How to lappteknik

Lappteknik

277
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med att titta i tygsk\u00e5pet vilka tyger som finns. Om du v\u00e4ljer tyger i stuvl\u00e5dan visar du att du har f\u00f6rst\u00e5tt kunskapskravet "V\u00e4lja material utifr\u00e5n milj\u00f6aspekter".

Börja med att titta i tygskåpet vilka tyger som finns. Om du väljer tyger i stuvlådan visar du att du har förstått kunskapskravet "Välja material utifrån miljöaspekter".

Skissa tre olika formgivningar i ditt h\u00e4fte. T\u00e4nk p\u00e5 att inte ha samma tyg i rutor bredvid varandra. V\u00e4lj ett av dina m\u00f6nster att tillverka.

Skissa tre olika formgivningar i ditt häfte. Tänk på att inte ha samma tyg i rutor bredvid varandra. Välj ett av dina mönster att tillverka.

F\u00f6rst beh\u00f6ver du en mall till dina rutor. Vi anv\u00e4nder en kvadrat som \u00e4r 12*12 centimeter.

Först behöver du en mall till dina rutor. Vi använder en kvadrat som är 12*12 centimeter.

Du beh\u00f6ver ocks\u00e5 en sk\u00e4rmatta och en rullkniv. Den \u00e4r vass s\u00e5 var f\u00f6rsiktigt!

Du behöver också en skärmatta och en rullkniv. Den är vass så var försiktigt!

L\u00e4gg tyget du vill anv\u00e4nda p\u00e5 sk\u00e4rmattan, kolla s\u00e5 att det inte ligger dubbelt n\u00e5gonstans.

Lägg tyget du vill använda på skärmattan, kolla så att det inte ligger dubbelt någonstans.

L\u00e4gg mallen s\u00e5 l\u00e5ngt ut i h\u00f6rnet som m\u00f6jligt. D\u00e5 sparar vi p\u00e5 milj\u00f6n eftersom det blir mindre spillbitar! \ud83d\udc4d

Lägg mallen så långt ut i hörnet som möjligt. Då sparar vi på miljön eftersom det blir mindre spillbitar! 👍

H\u00e5ll alla fingrar innanf\u00f6r mallen n\u00e4r du sk\u00e4r s\u00e5 att du f\u00e5r beh\u00e5lla dina fingertoppar!

Håll alla fingrar innanför mallen när du skär så att du får behålla dina fingertoppar!

Sk\u00e4r f\u00f6rsiktigt runt omkring mallen med rullkniven.

Skär försiktigt runt omkring mallen med rullkniven.

Nu har du gjort en ruta! G\u00f6r nu \u00e5tta stycken till i de tygerna du valt.

Nu har du gjort en ruta! Gör nu åtta stycken till i de tygerna du valt.

Stryk rutorna om de \u00e4r skrynkliga.

Stryk rutorna om de är skrynkliga.

N\u00e4r du har skurit ut alla nio rutor l\u00e4gger du ut dem efter ditt m\u00f6nster.

När du har skurit ut alla nio rutor lägger du ut dem efter ditt mönster.

Du b\u00f6rjar att sy ihop den v\u00e4nstra radens rutor.

Du börjar att sy ihop den vänstra radens rutor.

B\u00f6rja med de tv\u00e5 \u00f6versta.

Börja med de två översta.

Det \u00e4r viktigt att rutorna ligger r\u00e4ta mot r\u00e4ta (r\u00e4tan \u00e4r den fina sidan med ett tryckt m\u00f6nster, har du valt enf\u00e4rgade tyger s\u00e5 spelar det ingen roll) Var noga s\u00e5 att tygerna ligger kant i kant.

Det är viktigt att rutorna ligger räta mot räta (rätan är den fina sidan med ett tryckt mönster, har du valt enfärgade tyger så spelar det ingen roll) Var noga så att tygerna ligger kant i kant.

