How to legohuvud

Legohuvud

19
STEPS
TOOLS

Rita ut sammanlagt 5 cirklar p\u00e5 br\u00e4dor med olika tjocklek (se n\u00e4sta bild)

Rita ut sammanlagt 5 cirklar på brädor med olika tjocklek (se nästa bild)

Mina br\u00e4dor \u00e4r 15mm, 12mm och 7mm.

Mina brädor är 15mm, 12mm och 7mm.

S\u00e5 h\u00e4r st\u00e4ller du in passaren. Om du vill ha en cirkel med diametern 6cm s\u00e5 \u00e4r radien 3 cm.

Så här ställer du in passaren. Om du vill ha en cirkel med diametern 6cm så är radien 3 cm.

Nu ska du s\u00e5ga ut dina cirklar p\u00e5 elektriska figurs\u00e5gen. Ta p\u00e5 dig glas\u00f6gon och b\u00f6rja med att st\u00e4lla in anh\u00e5llet efter din br\u00e4da.

Nu ska du såga ut dina cirklar på elektriska figursågen. Ta på dig glasögon och börja med att ställa in anhållet efter din bräda.

S\u00e5ga ut dina cirklar, s\u00e5ga lite utanf\u00f6r linjen.

Såga ut dina cirklar, såga lite utanför linjen.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r du \u00e4r klar.

Så här ser det ut när du är klar.

Limma ihop de tre st\u00f6rsta cirklarna.

Limma ihop de tre största cirklarna.

Anv\u00e4nd en skruvtving.

Använd en skruvtving.

L\u00e5t det torka minst 10 minuter.

Låt det torka minst 10 minuter.

Under tiden j\u00e4mnar du till de tv\u00e5 mindre cirklarna med fil och sandpapper.

Under tiden jämnar du till de två mindre cirklarna med fil och sandpapper.

S\u00e5 h\u00e4r kan du g\u00f6ra n\u00e4r du anv\u00e4nder sandpapper.

Så här kan du göra när du använder sandpapper.

Be Fredrik att fixa till de tre stora cirklarna du limmat ihop p\u00e5 putsskivan.

Be Fredrik att fixa till de tre stora cirklarna du limmat ihop på putsskivan.

Rita ut en cirkel p\u00e5 ovansidan. S\u00e5 du hade n\u00e5got att g\u00e5 efter n\u00e4r du rundar av kanten med rasp, fil och sandpapper.

Rita ut en cirkel på ovansidan. Så du hade något att gå efter när du rundar av kanten med rasp, fil och sandpapper.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut.

Så här ska det se ut.

Rita \u00e4ven ut tv\u00e5 streck s\u00e5 h\u00e4r med strykm\u00e5ttet innan du b\u00f6rjar j\u00e4mna ut kanten.

Rita även ut två streck så här med strykmåttet innan du börjar jämna ut kanten.

J\u00e4mna kanterna s\u00e5 h\u00e4r med rasp och fil.

Jämna kanterna så här med rasp och fil.

J\u00e4mna till ytterligare med sandpapper.

Jämna till ytterligare med sandpapper.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut nu.

Så här ser det ut nu.

Limma ihop delarna s\u00e5 de liknar ett legohuvud.

Limma ihop delarna så de liknar ett legohuvud.

B\u00f6rja med en del.

Börja med en del.

Ta sedan den andra. V\u00e4nta ca 10 min s\u00e5 limmet hinner torka.

Ta sedan den andra. Vänta ca 10 min så limmet hinner torka.

Nu \u00e4r det klart f\u00f6r m\u00e5lning.

Nu är det klart för målning.

M\u00e5la den i den f\u00e4rg du vill ha.

Måla den i den färg du vill ha.

Rita ut ditt ansiktsuttryck med blyerts. Ta hj\u00e4lp av internet f\u00f6r att titta p\u00e5 olika legogubbar.

Rita ut ditt ansiktsuttryck med blyerts. Ta hjälp av internet för att titta på olika legogubbar.

M\u00e5la med tusch och g\u00f6r en vit pupill med hj\u00e4lp av vit f\u00e4rg och en tunn pensel.

Måla med tusch och gör en vit pupill med hjälp av vit färg och en tunn pensel.

Nu är ditt legohuvud klart. Bra jobbat!

The creator of this guide has not included tools