Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Aj aj aj! H\u00e5l i grenen! Vad g\u00f6ra?

Aj aj aj! Hål i grenen! Vad göra?

Klipp till en bit gammalt jeanstyg (bra att spara ett par som inte l\u00e4ngre passar). Biten ska vara st\u00f6rre \u00e4n h\u00e5let

Klipp till en bit gammalt jeanstyg (bra att spara ett par som inte längre passar). Biten ska vara större än hålet

Arbeta fr\u00e5n insidan. H\u00e4r syns en gammal lagning

Arbeta från insidan. Här syns en gammal lagning

Placera lappen \u00f6ver h\u00e5let. Se till att den t\u00e4cker v\u00e4l \u00f6ver allt

Placera lappen över hålet. Se till att den täcker väl över allt

N\u00e5la fast lappen och h\u00e5ll samtidigt ihop h\u00e5let s\u00e5 gott det g\u00e5r

Nåla fast lappen och håll samtidigt ihop hålet så gott det går

Fr\u00e5n utsidan

Från utsidan

Tr\u00e4 en maskin och sy med raks\u00f6m i en fyrkant runt om h\u00e5let. Det beh\u00f6ver inte bli rakt men det m\u00e5ste vara sl\u00e4tt

Trä en maskin och sy med raksöm i en fyrkant runt om hålet. Det behöver inte bli rakt men det måste vara slätt

S\u00e5 h\u00e4r blir det

Så här blir det

Ta bort n\u00e5larna och klipp bort \u00f6verfl\u00f6digt tyg runt fyrkanten

Ta bort nålarna och klipp bort överflödigt tyg runt fyrkanten

Sy fram och tillbaka, huller om buller. Tr\u00e5darna hj\u00e4lper till att f\u00f6rst\u00e4rka det trasiga tyget s\u00e5 \u00f6s p\u00e5!

Sy fram och tillbaka, huller om buller. Trådarna hjälper till att förstärka det trasiga tyget så ös på!

Insidan. Klart!

The creator of this guide has not included tools