Brit + Co Guides Logo

How to instruktioner till ett pennskrin

Instruktioner Till Ett Pennskrin

63
STEPS
TOOLS

V\u00e4lj 2 stycken bomullstyger, 1 till utsidan och 1 till insidan.

Välj 2 stycken bomullstyger, 1 till utsidan och 1 till insidan.

Ta mellantyget, n\u00e5la fast det p\u00e5 ett av tygerna med en n\u00e5l i varje h\u00f6rn. Klipp sedan ut ditt tyg lika stort som mellantyget.

Ta mellantyget, nåla fast det på ett av tygerna med en nål i varje hörn. Klipp sedan ut ditt tyg lika stort som mellantyget.

G\u00f6r precis p\u00e5 samma s\u00e4tt med det andra tyget.

Gör precis på samma sätt med det andra tyget.

Sy raks\u00f6m i alla linjerna rakt igenom pappret och tygerna med raks\u00f6m. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna i b\u00f6rjan och i slutet av varje s\u00f6m genom att anv\u00e4nda fix eller att backa.

Sy raksöm i alla linjerna rakt igenom pappret och tygerna med raksöm. Glöm inte att fästa trådarna i början och i slutet av varje söm genom att använda fix eller att backa.

Klipp ut tygerna lika stora som pappret.

Klipp ut tygerna lika stora som pappret.

Dra bort allt pappret.

Dra bort allt pappret.

St\u00e4ll om symaskinen till sick-sack och sy runt om hela pennskrinet s\u00e5 l\u00e5ngt ut p\u00e5 kanterna som m\u00f6jligt. Titta \u00e4ven p\u00e5 n\u00e4sta bild.

Ställ om symaskinen till sick-sack och sy runt om hela pennskrinet så långt ut på kanterna som möjligt. Titta även på nästa bild.

Klipp ut en dragkedja i passande f\u00e4rg som \u00e4r ca 2 cm l\u00e4ngre \u00e4n pennskrinets korta sida. Tejpa \u00e4ndarna p\u00e5 dragkedjan annars \u00e4r det l\u00e4tt h\u00e4nt att man drar av kl\u00e4ppen fr\u00e5n dragkedjan.

Klipp ut en dragkedja i passande färg som är ca 2 cm längre än pennskrinets korta sida. Tejpa ändarna på dragkedjan annars är det lätt hänt att man drar av kläppen från dragkedjan.

Vik tyget p\u00e5 mitten och n\u00e5la fast dragkedjan d\u00e4r.

Vik tyget på mitten och nåla fast dragkedjan där.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 t\u00e4t och lagom bred sick-sack. P\u00e5 v\u00e5ra skolmaskiner \u00e4r detta lagom: stygnl\u00e4ngd: 1.0 stygnbredd: 3.0

Ställ in symaskinen på tät och lagom bred sick-sack. På våra skolmaskiner är detta lagom: stygnlängd: 1.0 stygnbredd: 3.0

Byt till pressarfot E , en pressarfot till f\u00f6r att sy dragkedjor. Sick-sacka allra l\u00e4ngst ut p\u00e5 dragkedjan.

Byt till pressarfot E , en pressarfot till för att sy dragkedjor. Sick-sacka allra längst ut på dragkedjan.

Sy likadant p\u00e5 andra sidan av dragkedjan, fortfarande med samma sick-sack.

Sy likadant på andra sidan av dragkedjan, fortfarande med samma sick-sack.

Klipp nu bort tyget du har mellan dina sick-sackade s\u00f6mmar fr\u00e5n baksidan. Du f\u00e5r INTE klippa i dragkedjan.

Klipp nu bort tyget du har mellan dina sick-sackade sömmar från baksidan. Du får INTE klippa i dragkedjan.

S\u00e5h\u00e4r ser det d\u00e5  ut!

Såhär ser det då ut!

Vik nu pennskrinet p\u00e5 detta s\u00e4tt med r\u00e4tsidan (den fina sidan/utsidan) in\u00e5t och tv\u00e4rn\u00e5la de 2 kortsidorna.

Vik nu pennskrinet på detta sätt med rätsidan (den fina sidan/utsidan) inåt och tvärnåla de 2 kortsidorna.

Sy med raks\u00f6m 1 cm in fr\u00e5n kanten = 1cm s\u00f6msm\u00e5n Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta tr\u00e5darna i b\u00f6rjan eller i slutet med fix eller genom att backa.

Sy med raksöm 1 cm in från kanten = 1cm sömsmån Glöm inte att fästa trådarna i början eller i slutet med fix eller genom att backa.

Om man vill ha sitt pennskrin mer ' bulligt"/3-dimentionellt s\u00e5 kan man sy av alla 4 h\u00f6rnen av pennskrinet s\u00e5h\u00e4r: Vik pennskrinet p\u00e5 f\u00f6ljande s\u00e4tt och m\u00e4t in ca 2 cm.

Om man vill ha sitt pennskrin mer ' bulligt"/3-dimentionellt så kan man sy av alla 4 hörnen av pennskrinet såhär: Vik pennskrinet på följande sätt och mät in ca 2 cm.

Sy raks\u00f6m rakt \u00f6ver.

Sy raksöm rakt över.

H\u00e4r har vi det mer bulliga pennskrinet, KLART :)

Här har vi det mer bulliga pennskrinet, KLART :)

H\u00e4r har vi en mer platt variant, KLART!

Här har vi en mer platt variant, KLART!

The creator of this guide has not included tools