Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Vi b\u00f6rjar med papper, penna, sudd och linjal!

Vi börjar med papper, penna, sudd och linjal!

F\u00f6r att m\u00e5la n\u00e5got i perspektiv beh\u00f6ver vi ta ut mittpunkten, ungef\u00e4r. S\u00e5 m\u00e5la l\u00f6st i mitten av pappret en liten prick, L\u00d6ST!

För att måla något i perspektiv behöver vi ta ut mittpunkten, ungefär. Så måla löst i mitten av pappret en liten prick, LÖST!

Nu ska vi b\u00f6rja skissa upp staden, kika f\u00f6rst denna film, http://youtu.be/xplwjW2ynH4 och b\u00f6rja sedan s\u00e5 sakteliga, ett hus i taget.

Nu ska vi börja skissa upp staden, kika först denna film, http://youtu.be/xplwjW2ynH4 och börja sedan så sakteliga, ett hus i taget.

F\u00f6rsta huset! N\u00e4r du drar linjerna som ska g\u00e5 l\u00e4ngs med huset s\u00e5 utg\u00e5r du hela tiden fr\u00e5n punkten i mitten!

Första huset! När du drar linjerna som ska gå längs med huset så utgår du hela tiden från punkten i mitten!

Vi forts\u00e4tter!

Vi fortsätter!

Nu b\u00f6rjar vi f\u00e5 till det, kika hela tiden p\u00e5 http://youtu.be/xplwjW2ynH4

Nu börjar vi få till det, kika hela tiden på http://youtu.be/xplwjW2ynH4

Nu b\u00f6rjar vi rita i v\u00e5ningar mm.

Nu börjar vi rita i våningar mm.

Klart!

Klart!

Dags f\u00f6r vattenf\u00e4rger i penform!

Dags för vattenfärger i penform!

Himlen \u00e4r alltid m\u00f6rkare bl\u00e5 n\u00e4rmare marken/horisonten!

Himlen är alltid mörkare blå närmare marken/horisonten!

S\u00e5d\u00e4r, h\u00e4mta vatten och pensel.

Sådär, hämta vatten och pensel.

B\u00f6rja m\u00e5la ut det bl\u00e5!

Börja måla ut det blå!

Kolla vad fint det blir, men jobba med vattnet och f\u00e4rgen s\u00e5 att strecken inte syns.

Kolla vad fint det blir, men jobba med vattnet och färgen så att strecken inte syns.

Klart!

Klart!

Nu beh\u00f6ver vi bred och tunn tusch!

Nu behöver vi bred och tunn tusch!

Bred tusch till byggnadernas konturer!

Bred tusch till byggnadernas konturer!

Klart!

Klart!

Tunn tusch till detaljerna inuti!

Tunn tusch till detaljerna inuti!

Wow!

Wow!

Nu ska vi g\u00f6ra lite extra, detta \u00e4r \u00f6verkurs! K\u00e4nner du att det varit sv\u00e5rt hittills s\u00e5 f\u00e5r du stanna. Men f\u00f6rs\u00f6k att forts\u00e4tta!

Nu ska vi göra lite extra, detta är överkurs! Känner du att det varit svårt hittills så får du stanna. Men försök att fortsätta!

Vi fyller i fler f\u00f6nster och ritar skuggan av en annan byggnad!

Vi fyller i fler fönster och ritar skuggan av en annan byggnad!

Nu har vi verkligen lagt till mycket!

Nu har vi verkligen lagt till mycket!

Bara lite kvar nu!

Bara lite kvar nu!

Lite ljusblått på vissa ställen som reflektion av himlen i allt glas!! Så häftigt! Bra jobbat!

The creator of this guide has not included tools