm lång

S\u00e5ga till en bit ca 8cm l\u00e5ng

Hämta yxa, träklubba och en kompis

H\u00e4mta yxa, tr\u00e4klubba och en kompis

Gå till huggkubben

G\u00e5 till huggkubben

Ställ biten på huggkubben.

St\u00e4ll biten p\u00e5 huggkubben.

Placera yxans egg på mitten av träbiten

Placera yxans egg p\u00e5 mitten av tr\u00e4biten

Den som håller yxan står med benen isär och båda händerna på yxskaftet

Den som h\u00e5ller yxan st\u00e5r med benen is\u00e4r och b\u00e5da h\u00e4nderna p\u00e5 yxskaftet

Slå tills den delar sig på mitten

Sl\u00e5 tills den delar sig p\u00e5 mitten

Nu klyver ni den ena halvan. Den utan grenar och kvistar Tänk på hur ni står

Nu klyver ni den ena halvan. Den utan grenar och kvistar T\u00e4nk p\u00e5 hur ni st\u00e5r

Placera yxan ca 8-15mm in från ena kanten

Placera yxan ca 8-15mm in fr\u00e5n ena kanten

Klyv

Klyv

Ungefär dessa mått bör biten ha. Håll i mitten och känn efter om den får plats att snurra i handen. Om inte, såga den lite kortare

Ungef\u00e4r dessa m\u00e5tt b\u00f6r biten ha. H\u00e5ll i mitten och k\u00e4nn efter om den f\u00e5r plats att snurra i handen. Om inte, s\u00e5ga den lite kortare

Hämta täljstöd och täljkniv. Sätt fast täljstödet i bänken. Vicka försiktigt ut kniven ur sitt fodral

H\u00e4mta t\u00e4ljst\u00f6d och t\u00e4ljkniv.  S\u00e4tt fast t\u00e4ljst\u00f6det i b\u00e4nken. Vicka f\u00f6rsiktigt ut kniven ur sitt fodral

Tänk på att eget på kniven är bast och känsligt. Ha bara en kniv framme och bara det du ska arbeta med

T\u00e4nk p\u00e5 att eget p\u00e5 kniven \u00e4r bast och k\u00e4nsligt. Ha bara en kniv framme och bara det du ska arbeta med

Tälj de sidor som är orange målade

T\u00e4lj de sidor som \u00e4r orange m\u00e5lade

Håll undertill på biten. Vinkla täljstödet så det känns bekvämt

H\u00e5ll undertill p\u00e5 biten.  Vinkla t\u00e4ljst\u00f6det s\u00e5 det k\u00e4nns bekv\u00e4mt

Tälj från mitten och mot täljstödet. Vänd på biten när du behöver tälja resten

T\u00e4lj fr\u00e5n mitten och mot t\u00e4ljst\u00f6det. V\u00e4nd p\u00e5 biten n\u00e4r du beh\u00f6ver t\u00e4lja resten

När du täljt färdigt lägg i kniven i sitt fodral och lägg tillbaka täljstödet på sin plats.

N\u00e4r du t\u00e4ljt f\u00e4rdigt l\u00e4gg i kniven i sitt fodral och l\u00e4gg tillbaka t\u00e4ljst\u00f6det p\u00e5 sin plats.

Hämta en linjal eller tumstock

H\u00e4mta en linjal eller tumstock

Mät ut mitten på längden och gör en svag markering

M\u00e4t ut mitten p\u00e5 l\u00e4ngden och g\u00f6r en svag markering

Mär ut mitten på bredden så du får ett x

M\u00e4r ut mitten p\u00e5 bredden s\u00e5 du f\u00e5r ett x

Markera mitten på x med en syl / ritspets. Försiktigt

Spänn fast den försiktigt i bänken

Sp\u00e4nn fast den f\u00f6rsiktigt i b\u00e4nken

Hämta en pinne som är lagom tunn ca4mm

H\u00e4mta en pinne som \u00e4r lagom tunn ca4mm

Hämta ett borr med samma mm som pinnen

Sätt borret i borrsvängen

S\u00e4tt borret i borrsv\u00e4ngen

Borra försiktigt med ena handen upptill och andra på mitten. Håll rakt

Borret ska snurra åt höger, som klockan går

Borret ska snurra \u00e5t h\u00f6ger, som klockan g\u00e5r

Nu har du ett hål

Nu har du ett h\u00e5l

Testa så träbiten snurrar bra på pinnen. Om inte, be en vuxen om hjälp

Testa s\u00e5 tr\u00e4biten snurrar bra p\u00e5 pinnen. Om inte, be en vuxen om hj\u00e4lp

Ta fram kontursåg

Ta fram konturs\u00e5g

Och sågstöd

Sätt fast sågstödet i bänken

S\u00e4tt fast s\u00e5gst\u00f6det i b\u00e4nken

Lägg pinnen i och håll fast den med vänster hand (om du är högerhänt)

L\u00e4gg pinnen i och h\u00e5ll fast den med v\u00e4nster hand (om du \u00e4r h\u00f6gerh\u00e4nt)

Såga av

S\u00e5ga av

Ta en gren ca 12-20 mm

Ta en gren ca 12-20 mm

Lägg i sågstödet och såga av två bitar ca 6-9 mm

L\u00e4gg i s\u00e5gst\u00f6det och s\u00e5ga av tv\u00e5 bitar ca 6-9 mm

Markera mitten med syll / ritspets försiktigt

Markera mitten med syll / ritspets f\u00f6rsiktigt

Spänn fast dem försiktigt och borra hål med samma borr som tidigare (ca4 mm)

Sp\u00e4nn fast dem f\u00f6rsiktigt och borra h\u00e5l med samma borr som tidigare (ca4 mm)

Nu har du alla delar

Nu har du alla delar

Slipa av grenbitarna lite om det behövs

Slipa av grenbitarna lite om det beh\u00f6vs

Om du vill måla något så är det dags nu. Måla var del för sig

Om du vill m\u00e5la n\u00e5got s\u00e5 \u00e4r det dags nu. M\u00e5la var del f\u00f6r sig

Om man har färglagt går det att mönsterskära träplattan. Om, skär innan du monterar den.

Om man har f\u00e4rglagt g\u00e5r det att m\u00f6nstersk\u00e4ra tr\u00e4plattan. Om, sk\u00e4r innan du monterar den.

Hämta lim

H\u00e4mta lim

Lägg lite lim på pinnen och tryck in den i ena grenmyntet” Låt torka

L\u00e4gg lite lim p\u00e5 pinnen och tryck in den i ena grenmyntet\u201d L\u00e5t torka

Stoppa på träplattan

Stoppa p\u00e5 tr\u00e4plattan

Lägg lite lim på pinnen och tryck på nästa grenmynt. Kolla så du kan snurra den och låt torka

Nu har du en fidgetspinner i 100% trä. När du tröttnat går den att återbruka till 100%

Nu har du en fidgetspinner i 100% tr\u00e4.  N\u00e4r du tr\u00f6ttnat g\u00e5r den att \u00e5terbruka till 100%

  • Yxa
  • Täljkniv
  • Täljstöd
  • Linjal
  • Borr
  • Borrmaskin / bortsväng
  • Såg