Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

För att skapa detta bordet behöver du börja med svarvningen, det finns redan en instruktion i en annan snapguide. Google länken. https://snapguide.com/guides/forbereda-svarvamne-for-langdsvarvning/

S\u00e5h\u00e4r ser mitt resultat ut

Såhär ser mitt resultat ut

Följande steg är hur du gör en bordsskiva med ett fint motiv.

B\u00f6rja med att s\u00e5ga ut 5 stycken plankor av furu som ska vara 60cm l\u00e5nga och 12cm bredda. Sedan ska du lima ihop dessa s\u00e5 att diametern blir 60x60cm.

Börja med att såga ut 5 stycken plankor av furu som ska vara 60cm långa och 12cm bredda. Sedan ska du lima ihop dessa så att diametern blir 60x60cm.

S\u00e5h\u00e4r ska det se ut

Såhär ska det se ut

Nu ska du göra bordsskivan rund. Den är just nu kvadratisk och för att underlätta detta så behöver du bara göra ett kryss över hela från hörn till hörn, för då får du ut var mitten är.

Ett tips är att ta ett snöre och knyta fast en penna i. Snöret ska vara 30cm långt för när du sen håller det i mitten och sen försöker göra en cirkel blir diametern 60cm exakt.

N\u00e4r det \u00e4r gjort ska det se ut som denna. Om ni har m\u00f6jligheten skulle ni kunna anv\u00e4nda en bands\u00e5g f\u00f6r att g\u00f6ra jobbet l\u00e4ttare. OBS. Fr\u00e5ga din l\u00e4rare om han kan hj\u00e4lpa dig.

När det är gjort ska det se ut som denna. Om ni har möjligheten skulle ni kunna använda en bandsåg för att göra jobbet lättare. OBS. Fråga din lärare om han kan hjälpa dig.

H\u00e4r har jag gjort en en mindre cirkel.  I den ska jag g\u00f6ra mitt motiv som jag senare kommer till. M\u00e5ttet p\u00e5 cirkeln \u00e4r 20cm i diameter.

Här har jag gjort en en mindre cirkel. I den ska jag göra mitt motiv som jag senare kommer till. Måttet på cirkeln är 20cm i diameter.

Nu är det dags att hyvla kanterna. Den stora cirkeln markerar hur långt in man ska hyvla och den där nere hur långt ner. Ungefär halva tjockleken ner ska hyvlas bort och 5 cm in från kanten där uppe.

Den lilla cirkeln \u00e4r borta men jag har fortfarande en rund cirkel kvar fast jag har ist\u00e4llet gjort ett 0,2cm djup. Detta har jag gjort f\u00f6r att f\u00e5 ett l\u00e4ttare s\u00e4tt att veta att jag inte sk\u00e4r utanf\u00f6r.

Den lilla cirkeln är borta men jag har fortfarande en rund cirkel kvar fast jag har istället gjort ett 0,2cm djup. Detta har jag gjort för att få ett lättare sätt att veta att jag inte skär utanför.

Om du har gjort r\u00e4tt s\u00e5 ser ditt resultat ut s\u00e5 h\u00e4r med en fin nedhyvlad kant (gl\u00f6m dock inte att sandpappra).

Om du har gjort rätt så ser ditt resultat ut så här med en fin nedhyvlad kant (glöm dock inte att sandpappra).

Nu ska vi sk\u00e4ra ut bilden.. N\u00e4r man sk\u00e4r \u00e4r det viktigt att man sk\u00e4r med fibrerna och inte mot de, f\u00f6r i s\u00e5na fall blir det masa flisor och tr\u00e4det kan g\u00e5 s\u00f6nder vilket kan leda till masa extra arbete.

Nu ska vi skära ut bilden.. När man skär är det viktigt att man skär med fibrerna och inte mot de, för i såna fall blir det masa flisor och trädet kan gå sönder vilket kan leda till masa extra arbete.

Som motiv valde jag en fisk och h\u00e4r \u00e4r mitt slutresultat p\u00e5 fisken men \u00e4ven med sj\u00e4lva bordsskivan.

Som motiv valde jag en fisk och här är mitt slutresultat på fisken men även med själva bordsskivan.

Det vi nu ska göra är att skapa de korsade bordsbenen som vårt svarvade ben ska stå på.

B\u00f6rja med att ta en furu planka och s\u00e5ga ut 2 stycken br\u00e4dor som ska vara 40x4,5cm men s\u00e5ga \u00e4ven ut 4 klossar som ska vara 4,5x4,5cm. De sm\u00e5 klossarna beh\u00f6ver vi lite senare.

Börja med att ta en furu planka och såga ut 2 stycken brädor som ska vara 40x4,5cm men såga även ut 4 klossar som ska vara 4,5x4,5cm. De små klossarna behöver vi lite senare.

När de två brädorna är utsågade ska de vara 40cm långa. Ta sen en linjal och penna och mätta ut 17,75cm från kanten. Gör detta på varje sida så att det blir kvar en mitten på 4,5cm. Gör detta på båda.

Nu \u00e4r det dags f\u00f6r att hugga bort det \u00f6verfl\u00f6diga materialet. G\u00f6r detta tills ungef\u00e4r h\u00e4lften av br\u00e4dans h\u00f6jd \u00e4r borta. G\u00f6r detta lika dant p\u00e5 den andra br\u00e4dan ocks\u00e5.

