STEPS
TOOLS
FInd the best 6 chicken breast or calf. - \u0e1e\u0e32\u0e41\u0e21\u0e48\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e44\u0e01\u0e48\u0e2a\u0e14\u0e46 \u0e41\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e49\u0e33\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e46 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e08\u0e30\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e35\u0e01\u0e47\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e34\u0e14\u0e21\u0e31\u0e19\u0e19\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e41\u0e21\u0e48\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e35\u0e49 6 \u0e04\u0e19\u0e01\u0e47\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 \u0e2d\u0e01\u0e44\u0e01\u0e48\u0e21\u0e32 8 \u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e49\u0e22\u0e22

FInd the best 6 chicken breast or calf. - พาแม่ไปเดินเลือกเนื้อไก่สดๆ แช่น้ำแข็งเย็นๆ ถ้าจะให้ดีก็ต้องไม่ติดมันนะครับ แม่บอกว่ามื้อนี้ 6 คนก็เลือก อกไก่มา 8 ชิ้นไปเล้ยย

Today I pick a  Thai coconut milk. \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e2a \u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e30\u0e17\u0e34 1 \u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e21\u0e48\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 "\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e22" \u0e2e\u0e48\u0e32\u0e46\u0e46 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e22\u0e48\u0e07

Today I pick a Thai coconut milk. เดินต่อมาที่แผนกเครื่องปรุงรส เลือกกะทิ 1 กล่อง แม่บอกว่า "ยิ่งสูงยิ่งอร่อย" ฮ่าๆๆ ต้องเขย่ง

Sauce with meal is the Thai chicken sauce. It were sweet and sour tease. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e21\u0e35\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e25\u0e22\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49 \u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e49\u0e34\u0e21\u0e44\u0e01\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e23\u0e39\u0e1b \u0e41\u0e01\u0e49\u0e02\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 (\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e41\u0e21\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e19\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e47\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e22\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e4a\u0e2d\u0e01\u0e01)

Sauce with meal is the Thai chicken sauce. It were sweet and sour tease. ครั้งนี้ เวลามีน้อยเลยต้องใช้ น้ำจ้ิมไก่สำเร็จรูป แก้ขัดไปก่อน (บางทีแม่ประนอมก็สู้ยี่ห้อนี้ไม่ได้ร๊อกก)

Cleaning s water with chicken. - \u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e38\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e31\u0e07  \u0e19\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e01\u0e48\u0e21\u0e32\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e35\u0e48\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e30 (\u0e41\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e01\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e14\u0e19\u0e36\u0e07\u0e19\u0e30\u0e08\u0e48\u0e30)

Cleaning s water with chicken. - เข้าครัวกันแบบพารุงพารัง นำหน้าอกไก่มาล้างให้สะอาดที่สุดด้วยน้ำเปล่านี่แหละ (แอบใส่เกลือนิดนึงนะจ่ะ)

Put to disappear with water 1 blow and filtering separate a garbage.

Put to disappear with water 1 blow and filtering separate a garbage.

Stay with mix.

Stay with mix.

Cleaning rice with water.

Cleaning rice with water.

Putting sugar 2 table spoon

Putting sugar 2 table spoon

Put is equipment chicken and coconut milk 1 cup and mixing.

Put is equipment chicken and coconut milk 1 cup and mixing.

Put yellow sauce until overflow on rice.

Put yellow sauce until overflow on rice.

Streaming in rice cooker electric

Streaming in rice cooker electric

Cool

Cool

  • 6.0 อกไก่
  • 2.0Tbsp กะทิชาวเกาะ
  • 2.0Tbsp น้ำตาลทราย
  • 2.0Tbsp เครื่องเทศข้าวหมกไก่
  • 1.0kg ข้าวสาร
  • 1.0tsp เกลือ
  • 1.0qt หอมแดง
  • 1.0c น้ำจิ้มไก่