How to ljushållare/skål i metall

Ljushållare/skål I Metall

394
STEPS
TOOLS

M\u00e4t ut p\u00e5 pl\u00e5ten du ska anv\u00e4nda. Du ska m\u00e4ta ut s\u00e5 du f\u00e5r en kvadrat.

Mät ut på plåten du ska använda. Du ska mäta ut så du får en kvadrat.

G\u00f6r ett str\u00e4ck med hj\u00e4lp av en vinkelhake.

Gör ett sträck med hjälp av en vinkelhake.

Klipp av efter linjen med en guldsmedsax.

Klipp av efter linjen med en guldsmedsax.

M\u00e4rk ut centrum genom att dra streck mellan h\u00f6rnen diagonalt.

Märk ut centrum genom att dra streck mellan hörnen diagonalt.

Sl\u00e5 ett m\u00e4rke i centrum med en k\u00f6rnare. Detta m\u00e4rke beh\u00f6ver du n\u00e4r du ska rita ut en cirkel och n\u00e4r du ska borra h\u00e5l.

Slå ett märke i centrum med en körnare. Detta märke behöver du när du ska rita ut en cirkel och när du ska borra hål.

Rita ut cirkeln med en passare.

Rita ut cirkeln med en passare.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut.

Så här ska det se ut.

Klipp ut cirkeln med en guldsmedsax.

Klipp ut cirkeln med en guldsmedsax.

Fila kanterna med en enkelgradig fil.

Fila kanterna med en enkelgradig fil.

Dax att borra, gl\u00f6m inte glas\u00f6gonen! OBS detta beh\u00f6vs inte om du g\u00f6r en sk\u00e5l.

Dax att borra, glöm inte glasögonen! OBS detta behövs inte om du gör en skål.

Du m\u00e5ste h\u00e5lla pl\u00e5ten med en t\u00e5ng n\u00e4r du borrar. Prata med Fredrik innan du ska g\u00f6ra detta.

Du måste hålla plåten med en tång när du borrar. Prata med Fredrik innan du ska göra detta.

Nu \u00e4r det dags att forma din ljush\u00e5llare eller sk\u00e5l. Sl\u00e5 n\u00e4tta slag i en spiral in\u00e5t mitten.

Nu är det dags att forma din ljushållare eller skål. Slå nätta slag i en spiral inåt mitten.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r din ljush\u00e5llare \u00e4r klar. Bra jobbat!

Så här ska det se ut när din ljushållare är klar. Bra jobbat!

Så här blir det om du gör en skål.

  • Ljushållare eller skål