How to lampett

Lampett

22
STEPS
TOOLS

Gör en noggrann planering där du tänkt igenom alla detaljer.

G\u00f6r en noggrann planering d\u00e4r du t\u00e4nkt igenom alla detaljer.

Klipp ut en remsa 30x12 cm för att kunna rita ut din mall. För en diskussion med din lärare under hela processen.

Klipp ut en remsa 30x12 cm f\u00f6r att kunna rita ut din mall. F\u00f6r en diskussion med din l\u00e4rare under hela processen.

Såga av brädan i såglådan. Därefter sågar du ut formen med hjälp av en figursåg. Glöm inte sågstödet.

S\u00e5ga av br\u00e4dan i s\u00e5gl\u00e5dan. D\u00e4refter s\u00e5gar du ut formen med hj\u00e4lp av en figurs\u00e5g. Gl\u00f6m inte s\u00e5gst\u00f6det.

Börja med att raspa och fila dina delar. När din lärare godkänt går du vidare med att sandpappra. Tänk på att detta moment är avgörande för ditt alsters kvalité.

B\u00f6rja med att raspa och fila dina delar. N\u00e4r din l\u00e4rare godk\u00e4nt g\u00e5r du vidare med att sandpappra. T\u00e4nk p\u00e5 att detta moment \u00e4r avg\u00f6rande f\u00f6r ditt alsters kvalit\u00e9.

Nu ska du ytbehandla ditt alster. Var noggrann och arbeta lugnt och metodiskt.

Nu ska du ytbehandla ditt alster. Var noggrann och arbeta lugnt och metodiskt.

Dags att göra ljushållaren. Mät ut med vattenfast penna centrum på din cirkel. Rita ut ett litet kors 3.2 cm från kortsidan och mitt i metallremsan.

Dags att g\u00f6ra ljush\u00e5llaren. M\u00e4t ut med vattenfast penna centrum p\u00e5 din cirkel. Rita ut ett litet kors 3.2 cm fr\u00e5n kortsidan och mitt i metallremsan.

Ta en körnare och en hammare och slå ett litet märke i plåten där du markerat. Detta gör du för att lättare kunna rita ut cirkeln i nästa steg och senare borra hålet.

Ta en k\u00f6rnare och en hammare och sl\u00e5 ett litet m\u00e4rke i pl\u00e5ten d\u00e4r du markerat. Detta g\u00f6r du f\u00f6r att l\u00e4ttare kunna rita ut cirkeln i n\u00e4sta steg och senare borra h\u00e5let.

Ställ in din passare med radien 3 cm. Ritas sedan en cirkel i plåten.

St\u00e4ll in din passare med radien 3 cm. Ritas sedan en cirkel i pl\u00e5ten.

Klipp ut din form med hjälp utav plåtsaxen. Tänk på att klippa långt ut i spetsen och med små klipp. Ha inte bråttom och akta dina fingrar!

Klipp ut din form med hj\u00e4lp utav pl\u00e5tsaxen. T\u00e4nk p\u00e5 att klippa l\u00e5ngt ut i spetsen och med sm\u00e5 klipp. Ha inte br\u00e5ttom och akta dina fingrar!

Sätt fast din plåtbit i skruvstycket och fila den rund efter din markering. Slipa sedan med ett fint slippapper. Tänk på att du slipar åt samma håll.

S\u00e4tt fast din pl\u00e5tbit i skruvstycket och fila den rund efter din markering. Slipa sedan med ett fint slippapper. T\u00e4nk p\u00e5 att du slipar \u00e5t samma h\u00e5ll.

Nu ska du forma din plåtbit till en liten skål. Använd kulhammare och en skålform. Se separat video!

  • Såglåda
  • Figursåg
  • Rasp
  • Fil
  • Plåtsax
  • Skruvmejsel