Tv\u00e4rn\u00e5la med minst tre knappn\u00e5lar. En p\u00e5 varje sida och en i mitten.

Tvärnåla med minst tre knappnålar. En på varje sida och en i mitten.

Dubbelkolla s\u00e5 att de fina sidorna ligga mot varandra! \ud83d\ude42

Dubbelkolla så att de fina sidorna ligga mot varandra! 🙂

Nu \u00e4r det dags att tr\u00e4 symaskinen. Om du inte vet hur man g\u00f6r s\u00e5 kolla p\u00e5 filmen i ditt sl\u00f6jd classroom.

Nu är det dags att trä symaskinen. Om du inte vet hur man gör så kolla på filmen i ditt slöjd classroom.

Anv\u00e4nd vanlig raks\u00f6m n\u00e4r du syr. Du beh\u00f6ver inte \u00e4ndra n\u00e5gonting.

Använd vanlig raksöm när du syr. Du behöver inte ändra någonting.

B\u00f6rja sy med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. Kanten p\u00e5 tyget ska l\u00f6pa l\u00e4ngst med pressarfotens h\u00f6gra kant. I lappteknik \u00e4r det viktigt att h\u00e5lla en j\u00e4mn s\u00f6msm\u00e5n f\u00f6r att bitarna ska passa ihop senare.

Börja sy med 1 cm sömsmån. Kanten på tyget ska löpa längst med pressarfotens högra kant. I lappteknik är det viktigt att hålla en jämn sömsmån för att bitarna ska passa ihop senare.

Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta b\u00e5de i b\u00f6rjan och slutet genom att backa n\u00e5gra stygn. Du m\u00e5ste h\u00e5lla in knappen medan du backar.

Glöm inte att fästa både i början och slutet genom att backa några stygn. Du måste hålla in knappen medan du backar.

Ta alltid bort n\u00e5len n\u00e4r du kommer fram till den, du f\u00e5r inte sy \u00f6ver n\u00e5larna. L\u00e4gg dem direkt p\u00e5 n\u00e5ldynan!

Ta alltid bort nålen när du kommer fram till den, du får inte sy över nålarna. Lägg dem direkt på nåldynan!

Sy \u00e4nda ut i kanten och gl\u00f6m inte att f\u00e4sta.

Sy ända ut i kanten och glöm inte att fästa.

N\u00e4r du \u00e4r klar tar du loss tyget fr\u00e5n symaskinen genom att lyfta pressarfoten. Det g\u00f6r du genom att f\u00e4lla upp denna spak.

När du är klar tar du loss tyget från symaskinen genom att lyfta pressarfoten. Det gör du genom att fälla upp denna spak.

Dra ut tyget en liten bit.

Dra ut tyget en liten bit.

S\u00e4tt b\u00e5da tr\u00e5darna i springan p\u00e5 baksidan av maskinen och dra mot dig.

Sätt båda trådarna i springan på baksidan av maskinen och dra mot dig.

I springan sitter en kniv som sk\u00e4r av tr\u00e5darna \u00e5t dig.

I springan sitter en kniv som skär av trådarna åt dig.

S\u00e5h\u00e4r ser det ut n\u00e4r du sytt klart.

Såhär ser det ut när du sytt klart.

Veckla ut bitarna.

Veckla ut bitarna.

Klart!

Klart!

L\u00e4gg tillbaka bitarna p\u00e5 sin plats. Var noga s\u00e5 att de kommer p\u00e5 r\u00e4tt h\u00e5ll, annars blir ditt m\u00f6nster fel.

Lägg tillbaka bitarna på sin plats. Var noga så att de kommer på rätt håll, annars blir ditt mönster fel.

Nu \u00e4r det dags att sy dit den nedersta biten.

Nu är det dags att sy dit den nedersta biten.

Var noga s\u00e5 att de ligger kant i kant.

Var noga så att de ligger kant i kant.

Tv\u00e4rn\u00e5la med knappn\u00e5lar.

Tvärnåla med knappnålar.

