Snapguide
STEPS
TOOLS
Stryk ditt tyg sl\u00e4tt o fint.

Stryk ditt tyg slätt o fint.

Plocka fram vliselinet, linjal, m\u00e5ttband, sax och tygpenna.

Plocka fram vliselinet, linjal, måttband, sax och tygpenna.

M\u00e4t h\u00f6jden p\u00e5 ditt broderi.

Mät höjden på ditt broderi.

M\u00e4t h\u00f6jden p\u00e5 din lampa.

Mät höjden på din lampa.

Ta m\u00e5ttet p\u00e5 lampan och dra bort m\u00e5ttet f\u00f6r motivet, dela sedan detta m\u00e5tt med 2. M\u00e4t ut dessa centimeter ovanf\u00f6r och under ditt motiv.

Ta måttet på lampan och dra bort måttet för motivet, dela sedan detta mått med 2. Mät ut dessa centimeter ovanför och under ditt motiv.

S\u00e4tt en knappn\u00e5l uppe och en nere, kolla sedan att m\u00e5ttet st\u00e4mmer.

Sätt en knappnål uppe och en nere, kolla sedan att måttet stämmer.

Vik in kanterna vid n\u00e5larna mot baksidan och n\u00e5la l\u00e4ngst hela kanten.

Vik in kanterna vid nålarna mot baksidan och nåla längst hela kanten.

Se till s\u00e5 att m\u00e5ttet st\u00e4mmer med lampan, annars f\u00e5r du justera det genom att vika tyget lite mer eller mindre d\u00e4r det beh\u00f6vs.

Se till så att måttet stämmer med lampan, annars får du justera det genom att vika tyget lite mer eller mindre där det behövs.

Ta nu h\u00f6jden p\u00e5 lampan -2cm. M\u00e4t och klipp vliselinet enligt detta m\u00e5tt och lika l\u00e5ngt som lampan.

Ta nu höjden på lampan -2cm. Mät och klipp vliselinet enligt detta mått och lika långt som lampan.

L\u00e4gg nu vliselinet  med den glansiga sidan (den har klister som fastnar vid v\u00e4rme)ned\u00e5t avigsidan p\u00e5 tyget.

Lägg nu vliselinet med den glansiga sidan (den har klister som fastnar vid värme)nedåt avigsidan på tyget.

Stryk nu fast vliselinet med strykj\u00e4rnet med 2 prickars v\u00e4rme.

Stryk nu fast vliselinet med strykjärnet med 2 prickars värme.

Stryk lite f\u00f6rsiktigt p\u00e5 r\u00e4tsidan av tyget s\u00e5 det blir riktigt fint och sl\u00e4tt.

Stryk lite försiktigt på rätsidan av tyget så det blir riktigt fint och slätt.

Tag nu fram h\u00e4ftpistolen och skjut fast tyget med ca 4 klamrar p\u00e5 var sida. Se till att motivet kommer mitt p\u00e5 lampan och akta dina fingrar.

Tag nu fram häftpistolen och skjut fast tyget med ca 4 klamrar på var sida. Se till att motivet kommer mitt på lampan och akta dina fingrar.

När du satt fast tyget ska du klippa av överflödigt tyg i sidorna! Bra jobbat! Nu är lampan klar! 👍

The creator of this guide has not included tools