Nu är det dags för att hugga bort det överflödiga materialet. Gör detta tills ungefär hälften av brädans höjd är borta. Gör detta lika dant på den andra brädan också.

Ta sen de resterande 4 bitarna tr\u00e4d som du har och s\u00e4tt dem i varje furu plankas h\u00f6rn och s\u00e4tt en limkl\u00e4mma p\u00e5 dem. ((Kolla noggrant p\u00e5 n\u00e4sta bild s\u00e5 att det inte blir n\u00e5gra missf\u00f6rst\u00e5nd))

Ta sen de resterande 4 bitarna träd som du har och sätt dem i varje furu plankas hörn och sätt en limklämma på dem. ((Kolla noggrant på nästa bild så att det inte blir några missförstånd))

Titta noggrant. Viktigt att detta blir r\u00e4tt.

Titta noggrant. Viktigt att detta blir rätt.

Innan du limmar ihop dessa m\u00e5ste du kolla att de passar in i varandra

Innan du limmar ihop dessa måste du kolla att de passar in i varandra

S\u00e4tt lim p\u00e5 br\u00e4dorna och s\u00e4tt sedan ihop dem.

Sätt lim på brädorna och sätt sedan ihop dem.

Ett tips \u00e4r att anv\u00e4nda en limkl\u00e4mma f\u00f6r extra tryck.

Ett tips är att använda en limklämma för extra tryck.

N\u00e4r limmet torkat kan jag som design tips tipsa om att runda h\u00f6rnen. Anv\u00e4nd dig d\u00e5 av n\u00e5got runt och placera det s\u00e5 att det ligger kant mot kant p\u00e5 br\u00e4dan och rita sedan efter den.

När limmet torkat kan jag som design tips tipsa om att runda hörnen. Använd dig då av något runt och placera det så att det ligger kant mot kant på brädan och rita sedan efter den.

H\u00e4r \u00e4r resultatet av det. Ser mycket snyggare ut \u00e4n en spetsig kant

Här är resultatet av det. Ser mycket snyggare ut än en spetsig kant

S\u00e5ga sedan bort det vi markerade.

Såga sedan bort det vi markerade.

F\u00f6r ett finare resultat kan du sandpappra det.

För ett finare resultat kan du sandpappra det.

Som uteliggare ett design tips kan du sk\u00e4ra in kanterna p\u00e5 undersidan lite. Det ser mycket trevligare ut speciellt n\u00e4r man tittar p\u00e5 det.

Som uteliggare ett design tips kan du skära in kanterna på undersidan lite. Det ser mycket trevligare ut speciellt när man tittar på det.

N\u00e4r allt \u00e4r ihoplimmat ska du rita ett kors p\u00e5 f\u00f6ljande s\u00e4tt f\u00f6r att enkelt f\u00e5 ut mitten, d\u00e4r du snart ska borra.

När allt är ihoplimmat ska du rita ett kors på följande sätt för att enkelt få ut mitten, där du snart ska borra.

Borra ett h\u00e5ll i mitten som ska vara 2,5cm i diameter. D\u00e4r kommer du senare passa in svarvbenet.

Borra ett håll i mitten som ska vara 2,5cm i diameter. Där kommer du senare passa in svarvbenet.

S\u00e5ga ett exakt lika stort h\u00e5ll p\u00e5 backsidan av bordskivan d\u00e4r den \u00f6vre delen av svarvbenet m\u00e5ste passa in.

Såga ett exakt lika stort håll på backsidan av bordskivan där den övre delen av svarvbenet måste passa in.

När allt detta är klart är det dags för att limma.

Det \u00e4r mycket viktigt att allt blir rakt. Anv\u00e4nd dig av en (namn) f\u00f6r att f\u00e5 b\u00e4sta m\u00f6jliga resultat. Den lade jag l\u00e4ngs med benet och underplatan f\u00f6r att f\u00e5 ett s\u00e5 bra resultat som m\u00f6jligt.

Det är mycket viktigt att allt blir rakt. Använd dig av en (namn) för att få bästa möjliga resultat. Den lade jag längs med benet och underplatan för att få ett så bra resultat som möjligt.

Som en extra säkerhetsåtgärd kan du sätta en skruv från platans undersida in i det svarvade benet.

Var noggrann med att inte ta f\u00f6r mycket eller f\u00f6r lite lim. Det kan p\u00e5verka antingen bordets h\u00e5llbarhet eller att oljan inte tr\u00e4nger in i tr\u00e4det ordentligt. T\u00e4nk p\u00e5 detta inf\u00f6r oljandet.

Var noggrann med att inte ta för mycket eller för lite lim. Det kan påverka antingen bordets hållbarhet eller att oljan inte tränger in i trädet ordentligt. Tänk på detta inför oljandet.

F\u00f6r att inte borded skulle bli vikit n\u00e4r det var limmat s\u00e5 satte jag dit en liten cirkelformad platta som skulle fixa lite mer stabilitet i det hela.

För att inte borded skulle bli vikit när det var limmat så satte jag dit en liten cirkelformad platta som skulle fixa lite mer stabilitet i det hela.

Om du har följt alla stegen har du fått ett liknande bord. Det som återstår att göra är att antingen olja eller lacka bordet.

Nu är du färdig!

The creator of this guide has not included tools