How to make - 3d hand av linjer

Make - 3D Hand Av Linjer

342
STEPS
TOOLS

Detta beh\u00f6ver du.

Detta behöver du.

Rita av din hand med blyerts. Fyll i med den svarta pennan.

Rita av din hand med blyerts. Fyll i med den svarta pennan.

Dra streck fr\u00e5n kanten av pappret fram till handen med linjal. N\u00e4r du kommer till handen g\u00f6r du strecket i en b\u00e5ge. N\u00e4r handen slutar tar du fram linjalen igen och drar streck till kanten.

Dra streck från kanten av pappret fram till handen med linjal. När du kommer till handen gör du strecket i en båge. När handen slutar tar du fram linjalen igen och drar streck till kanten.

G\u00f6r p\u00e5 hela pappret.

Gör på hela pappret.

F\u00e4rgl\u00e4gg varannan rad med den ena f\u00e4rgen.

Färglägg varannan rad med den ena färgen.

...och varannan rad med den andra f\u00e4rgen.

...och varannan rad med den andra färgen.

Klart

  • Vitt papper
  • Bildbok
  • Blyerts
  • Sudd
  • Linjal
  • Svart tusch
  • Lim
  • 2 färgpennor