Sy raks\u00f6m med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. Var noggrann! Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta b\u00e5de i b\u00f6rjan och slutet.

Sy raksöm med 1 cm sömsmån. Var noggrann! Glöm inte att fästa både i början och slutet.

Nu har du sytt klart den f\u00f6rsta raden! Bra jobbat!

Nu har du sytt klart den första raden! Bra jobbat!

G\u00e5 till strykbordet. L\u00e4gg tygerna med avigsidan upp. Avigan \u00e4r baksidan p\u00e5 tyget som inte har n\u00e5got tryck.

Gå till strykbordet. Lägg tygerna med avigsidan upp. Avigan är baksidan på tyget som inte har något tryck.

Dela s\u00f6msm\u00e5nen med fingret.

Dela sömsmånen med fingret.

Pressa is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nen med strykj\u00e4rnet. Mellan tv\u00e5 och tre prickar.

Pressa isär sömsmånen med strykjärnet. Mellan två och tre prickar.

S\u00e5d\u00e4r ska det se ut!

Sådär ska det se ut!

F\u00f6rsta raden helt klar!

Första raden helt klar!

Dags att b\u00f6rja med rad nummer tv\u00e5.

Dags att börja med rad nummer två.

Vik upp mitten rutan och l\u00e4gg den ovanp\u00e5 den \u00f6versta. R\u00e4ta mot r\u00e4ta. \u00c4r du os\u00e4ker kan du kolla p\u00e5 filmen i steg 13.

Vik upp mitten rutan och lägg den ovanpå den översta. Räta mot räta. Är du osäker kan du kolla på filmen i steg 13.

Var noga s\u00e5 de hamnar precis kant i kant.

Var noga så de hamnar precis kant i kant.

Tv\u00e4rn\u00e5la med minst tre knappn\u00e5lar. Sy ihop med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Tvärnåla med minst tre knappnålar. Sy ihop med 1 cm sömsmån.

Dags f\u00f6r den nedersta rutan.

Dags för den nedersta rutan.

Vik upp den som innan och l\u00e4gg den nedersta rutan ovanp\u00e5 mittenrutan.

Vik upp den som innan och lägg den nedersta rutan ovanpå mittenrutan.

Kant i kant - kommer du ih\u00e5g? \ud83d\ude09

Kant i kant - kommer du ihåg? 😉

Tv\u00e4rn\u00e5la med knappn\u00e5lar.

Tvärnåla med knappnålar.

Dags att stryka igen!

Dags att stryka igen!

Dela s\u00f6msm\u00e5nen med fingret f\u00f6rst, stryk sen.

Dela sömsmånen med fingret först, stryk sen.

Andra raden klar! Bara en kvar nu, h\u00e5ll ut! \ud83d\ude00

Andra raden klar! Bara en kvar nu, håll ut! 😀

B\u00f6rja med de tv\u00e5 \u00f6versta.

Börja med de två översta.

V\u00e4nd upp mittenrutan och l\u00e4gg den ovanp\u00e5 den \u00f6versta.

Vänd upp mittenrutan och lägg den ovanpå den översta.

Kant i kant.

Kant i kant.

Tv\u00e4rn\u00e5la. Sy ihop.

Tvärnåla. Sy ihop.

Dags f\u00f6r den nedersta rutan.

Dags för den nedersta rutan.

V\u00e4nd upp den nedersta rutan och l\u00e4gg den ovanp\u00e5 mittenrutan. R\u00e4ta mot r\u00e4ta. Tv\u00e4rn\u00e5la och sy som vanligt.

Vänd upp den nedersta rutan och lägg den ovanpå mittenrutan. Räta mot räta. Tvärnåla och sy som vanligt.

Pressa is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nen.

Pressa isär sömsmånen.

High five! :) Nu \u00e4r alla raderna klara! Dubbelkolla ditt m\u00f6nster igen s\u00e5 att alla rader ligger p\u00e5 r\u00e4tt h\u00e5ll.

