How to make a church window!

Make a Church Window!

61
STEPS
TOOLS

P\u00e5 medeltiden byggde man m\u00e5nga kyrkor! I kyrkan ville man g\u00f6ra fina utsmyckningar, bland annat vackra f\u00f6nster.

På medeltiden byggde man många kyrkor! I kyrkan ville man göra fina utsmyckningar, bland annat vackra fönster.

Det var vanligt att man avbildade Gud, \u00e4nglar eller olika h\u00e4ndelser ur Bibeln p\u00e5 kyrkof\u00f6nstrena. F\u00f6nstren blev som stora bilderb\u00f6cker i en tid d\u00e5 f\u00e5 kunde l\u00e4sa.

Det var vanligt att man avbildade Gud, änglar eller olika händelser ur Bibeln på kyrkofönstrena. Fönstren blev som stora bilderböcker i en tid då få kunde läsa.

F\u00f6r att f\u00e5 bilden levande ville man ha olika f\u00e4rger p\u00e5 glaset, d\u00e5 var man tvungen att foga samman glasbitarna med bly. Det kallas blyinfattning. D\u00e5 blir det sm\u00e5 svarta linjer i glaset.

För att få bilden levande ville man ha olika färger på glaset, då var man tvungen att foga samman glasbitarna med bly. Det kallas blyinfattning. Då blir det små svarta linjer i glaset.

Ett helgon \u00e4r en avliden person som varit s\u00e4rskilt gudfruktig, allts\u00e5 gjort sitt b\u00e4sta f\u00f6r att tj\u00e4na Gud och f\u00f6lja hans vilja. Detta \u00e4r helgonet Heliga Birgitta, l\u00e4gg m\u00e4rke till hur hon sitter.

Ett helgon är en avliden person som varit särskilt gudfruktig, alltså gjort sitt bästa för att tjäna Gud och följa hans vilja. Detta är helgonet Heliga Birgitta, lägg märke till hur hon sitter.

Det \u00e4r ocks\u00e5 vanligt med ikoner, s\u00e4rskilt inom katolska och ortodoxa kyrkan (tv\u00e5 grenar av kristendomen). Detta \u00e4r en ikon av Jesus, allts\u00e5 en tavla av Jesus m\u00e5lad p\u00e5 en tr\u00e4bit.

Det är också vanligt med ikoner, särskilt inom katolska och ortodoxa kyrkan (två grenar av kristendomen). Detta är en ikon av Jesus, alltså en tavla av Jesus målad på en träbit.

Ofta sitter ikonerna p\u00e5 ett speciellt s\u00e4tt och de har ofta en symbol med sig, som en nyckel, ett sv\u00e4rd, en bok, ett kors mm. Symbolerna talar om varf\u00f6r det \u00e4r ett helgon eller en viktig person.

Ofta sitter ikonerna på ett speciellt sätt och de har ofta en symbol med sig, som en nyckel, ett svärd, en bok, ett kors mm. Symbolerna talar om varför det är ett helgon eller en viktig person.

Vilken symbol vill du ska symbolisera dig? Jag valde min klocka, eftersom jag t\u00e4nker att den symboliserar mig som fr\u00f6ken, men jag kunde \u00e4ven valt en bok, eller ett sv\u00e4rd, kanske \u00e4nglavingar!

Vilken symbol vill du ska symbolisera dig? Jag valde min klocka, eftersom jag tänker att den symboliserar mig som fröken, men jag kunde även valt en bok, eller ett svärd, kanske änglavingar!

Du beh\u00f6ver en ljus bakgrund b\u00e4r du tar ditt kort. Du beh\u00f6ver \u00e4ven t\u00e4nka ut hur du ska sitta f\u00f6r att det ska bli s\u00e5 likt ett helgon som m\u00f6jligt och vilken symbol du vill anv\u00e4nda.

Du behöver en ljus bakgrund bär du tar ditt kort. Du behöver även tänka ut hur du ska sitta för att det ska bli så likt ett helgon som möjligt och vilken symbol du vill använda.

Jag \u00e4r allvarlig och f\u00f6rs\u00f6ker sitta s\u00e5 att jag ser b\u00e5de klok och lugn ut.

Jag är allvarlig och försöker sitta så att jag ser både klok och lugn ut.

S\u00e5 h\u00e4r blev det n\u00e4r jag skrev ut. Nu ska vi g\u00f6ra blylinjerna, s\u00e5 h\u00e4mta en svart, tjock tusch!

Så här blev det när jag skrev ut. Nu ska vi göra blylinjerna, så hämta en svart, tjock tusch!

Fyll inte i f\u00f6r mycket detaljer, ni ser att jag hoppat \u00f6ver mycket. Men om man vill kan man \u00e4ndra saker, som mitt h\u00e5r till exempel!

Fyll inte i för mycket detaljer, ni ser att jag hoppat över mycket. Men om man vill kan man ändra saker, som mitt hår till exempel!

Fundera p\u00e5 om du vill anv\u00e4nda tusch eller pennor, jag valde faktiskt b\u00e5da!

Fundera på om du vill använda tusch eller pennor, jag valde faktiskt båda!

T\u00e4nk att ett f\u00e4lt \u00e4r en glasbit och den m\u00e5ste ha samma f\u00e4rg.

Tänk att ett fält är en glasbit och den måste ha samma färg.

Alla fält har fått färg. Men om jag skulle göra om det skulle jag välja antingen tusch eller penna, inte båda. Vad väljer du? Glöm inte heller att döpa ditt mästerverk - Mitt heter Heliga Helena!

The creator of this guide has not included tools