How to låda

Låda

26
STEPS
TOOLS

Ta fram en vinkelhake. Rita ett streck med blyertspenna s\u00e5 du vet att du har 90 grader.

Ta fram en vinkelhake. Rita ett streck med blyertspenna så du vet att du har 90 grader.

Det ser nu ut s\u00e5 h\u00e4r.

Det ser nu ut så här.

M\u00e4t ut hur l\u00e5ng din bit ska vara, g\u00f6r en markering med blyertspenna.

Mät ut hur lång din bit ska vara, gör en markering med blyertspenna.

Rita ett streck \u00f6ver hela bredden med hj\u00e4lp av en vinkelhake.

Rita ett streck över hela bredden med hjälp av en vinkelhake.

S\u00e5h\u00e4r!

Såhär!

H\u00e4mta en s\u00e5gl\u00e5da. H\u00e4nger p\u00e5 v\u00e4ggen vid "snickar\u00f6n"

Hämta en såglåda. Hänger på väggen vid "snickarön"

L\u00e4gg i din br\u00e4da, din markering ska vara vid s\u00e5gstrecket.

Lägg i din bräda, din markering ska vara vid sågstrecket.

Sp\u00e4nn fast br\u00e4dan med limknektar. S\u00e4tt i s\u00e5gen och b\u00f6rja s\u00e5ga.

Spänn fast brädan med limknektar. Sätt i sågen och börja såga.

S\u00e5ga av hela v\u00e4gen igenom.

Såga av hela vägen igenom.

M\u00e4t ut din n\u00e4sta bit genom att anv\u00e4nda din s\u00e5gade bit som mall. Ska du ha en helt kvadratisk l\u00e5da \u00e4r det viktigt att alla delar \u00e4r precis lika l\u00e5nga!

Mät ut din nästa bit genom att använda din sågade bit som mall. Ska du ha en helt kvadratisk låda är det viktigt att alla delar är precis lika långa!

L\u00e4gg r\u00e4tt i s\u00e5gl\u00e5dan. Sp\u00e4nn fast med limknektar och s\u00e5ga. Ska du ha en rektangul\u00e4r l\u00e5da m\u00e4ter du nu upp n\u00e4sta sida, och upprepar det du precis gjort.

Lägg rätt i såglådan. Spänn fast med limknektar och såga. Ska du ha en rektangulär låda mäter du nu upp nästa sida, och upprepar det du precis gjort.

M\u00e4t tjockleken p\u00e5 din br\u00e4da.

Mät tjockleken på din bräda.

St\u00e4ll in pennstrykm\u00e5ttet p\u00e5 samma m\u00e5tt som tjockleken p\u00e5 br\u00e4dan.

Ställ in pennstrykmåttet på samma mått som tjockleken på brädan.

Rita en markering p\u00e5 kortsidorna.

Rita en markering på kortsidorna.

Rita runt hela br\u00e4dan.

Rita runt hela brädan.

M\u00e4t hela bredden p\u00e5 din bit. Dela m\u00e5ttet med 5. G\u00f6r sedan markeringar.

Mät hela bredden på din bit. Dela måttet med 5. Gör sedan markeringar.

H\u00e4r \u00e4r det utritat markeringar med 19 mm mellanrum.

Här är det utritat markeringar med 19 mm mellanrum.

Ta en vinkelhake och rita streck vid varje markering.

Ta en vinkelhake och rita streck vid varje markering.

Forts\u00e4tt rita.

Fortsätt rita.

Markera ut vilka delar du ska ha kvar och vilka du ska ta bort.

Markera ut vilka delar du ska ha kvar och vilka du ska ta bort.

S\u00e5ga p\u00e5 strecken. Var noggrann.

Såga på strecken. Var noggrann.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r alla streck \u00e4r s\u00e5gade.

Så här ser det ut när alla streck är sågade.

N\u00e4r man ska ta bort kan man v\u00e4lja att g\u00f6ra p\u00e5 tv\u00e5 olika s\u00e4tt. F\u00f6rst visar jag det ena s\u00e4ttet. Rita kryss med linjal.

När man ska ta bort kan man välja att göra på två olika sätt. Först visar jag det ena sättet. Rita kryss med linjal.

N\u00e4r man sedan har s\u00e5gat efter de diagonala strecken ser det ut s\u00e5h\u00e4r. D\u00e5 har du bara den h\u00e4r lilla trekanten att hugga bort.

När man sedan har sågat efter de diagonala strecken ser det ut såhär. Då har du bara den här lilla trekanten att hugga bort.

Ta fram ett st\u00e4mj\u00e4rn och s\u00e4tt det precis p\u00e5 ditt blyertsstreck. Knacka till med tr\u00e4klubban n\u00e5gon g\u00e5ng. V\u00e4nd p\u00e5 arbetet och ta f\u00f6rsiktigt bort tappen med st\u00e4mj\u00e4rnet.

Ta fram ett stämjärn och sätt det precis på ditt blyertsstreck. Knacka till med träklubban någon gång. Vänd på arbetet och ta försiktigt bort tappen med stämjärnet.

Ta fram din andra bit som ska passa ihop med den du precis gjort. Kolla att de st\u00e4mmer, om inte rita ut d\u00e4r tapparna ska vara med en blyertspenna.

Ta fram din andra bit som ska passa ihop med den du precis gjort. Kolla att de stämmer, om inte rita ut där tapparna ska vara med en blyertspenna.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut nu.

Så här ser det ut nu.

Markera vilka tappar du ska beh\u00e5lla och vilka som ska bort.

Markera vilka tappar du ska behålla och vilka som ska bort.

S\u00e5ga bort de som \u00e4r i kanterna. Mittenbiten hugger du bort med st\u00e4mj\u00e4rn.

Såga bort de som är i kanterna. Mittenbiten hugger du bort med stämjärn.

Testa så att dina bitar passar ihop.

The creator of this guide has not included tools