High five! :) Nu är alla raderna klara! Dubbelkolla ditt mönster igen så att alla rader ligger på rätt håll.

Dags att sy ihop! B\u00f6rja med den v\u00e4nstra och mittenraden. Gl\u00f6m inte att klippa bort alla tr\u00e5dar!

Dags att sy ihop! Börja med den vänstra och mittenraden. Glöm inte att klippa bort alla trådar!

S\u00e4tt en n\u00e5l i skarven.

Sätt en nål i skarven.

Forts\u00e4tt att tv\u00e4rn\u00e5la mellan skarvarna. Det \u00e4r b\u00e4ttre att s\u00e4tta f\u00f6r m\u00e5nga n\u00e5lar \u00e4n f\u00f6r f\u00e5!

Fortsätt att tvärnåla mellan skarvarna. Det är bättre att sätta för många nålar än för få!

Sy ihop hela sidan med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. Uppifr\u00e5n och ner. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet genom att backa n\u00e5gra stygn.

Sy ihop hela sidan med 1 cm sömsmån. Uppifrån och ner. Glöm inte att fästa i början och slutet genom att backa några stygn.

S\u00e5h\u00e4r ser det ut n\u00e4r det \u00e4r klart!

Såhär ser det ut när det är klart!

Vik ut och njut! \ud83c\udf38

Vik ut och njut! 🌸

Nu \u00e4r det dags f\u00f6r den sista raden. Kolla ditt m\u00f6nster igen s\u00e5 att raderna hamnar p\u00e5 r\u00e4tt h\u00e5ll.

Nu är det dags för den sista raden. Kolla ditt mönster igen så att raderna hamnar på rätt håll.

V\u00e4nd den sista raden p\u00e5 samma s\u00e4tt som den f\u00f6rra.

Vänd den sista raden på samma sätt som den förra.

Var noggrann s\u00e5 den hamnar kant i kant hela v\u00e4gen. B\u00f6rja tv\u00e4rn\u00e5la i skarvarna s\u00e5 att de hamnar mittemot varandra.

Var noggrann så den hamnar kant i kant hela vägen. Börja tvärnåla i skarvarna så att de hamnar mittemot varandra.

S\u00e4tt sedan n\u00e5gra knappn\u00e5lar till.

Sätt sedan några knappnålar till.

Sy raks\u00f6m med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n hela v\u00e4gen uppifr\u00e5n och ner. Du kommer v\u00e4l ih\u00e5g att f\u00e4sta!? \ud83d\ude09

Sy raksöm med 1 cm sömsmån hela vägen uppifrån och ner. Du kommer väl ihåg att fästa!? 😉

Nu har du sytt klart! Bara lite kvar nu! \ud83d\ude03

Nu har du sytt klart! Bara lite kvar nu! 😃

G\u00e5 till strykbr\u00e4dan och l\u00e4gg ditt arbete med avigsidan (baksidan) upp. Dela s\u00f6msm\u00e5nen med fingrarna och pressa is\u00e4r med strykj\u00e4rnet. Var f\u00f6rsiktig s\u00e5 att du inte pressar bort de gamla s\u00f6msm\u00e5nerna.

Gå till strykbrädan och lägg ditt arbete med avigsidan (baksidan) upp. Dela sömsmånen med fingrarna och pressa isär med strykjärnet. Var försiktig så att du inte pressar bort de gamla sömsmånerna.

S\u00e5h\u00e4r ska det se ut i korset.

Såhär ska det se ut i korset.

Stryk lite p\u00e5 r\u00e4tsidan ocks\u00e5 s\u00e5 blir din lappteknik riktigt fin!

Stryk lite på rätsidan också så blir din lappteknik riktigt fin!

Grattis! Du har nu sytt en snygg 9-ruta! 👏

  • Vävt bomullstyg, lakansväv
  • Sytråd
  • Tygsax
  • Knappnålar
  • Rullkniv
  • Skärmatta
  • Symaskin